Amigoe | Raffinaderij nu officieel in Arubaanse handen

Raffinaderij nu officieel in Arubaanse handen

Raffinaderij nu officieel in Arubaanse handen

ORANJESTAD — Met het ondertekenen van de notariële akte afgelopen vrijdag is de raffinaderij in San Nicolas nu officieel in handen van Aruba.

Afgelopen vrijdag werden de notariële aktes ondertekend voor de overdracht van het terrein van de raffinaderij van Valero naar het Land per 1 oktober 2016 als ook de oprichting van staatsbedrijf Refineria di Aruba NV (RDA). Het Land draagt het terrein over aan RDA, die het vervolgens leaset aan Citgo.

Premier Mike Eman, minister van Infrastructuur Benny Sevinger en minister van Financiën Angel Bermudez waren aanwezig bij de ondertekening van de akte, samen met functionarissen van Valero en Citgo, RDA-directeur Alvin Koolman, tal van advocaten van alle betrokken partijen en kandidaat-notaris Chamilla Tromp.

Een dag voordat de notariele akte werd ondertekend zetten premier Eman en minister Sevinger hun respectievelijke krabbels onder de bekrachtigingswet voor de overdracht en de lease die vorige week door de Staten was goedgekeurd en meteen naar de gouverneur is gegaan voor ondertekening. Die ondertekening vond plaats langs de weg in Zeewijk. Eman en Sevinger waren bezig met een rondrit langs waterafvoersystemen in afwachting op orkaan Matthew, toen bleek dat de wet klaar lag om ondertekend te worden. Het document werd naar ze toe gebracht en ter plekke ondertekend.

3000 nieuwe werknemers

De aanbestedingen voor de rehabilitatie van de faciliteiten van de raffinaderij zijn inmiddels gestart. Premier Mike Eman bevestigde dit vanochtend tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad. Wanneer de faciliteiten weer operationeel zijn, vertegenwoordigen zij een groei van 12,4 tot 15 procent van het bruto nationaal product van Aruba. De grootste economische impact van de rehabilitatie zal tussen 2017 en 2018 zijn. Citgo zal tussen 500 en 600 miljoen dollar moeten investeren om de faciliteiten weer draaiende te krijgen en dat houdt in dat tussen 2500 en 3000 nieuwe arbeidskrachten moeten worden aangenomen. Tussen 500 en 600 daarvan, veelal lokalen die eerder daar hebben gewerkt voor andere bedrijven, zullen direct in de raffinaderij te werk gaan. Eman wijst erop dat al die nieuwe werknemers zullen bijdragen aan onder meer het pensioenfonds en AZV en de staatskas.

Milieufonds

Voor wat betreft het milieufonds van 19,1 miljoen florin, dit zal worden gebruikt voor de schoonmaak van de zogeheten housekeeping – dit was een discussiepunt tussen Valero en Aruba – en plekken zoals waar een zonnepanelenpark en het pilot project met algen zullen worden neergezet. Valero betaalt een schikking 30 miljoen dollar en 26,2 miljoen florin voor een nog openstaande belastingschuld.

VMSA

Ten slotte is er de marketingtak VMSA die onder meer vliegtuigbrandstof verkoopt en benzinestations op het eiland beheert. Volgens Eman heeft de regering besloten dat VMSA publiek blijft. Of het onder RDA of Utilities komt is echter nog niet bepaald. VMSA is 40 miljoen florin waard en dat bedrag gaat volgens Eman naar de begroting van 2017. Dit draagt bij aan het aangekondigde tekort van 0,5 procent in die begroting. Een groei van het bruto nationaal product en kleinere tekorten zorgt op zijn beurt weer voor (relatieve) verlaging van de staatsschuld, aldus Eman.

Betalingsbalans

In een persbericht verklaart minister Bermudez dat met de overname de betalingsbalans van Aruba in een klap met meer dan een half miljard dollar beter is geworden. Bovendien moet Citgo jaarlijks 18 miljoen florin leasegeld betalen aan RDA en dan worden de jaarlijkse belastingen nog niet meegerekend. Mediacampagne Intussen is een mediacampagne in gestart waarin RDA, compleet met logo, aan de bevolking wordt voorgesteld. De advertenties verschenen in kranten en werden verspreid op sociale media, met als belangrijkste boodschap dat na 92 jaar Aruba eindelijk zelf eigenaar is van de raffinaderij in San Nicolas. Ook plaatsten werknemers die voorheen voor Valero werkzaam waren, op onder meer de marketingafdeling, foto’s van hun nieuwe Citgobadges.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *