Amigoe | Rechter wil ontslag werknemers Dos Santos voorkomen

17 miljoen gulden niet verbeurdverklaard | Persbureau Curacao

17 miljoen gulden niet verbeurdverklaard | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Rechter Ter Berg heeft in het vonnis in de zaak Bientu ook rekening gehouden met de werknemers van loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos. Een bedrag van 17 miljoen gulden van zijn bedrijven wordt niet verbeurdverklaard.

“Het aspect van behoud van werkgelegenheid mag zwaar wegen, omdat de straf die verdachte wordt opgelegd niet tevens een straf moet zijn voor zoveel anderen die van hem afhankelijk waren en zijn”,

staat in het vonnis. De rechter vindt een geheel voorwaardelijke straf voor Dos Santos op zijn plaats, verbeurdverklaring van 72,5 miljoen gulden en beboeting van de bedrijven tot een totaalbedrag van 125.000 gulden.

“Strafoplegging dient er onder andere toe genoegdoening te verschaffen aan de benadeelde. In dit geval dus de overheid, die immers benadeeld is door de belastingontduiking. Die genoegdoening kan in deze zaak worden verschaft omdat veel geld onder beslag ligt.”

Via verbeurdverklaring kan het in deze zaak tot uitgangspunt genomen benadelingsbedrag van 50 miljoen gulden terechtkomen bij de benadeelde.

“Het Gerecht realiseert zich dat de fiscus zijn eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden houdt. De fiscus heeft zich echter tot nu toe afwachtend opgesteld en kennelijk eerst de uitkomst van deze strafzaak willen afwachten.

Mede daarom gaat het Gerecht ervan uit dat de fiscus bij zijn naheffingsbeleid rekening houdt met de hiervoor uiteengezette benadering van het Gerecht, zodat voorkomen wordt dat verdachte in deze zaak via verbeurdverklaring een bedrag gelijk aan de tot uitgangspunt genomen benadeling van 50 miljoen gulden kwijtraakt, terwijl hij en zijn vennootschappen later ook nog eens 50 miljoen gulden aan naheffingsaanslagen zouden moeten voldoen.”

De rechter realiseert zich ook dat via een ontnemingsprocedure gekomen kan worden tot vaststelling van wederrechtelijk verkregen voordeel. Maar tekent daarbij aan dat het gegeven dat via verbeurdverklaring in de strafzaak reeds tot een belangrijke feitelijke ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is gekomen, voor de ontnemingsrechter ongetwijfeld mede beslissend zal zijn. De gemaakte kanttekeningen zijn daarom geen reden om een andere benadering te kiezen.

Bovendien is het zo dat uitstel van beslissing (via fiscus of ontnemingsprocedure) ernstig afbreuk zou doen aan de noodzaak om nu en niet later duidelijk te maken welke sancties passen bij de geconstateerde feiten. Daarom werd voor forse financiële sanctionering gekozen.

“Die financiële sanctionering vindt het Gerecht in verbeurdverklaring van een groot deel van de beslagen en niet beslagen tegoeden.”

Samengevat komt het erop neer dat het merendeel van de beslagen (inclusief twee niet beslagen) tegoeden en contante middelen verbeurd zal worden verklaard. In totaal wordt aldus verbeurdverklaard een bedrag van exact 72.598.645 gulden.

“Op die manier vloeit naar de overheid wat aan deze onthouden is (50 miljoen gulden) vermeerderd met een ongetwijfeld als boete gevoelde (en bedoelde) verbeurdverklaring ter hoogte van nagenoeg 50 procent van het tot uitgangspunt genomen benadelingsbedrag.”

Niet verbeurd worden verklaard de resterende beslagen tegoeden ter waarde van ruim 17 miljoen gulden. De genoemde uitzondering op de verbeurdverklaring is als volgt te specificeren: 7.470.333 en 9.798.107 gulden van de drie bedrijven.

De rechter ziet af van de verbeurdverklaring, ‘omdat Dos Santos zelf al voldoende is getroffen door de hiervoor genoemde verbeurdverklaring van de hem toebehorende tegoeden, in combinatie met de opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf’.

Een andere reden is dat de aangetroffen tegoeden van de werkmaatschappijen (relatief) beperkt van omvang zijn en deze tevens normaal werkkapitaal lijken te vormen voor de betrokken bedrijven.

“En ook is van belang dat dit vonnis geen belemmering vormt voor de voortgang van de normale – tegenwoordig uitsluitend legale – bedrijfsactiviteiten van die werkmaatschappijen”, aldus de rechter.

Bron Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | Rechter wil ontslag werknemers Dos Santos voorkomen

 1. dos santos heeft echt wel wat meer dan die 17 miljoen.
  ergens in een oude sok of op rekeningen die nog niet ontdekt zijn.
  hij doet zielig, maar hij is zijn leven lang al bezig geld te innen van de bijstandtrekkers, die steeds hopen op een prijsje.
  als je op die manier geld wil verdienen, dan ben je pas echt een minderwaardig mens.
  ik kan trouwens niet begrijpen dat de overheid niet het alleen recht gaat krijgen op deze loterijen.
  door deze loterijbazen creëer je criminaliteit.

 2. hope;ijk gaan ze in hoger beroep, dan kan het vonnis alsnog herzien worden. want ook de overgebleven 17 miljoen zijn niet eerlijk verdiend.

 3. Wat een koekenbakker. Hij veroordeelt voor een crimineel feit en verklaart tegelijkertijd, dat de fiscus, voor het overtreden van belastingwetten, geen naheffing of straftoeslag meer kan heffen.
  Waar is de belastinginspecteur die hiervan brandhout maakt en Dos Santos de groene sneeuw laat zien, die hij verdient.

 4. Het is gewoon een rechter die crimineel gedrag in stand houdt met zulke vonnissen. Het is precies zoals Henkie zegt, ware de verdachte geheel geplukt dan was er iemand anders opgestaan om de legale loterij over te nemen. Maar op deze rots weet je zelfs niet welke belangen de justitiële medewerkers , dus inclusief rechters, hebben.
  Stel je bent een beloftevolle Nederlandse rechter in Nederland wat is dan je drijfveer om op deze rotspunt (on-)recht te gaan spreken ???
  Roeien de rechters misdaad nou uit of niet ? Ben bang van niet.

  rechter in Nederla

 5. ik begrijp de rechter zijn gedachte, maar als iemand omvalt staat er wel een ander bedrijf om de zaken over te nemen. De loterij is een zeer aantrekkelijk bedrijf, de rechter vergeet ook dat Robbie’s loterij door fraude zo groot is kunnen worden en dat de andere 29 loterij bazen daardoor niet konden groeien.
  Nu word de misdadiger alsnog beloont, rare gedachte voor wat betreft de bedrijfsvoering.
  Zoals het is aangetoond heeft robbie’s loterij 60 % van het markt aandeel deze procenten hadden makkelijk verdeeld kunnen worden aan de anderen en verplichte overname van het personeel als ze intresse hadden voor een bepaalde wijk of pand.
  Maar goed iemand die niet bekend is en fraudeert word alles in beslag genomen door de belastingdienst. Blijkbaar geldt dit niet voor bekende figuren.
  Ik heb nog valse hoop dat de belastingdienst alsnog een vordering oplegt aan de bedrijven en aan de prive persoon. Tenslotte dit proces ging over diverse strafzaken en voor al georganiseerde misdaad.
  Dit was geen belastingzaak dat is een heel ander proces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *