29 C
Willemstad
• zondag 14 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Rechter maant Arrindell tot rectificatie

HomeMediaAmigoe | Rechter maant Arrindell tot rectificatie
AVA Airways- Olivier Arrindell en zijn raadsheer Chester Peterson
AVA Airways- Olivier Arrindell en zijn raadsheer Chester Peterson

WILLEMSTAD — Olivier Arrindell moet de uitlatingen die hij onder een foto op zijn Facebook-pagina heeft geplaatst, rectificeren. Zo luidde gisteren het oordeel van het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA). Randolph Camelia, de zwager van minister Suzy Camelia- Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en tevens ceo van Blue Liaison Corporate Finance NV, had een civiele procedure aangespannen omdat hij meent dat de uitlatingen van de Ava Airways- directeur jegens hem onrechtmatig zijn.

Camelia doelt hiermee op een foto waarop hij en Arrindell elkaar omarmen. Arrindell plaatste de foto, die volgens Camelia gemaakt is tijdens het Viva La Musica Latina festival op het parkeerterrein van winkelcentrum Sambil op 29 mei jl., op zijn Facebook-pagina met een tekst waarin hij beweert contact te hebben gehad met Camelia. Deze zou hebben beloofd dat hij met zijn schoonzus, minister Camelia-Römer, zou praten over enkele zaken:

“Minister Suzy Römer, your brother in law promised me that he was going to talk to you. Did he talk to you? I guess not. I know for sure if I did not have this photo, no one would have trust my word!”

Arrindell plaatste daarnaast ook het volgende op zijn pagina:

“Minister Suzy Römer, are you calling me a liar? Are you saying that your company did not meet with me? Blue Liasion Financial NV did not say that they can bring 30 million dollar to Ava Airways in equity financing? You can go to God himself, the truth has no need to hide. When I ask you guys to sign a non-disclosure agreement, you should have. Now I am going to talk. You cannot intimidate me.”

‘Gewraakte uitlatingen’

Michiel Noordhoek, de raadsman die Randolph Camelia bijstaat, schrijft in zijn pleitnota dat Arrindell ‘gewraakte uitlatingen heeft gedaan in het kader van een tussen hem c.q. Ava Airways en minister Camelia-Römer lopend conflict’. De advocaat heeft het hier over het conflict tussen de luchtvaartmaatschappij en de minister met betrekking tot het verkrijgen van een economische vergunning. Camelia-Römer liet begin vorige maand schriftelijk weten dat de luchtvaartmaatschappij voor het verkrijgen van een economische vergunning eerst een bankgarantie van 48,9 miljoen dollar of een ‘irrevocable and unconditional letter of credit’ moet overleggen.

Ava Airways meent echter dat het aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan en dat een bankgarantie daar geen onderdeel van uitmaakt. Dit uitlatingen van Arrindell zouden volgens Noordhoek onrechtmatigheid met zich meebrengen, omdat de beweringen suggereren dat Blue Liaision in dit conflict verwikkeld zou zijn.

“De uitlatingen zijn zeer schadelijk voor het bedrijf”, aldus de advocaat. Hij voegt hieraan toe dat ‘Arrindell suggereert dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling en/ of vriendjespolitiek tussen enerzijds Blue Liaison en/of Camelia en anderzijds minister Camelia-Römer’. Volgens Noordhoek ontbreekt hiervoor echter iedere feitelijke grondslag. “Er heeft nimmer een zakelijke relatie bestaan tussen enerzijds Blue Liaison en anderzijds Arrindell en/of Ava Airways”, zo stelt de advocaat.

Ook zou Blue Liaison nooit een toezegging hebben gedaan over de verstrekking van enige financiering, ‘laat staan een financiering van 30 miljoen dollar’. De advocaat zegt daarnaast dat minister Camelia-Römer geen actieve belangen en/of inspraak heeft bij de economische activiteit van het bedrijf.

Ten slotte stelt Noordhoek dat Camelia nimmer een toezegging heeft gedaan aan Arrindell over het bespreken van welke aangelegenheid dan ook met de minister.

“Kortom, elk van deze uitlatingen van Arrindell is volstrekt ongegrond en onwaar.” Hij voegt hieraan toe dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting niet in het geding is in dit geschil. “De gewraakte uitlatingen van Arrindell over Blue Liaison en Camelia betreffen immers geen meningen en/ of waardeoordelen (gedaan in het kader van een publiek debat), maar enkel het ten onrechte poneren van onwaarheden als zijnde feitelijkheden”, zo stelt Noordhoek.

Peterson

Chester Peterson, de advocaat van Arrindell, schrijft in zijn pleitnota dat de foto, die al enige tijd geleden op de Facebook-pagina van Arrindell is geplaatst, inmiddels in de vergetelheid is geraakt. Door de civiele procedure zullen de uitlatingen wederom in de publiciteit komen.

“Eisers kunnen dan ook geen spoedeisend belang hebben bij enig vonnis in dit kort geding”,

aldus de advocaat. Daarnaast stelt Peterson dat Blue Liaison Corporate Finance NV niets als eiser in deze procedure heeft te zoeken, omdat Arrindell zich enkel heeft geuit over Blue Liaison Finance BV.

Peterson beweert daarnaast dat er wel degelijk gesprekken hebben plaatsgevonden tussen het bedrijf van Camelia en Arrindell over de financiering van Ava Airways. De gesprekken gingen echter niet door omdat ‘Blue Liaison Finance BV zich niet op papier wenste te verbinden aan Ava Air’, aldus Peterson.

De foto die Arrindell op zijn Facebook-pagina plaatste is daarnaast volgens Arrindell niet gemaakt op het terrein van Sambil, maar op 17 juli jl. bij de uitgaansgelegenheid Saint Tropez. Peterson schrijft dat er op die dag wel degelijk is gepraat over Ava. De advocaat stelt dat de minister en haar zwager gezamenlijke belangen hebben door familie- en zakelijke belangenverstrengelingen.

Ten slotte stelt hij dat er onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van immateriële schade of reputatieschade en dat Camelia zich niet kan beroepen op het portretrecht, omdat er geen sprake is van een foto-opdracht. “Hij heeft geheel vrijwillig geposeerd voor het maken van deze foto.”

Op basis hiervan bepleit Peterson dat de eisende partij niet-ontvankelijk verklaard moet worden in het door hen gevorderde. Tekst Het gerecht oordeelde echter dat Arrindell de tekst moet rectificeren. De rechter zal daartoe een tekst opstellen. Beide partijen dienen het eens te zijn over de inhoud. Indien ze geen overeenkomst bereiken, zal de rechter alsnog vonnis wijzen.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties