Amigoe | PS wil schooltijd verlengen

Winifred Raveneau. “De geruchten over de geldigheid van het examencijfer zijn onzin.”

Winifred Raveneau wil verlenging schooltijd

WILLEMSTAD — Pueblo Soberano (PS) pleit voor een verlenging van de schooltijd voor het funderend onderwijs. “Er zou te weinig tijd zijn om alle aspecten van de ontwikkeling en vorming in het huidige onderwijssysteem aan te pakken”, aldus Winifred Raveneau.

Het programma van de politieke partij ten aanzien van het onderwijs bestaat uit drie fases. “Het hele programma van Enseñansa Liber (gratis onderwijs) houdt in dat het hele onderwijs moet worden aangepast, zodat het kind een volledige ontwikkeling en vorming kan krijgen op school.” In de eerste fase werd bepleit dat ieder kind gelijke rechten heeft wat betreft het onderwijs. De ontwerp-landsverordening om de ouderbijdrage af te schaffen werd afgelopen februari behandeld in de Staten. “De toelating, schorsing en eventuele verwijdering van een kind mogen niet afhankelijk zijn van een ouderbijdrage”, zo luidde het wetsvoorstel.

De Raad van Advies (RvA) uitte zich kritisch over dit voorstel, omdat de financiering onvoldoende zou zijn onderbouwd. De Staten zouden zich vorige week nogmaals over dit voorstel buigen, maar het onderwerp werd om onbekende redenen van de agenda gehaald. Het is de bedoeling dat het volgend jaar wordt ingevoerd.

Betere ontwikkeling

In de tweede fase werd het studeren in de regio behandeld, zodat de mogelijkheden voor studenten beter worden benut. De partij is nu aangekomen bij de derde fase, waarin ze stelt dat een uitbreiding van de schooltijd beter zou zijn voor de ontwikkeling van het kind. “De tijd die ze momenteel op school doorbrengen is te beperkt. Er wordt vooral aandacht besteed aan exacte en cognitieve vakken, maar op het gebied van culturele, fysieke en emotionele vorming schieten we tekort. Van 07.30 tot 12.30 uur moet alle materie worden behandeld. Dit is simpelweg te veel voor een halve dag”, stelt Raveneau.

Volgens het PS-lid brengt dit met zich mee dat kinderen gedemotiveerd raken. “Ze hebben te weinig tijd en hebben geen zin meer in school.” Ook ouders zouden hierdoor met de handen in het haar zitten. “Niet alle kinderen hebben opvang na school, waardoor ze thuis zijn en op zichzelf zijn aangewezen. Dit vaak zonder toezicht omdat de ouders werken. Indien kinderen wel naar de opvang gaan, moeten ze vaak tot 17.00 of 18.00 uur stilzitten, totdat ze worden opgehaald. Er wordt in die tijd niets gedaan met de potentie van het kind.”

Door de schooltijd te verlengen – van 08.00 tot 15.00 uur het vaste curriculum en van 15.00 tot 17.00 uur een ongebonden curriculum – kunnen alle aspecten van de ontwikkeling aan bod komen. In het ongebonden curriculum kunnen scholen zelf bepalen welke activiteiten ze organiseren. Dit met behulp van de privésector. Raveneau legt uit dat ondernemers, vrijwilligers, gepensioneerden, maar ook Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) dienen te worden betrokken bij dit project, zodat ook zij lessen kunnen geven. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan zangles, drama, sport, schrijven of voordrachten. De hele gemeenschap moet erbij worden betrokken als een vorm van nation building.”

Inventarisatie

De PS is momenteel bezig met een inventarisatie. Er vinden vraaggesprekken plaats met ouders over wat hun kinderen na school doen en hoe het zit met de schoolresultaten. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een wetsvoorstel hiertoe wordt ingediend en dat het in een later stadium ook voor andere onderwijsniveaus wordt ingevoerd. Volgens het Statenlid is er ruimte om dit te bekostigen. “Op andere vlakken, zoals de jeugdcriminaliteit, kan het daarnaast juist voor minder kosten zorgen. Het zal de hele gemeenschap ten goede komen”, aldus Raveneau.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *