Amigoe | Plasterk: Vergelijking discriminatie is moeilijk

Plasterk: Vergelijking discriminatie is moeilijk

Plasterk: Vergelijking discriminatie Caribisch Nederland is moeilijk

DEN HAAG — De Nederlandse regering is blij dat parlementariërs uit de vier Koninkrijkslanden meer samen willen werken in de strijd tegen discriminatie, maar vreest dat het moeilijk wordt om de situatie in de vier landen goed met elkaar te vergelijken.

Minister Ronald Plasterk antwoordt dit op een gezamenlijk verzoek van Statenleden en leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Het verzoek werd gedaan na het halfjaarlijkse Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in januari. De parlementaire delegaties willen vergelijkbare cijfers over discriminatie op Curaçao, Aruba, St. Maarten en in Nederland, inclusief op de drie eilanden van Caribisch Nederland. Op basis hiervan kunnen mogelijkheden tot samenwerking gezocht worden. Mede namens zijn Nederlandse collega-ministers schrijft Plasterk dat vergelijkbare cijfers nuttig zijn, maar dat het lastig wordt om ze te krijgen. “Het kabinet is van mening dat het verzoek van het IPKO om onderling vergelijkbare rapportages overdenking verdient, maar tekent daarbij aan dat niet bij voorbaat vaststaat dat dit verzoek ook uitvoerbaar is,” schrijft hij.

Het probleem is dat de Nederlandse cijfers gebaseerd zijn op informatie van de politie en veel andere organisaties, waaronder een internetmeldpunt voor discriminatie en het College voor de Rechten van de Mens. Curaçao, Aruba en St. Maarten kunnen zich eigenlijk alleen baseren op informatie van de politie. “De wijze van registreren en rapporteren van discriminatie zal dan ook niet voor alle landen van het Koninkrijk hetzelfde zijn, hetgeen zijn weerslag zal hebben op vergelijkbaarheid van de antwoorden op de vragen”, aldus de minister. Het vergelijken van informatie is bovendien moeilijk omdat elke samenleving eigen vormen van discriminatie kent, eigen kwetsbare groepen en eigen vooroordelen en taboes.

Plasterk reageert in zijn brief ook op andere onderwerpen van het laatste IPKO. Namens de minister van Volksgezondheid meldt hij dat het protocol voor samenwerking in de gezondheidszorg op korte termijn door alle landen ondertekend zal zijn. Vervolgens kunnen er afspraken gemaakt worden over een onderverdeling van specialistische zorg, zodat niet elk ziekenhuis investeert in dezelfde specialismen.

De Nederlandse minister van Onderwijs laat onderzoek doen naar de studieprestaties van Caribische studenten en heeft Nederlandse hoge scholen en universiteiten verzocht om extra rekening te houden met deze groep tijdens de selectieprocedure, aldus Plasterk. En de minister van Buitenlandse Zaken benadrukt dat zijn ministerie op verschillende manieren aandacht heeft voor de belangen van het Caribisch deel voor het Koninkrijk.

De reactie van Plasterk wordt aanstaande dinsdag besproken door de Eerste en Tweede Kamer. De commissie voor Koninkrijksrelaties vergadert dan over het komende IPKO dat van 31 mei tot 3 juni in Den Haag gehouden wordt.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Plasterk: Vergelijking discriminatie is moeilijk

  1. Joep Meloen

    Hier is discriminatie de gewoonste zaak ter wereld en de politie lacht iedereen uit die aangifte wil doen. Sterker nog, het makambaatje of chineesje pesten zit er ook bij de overheid goed in.
    In Nederland zou men moord en brand schreeuwen, hier vindt men het normaal. Dus veel succes met de bestrijding van discriminatie.

  2. hoedanook

    Plasterk in 2016.

  3. GoeGoed dat de vier Koninkrijkslanden samenwerken om discriminatie aan te pakken. Het lijkt me inderdaad moeilijk om discriminatie te vergelijken. Wellicht is het daarom vooral handig te kijken naar hoe elk land individueel werkt en daarvoor maatregelen te verzinnen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *