33 C
Willemstad
• dinsdag 3 oktober 2023

PBC | Veiligheidsheffing maakt vluchten uit Curaçao weer een stukje duurder

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een nieuwe heffing op vertrekkende passagiers op Curaçao, de Passenger Safety Oversight Charge (PSOC), gaat reizen van of naar Curaçao weer wat duurder maken. Het...

AD commentaar | Analyse: Dag van de waarheid nadert

Je zou het met alle fratsen van de regering-Pisas rond de controversiële aankoop van Campo Alegre en alle (zure) grappen die erover worden gemaakt, gezien de...

PBC | Centrale Bank: Aanzienlijke risico’s bedreigen economische groei Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Ondanks hoopvolle groeicijfers, waarschuwt CBCS-president Richard Doornbosch voor aanzienlijke risico’s die het economisch herstel kunnen bedreigen. Het niet bereiken van een oplossing voor ENNIA...

ParadiseFM | Woensdag inaugurele vlucht Avior airlines

De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Avior gaat weer op Curaçao vliegen. De eerste vlucht vanuit Caracas start op 4 oktober. Dat meldt het Curaçaose toeristenbureau. Avior is de derde...

ParadiseFM | Elizabeth de Cuba nieuw Cft-lid

Elizabeth de Cuba is voorgedragen als lid van het Cft. De Rijksministerraad is vandaag daarmee akkoord gegaan. Zij volgt per 1 oktober Gregory Damoen op als lid...

ParadiseFM | CBV lanceert solidariteitsfonds

Zorgbond CBV lanceert een solidariteitsfonds. Uit dat fonds worden leden die hun werk onderbreken om actie te voeren gecompenseerd. Dat werd gisteren aangekondigd op een persconferentie. Volgens...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | ‘Registratie overvallen is een puinhoop’

HomeMediaAmigoe | ‘Registratie overvallen is een puinhoop’
Volgens Justitieminister Nelson Navarro | Persbureau Curacao
Volgens Justitieminister Nelson Navarro | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — De atrako-registratie bij het Korps Politie Curaçao is volgens de leider van het onderzoeksteam, belast met de criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) naar de atrako-problematiek op Curaçao, Wynsen Faber een puinhoop.

Daardoor is er mogelijk geen sprake van een daling van het aantal overvallen, zoals minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) maandag in de Staten zei (zie pagina 5: Verschuiving overvallen naar woonwijken).

Hij kan geen gefundeerde uitspraken doen over dit jaar, maar haalt wel de zeer slechte registratie van voorgaande jaren aan, alsmede de gecorrigeerde cijfers van 2014, namelijk niet 685 maar 624. Afgezet tegen de telling van het KPC over 2015 van 655 aangiften, is er dus geen sprake van een daling, maar een stijging met bijna 5 procent.

Het team heeft 2015 niet onderzocht. Faber haalt wel het rapport van het gedane onderzoek ‘Je geld of je leven?’ aan om zijn stelling te onderbouwen. In het 229 pagina’s dikke rapport ‘Je geld of je leven’ leggen de onderzoekers van Faber de overvalcriminaliteit op Curaçao voor een belangrijk deel bloot.

In dat rapport wordt het veronderstelde aantal van 685 overvallen over 2014 onder de loep genomen. De mededeling van het KPC en het OM, dat het aantal aangiften van overvallen dit jaar, ten opzichte van 2014 zou zijn gedaald van 685 naar 655, noemt hij interessant. “Het zou goed nieuws zijn voor Curaçao, maar kennelijk worden die cijfers niet door iedereen helemaal vertrouwd”. Hij leidt dat af uit de vragen die hem de afgelopen dagen bereikten, van mensen die zijn analyse van de overvallenproblematiek op Curaçao kennelijk hebben gelezen.

Wantrouwen terecht

Toen de onderzoekers in 2013 kennisnamen van de officiële politiestatistieken over het aantal atrako’s en die vergeleken met de onderliggende registratie, stonden zij versteld. Van alle atrako’s bleek dat 62 procent van de aangiften die zouden zijn gedaan, niet voorkwam in de Actpol-registratie van de politie. De afzonderlijke atrako-registratie bleek een onbeschrijfelijke puinhoop.

In samenspraak met het Driehoeksoverleg werd besloten om alle aangiften van de voorgaande jaren stuk voor stuk opnieuw te gaan bekijken en te hertellen. In totaal zijn 3219 aangiften van overvallen opnieuw beoordeeld en geteld. Dat leidde al in oktober 2013 tot een door de onderzoekers aan het Driehoeksoverleg afgegeven atrako-alarm. “De grenzen van het vermogen van het land Curaçao om nog langer een zo hoge criminaliteit het hoofd te bieden, zijn bereikt”, zo stelde Faber destijds.

De onverminderde (record)hoogte van het aantal atrako’s, het geweldgebruik, het lage oplossingspercentage, de beperkte instroom van verdachten aan het OM, en de geringe aandacht voor preventie, lagen aan dit atrako-alarm ten grondslag.

Het aantal overvallen bleek tot ongekende hoogte te zijn gestegen en was veel hoger dan officieel werd gedacht. Zo bleek dat het aantal overvallen over 2013 geen 546 bedroeg, zoals werd gedacht, maar 581. Over 2012 was het verschil nog groter. Het aantal aangiften van atrako’s was niet 503 zoals het KPC had vermeld, maar 636. Een verschil van +26 procent. Over 2011 waren er vervolgens geen 492 aangiften maar 575 (een verschil van +17 procent), en over 2010 geen 441 aangiften maar 488 (verschil van +11 procent).

Doordat het aantal aangiften over 2012 hoger was dan uit de statistiek naar voren kwam, bleek het aantal aangiften in het daaropvolgende jaar 2013 dus feitelijk niet te zijn gestegen met 15 procent zoals eerder werd gedacht, maar juist gedaald met 9 procent. “Een compleet tegenovergesteld beeld dat puur en alleen is te wijten aan onjuiste tellingen en een jarenlange ondeugdelijke registratie.”

Zou dat namelijk een juiste voorstelling van zaken zijn, dan is 2014 het jaar met het hoogste aantal aangiften van atrako’s ooit. Het zou met +7,7 procent over het eerdere recordjaar 2012 heengaan. Vanwege de ondeugdelijkheid van de registratie door het KPC zetten onderzoekers al in begin van 2015 vraagtekens bij het getal van 685 aangiften.

Over de eerste acht maanden van 2014 telde het KPC 496 overvallen, terwijl de CBA-onderzoekers over deze periode niet verder kwamen dan 416 aangiften. Bovendien zijn door het KPC in zijn telling voorvallen meegenomen waarvan het zelf in de onderliggende documentatie al schrijft dat het geen beroving betrof.

Betere telling

De onderzoekers constateren dat het KPC in het licht van lopende beslissingen over meer personele politiecapaciteit, wel atrako’s ‘extra goed’ telt. Zo komt het KPC over de maanden juni en juli van 2014 op 76 en 77 overvallen. De onderzoekers konden daarvan ‘slechts’ 56 en 61 aangiften op de computers van het KPC vinden. De maanden september tot en met december van 2014 hebben de CBA-onderzoekers niet kunnen hertellen en moest er worden afgegaan op de door het KPC verstrekte opgave.

Gezien het aantal van de hertelling tot en met augustus (416) zou dat betekenen dat er de laatste vier maanden van het jaar 2014 elke maand ongeveer 67 aangiften van overvallen zijn gedaan. In zes jaar tijd is het maar drie maal voorgekomen dat in een maand meer dan 66 aangiften binnenkwamen van atrako’s: in maart 2009 (71 aangiften), in mei 2011 (73 aangiften), en in augustus 2012 (80 aangiften).

“Dat dit schaarse fenomeen zich ineens in de laatste vier maanden van 2014 na elkaar zou voordoen is onwaarschijnlijk. Dat een dergelijk exceptionele hoge score, zo ze zich al zou hebben voorgedaan, in 2015 weer zou zijn gevolgd door een sterke daling is nog onwaarschijnlijker.”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties