28 C
Willemstad
• vrijdag 12 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | RvA: Beperking kiesrecht Europese Nederlanders niet te rechtvaardigen

HomeMediaAmigoe | RvA: Beperking kiesrecht Europese Nederlanders niet te rechtvaardigen
RvA: Beperking kiesrecht Europese Nederlanders niet te rechtvaardigen
RvA: Beperking kiesrecht Europese Nederlanders niet te rechtvaardigen

WILLEMSTAD — De Raad van Advies (RvA) plaatst vraagtekens bij de initiatiefwet van coalitiepartij PS om het actief kiesrecht van Europese Nederlanders te beperken.

Het voorstel druist in tegen het Statuut en de Staatsregeling en is om die reden niet te rechtvaardigen. Dat staat in het advies dat op 11 mei is getekend.

De PS diende in januari een initiatiefwet in om het actief kiesrecht te beperken tot op Curaçao geboren Nederlanders ofwel Nederlanders die ten minste vijf jaar onafgebroken ingezetenen zijn geweest van Curaçao. De wet maakt het volgens de RvA inderdaad mogelijk om beperkingen in te stellen voor het actief kiesrecht. Dat kan als er zich technische moeilijkheden voordoen waarvan de oplossing een praktische beperking kan inhouden. Wat PS als argument aanvoert kan volgens de RvA niet tot een praktisch bezwaar gerekend worden. Het voorstel is niet verenigbaar met het Statuut en de Staatsregeling, aldus de RvA.

Daarnaast zegt de Raad dat de invoering van de beperking inbreuk maakt op de gelijkstelling van Nederlanders geboren in Nederland, het Caribische deel van Nederland, op Aruba, St. Maarten en Curaçao die de wetgevers van het Statuut en de Staatsregeling op het oog hadden. Het voorstel sluit namelijk niet enkel Europese Nederlanders uit, maar ook Nederlanders die op Aruba, St. Maarten en de BES-eilanden geboren zijn.

De RvA heeft het wetsvoorstel ook getoetst aan het internationaal recht, in het bijzonder met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) en het IVBPR (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten). PS stelt tot doel te hebben Curaçao te beschermen tegen de buitenproportionele gevolgen die een toestroom vanuit het Europese deel van het Koninkrijk naar Curaçao heeft voor kleine samenlevingen zoals de Curaçaose. De Raad meent dat de door de initiatiefnemers aangevoerde argumenten onvoldoende houvast bieden voor de vaststelling van de toelaatbaarheid en de noodzaak van de in de initiatiefwet voorgestelde beperking van het actief kiesrecht. “Daar het nagestreefde doel niet duidelijk is, kan de Raad ook moeilijk beoordelen of voornoemde beperking verder gaat dan nodig is voor het bereiken van het beoogde doel. De Raad kan om deze redenen ook moeilijk vaststellen of er sprake is van schending van het EVRM en het IVBPR.”


Extra koste
n

Volgens de RvA brengt het wetsvoorstel extra werk met zich mee voor het Hoofdstembureau om na te gaan welke ingezetenen het betreft, en tevens Nederlanders minder dan vijf achtereenvolgende jaren in het bevolkingsregister van Curaçao ingeschreven staan, zodat die geen stembiljet krijgen uitgereikt. Dat betekent ook extra kosten voor het land. De memorie van toelichting zwijgt over deze extra kosten. De kosten verbonden aan de initiatiefwet moeten volgens de Raad inzichtelijk worden gemaakt. Ook moet er worden aangegeven hoe deze kosten gedekt zullen worden.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

4 reacties

 1. klopt een Nler, zal niet op PS stemmen, dus begrijp hun beweeg redenen.
  MFK doet er goed om dit plan te steunen.
  want ook zij zullen geen stemmen krijgen uit de NLse hoek

 2. Er is best wat voor te zeggen om Nederlanders die pas op het eiland zijn van verkiezingen uit te sluiten.

  Van de andere kant: wie zal better stemmen, een opgeleide opgevoede Nederlander die 2 maanden op het eiland is of iemand die al 20 jaar onder de boom Vigilante lezend onderstand trekt en daar eens in de 4 jaar door de MFK voor een Blackberry even weggehaald wordt?

 3. wel belasting betalen en niet mee mogen beslissen, lijkt Nederland wel.
  apartheid is fout, eigenlijk zeggen we dat de Europese Nederlander een ander thuisland hebben en dat terwijl ze bij ons werken en leven.
  terecht dat de RVA een negatief advies geven. Helaas legt onze regering vaak dit soort adviezen na zich neer
  Dan nog moet de GvC het nog ondertekenen, die met zijn kabinet het zal toetsen. aan het statuut en de staats regeling.
  zit nog steeds af te wachten op de 80-20 % regeling zal deze
  worden ondertekend. Denk het niet, dus vandaar het beroeps verbod voor 34 banen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties