33 C
Willemstad
• woensdag 17 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Onderzoek naar strandontwikkeling twee hotels

HomeMediaAmigoe | Onderzoek naar strandontwikkeling twee hotels
Veneto holiday beach & Avila beach
Veneto holiday beach & Avila beach

WILLEMSTAD — De ministeries van VVRP en GMN hebben een grootschalig onderzoek ingesteld naar de ontwikkeling van het inmiddels opgeleverde strand van het Veneto Holiday Beach Hotel, de daarmee gepaard gaande werkzaamheden en de zandhopen langs de kust van het Rifgebied.

Het gebrek aan benodigde vergunningen en de zorg om plaatselijke demping van de waterkanalen van het daar aanwezige mangrovenbos hebben een grote rol gespeeld in het besluit om tot nader onderzoek over te gaan.

Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), die op dit moment uitlandig is, stelt gisteren contact te hebben gezocht met minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), thans ook premier, om het onderzoek tussen de ministeries af te stemmen. “Dit is inmiddels gebeurd, waarbij minister Whiteman zijn medewerking heeft toegezegd. Verder heb ik intern de sector-generaal (SG) de instructie gegeven om met de diensten van VVRP (de uitvoeringsorganisaties Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) en Domeinbeheer, red.) de kwestie uit te zoeken, aangezien ook ik van zorgen heb vernomen over deze ontwikkelingen en mogelijke aantasting van het mangrovengebied. Ook zal de SG, indien er sprake is van illegaliteit, handhavend optreden”, aldus Camelia-Römer. Gekeken zal worden of er sprake is van overtredingen met betrekking tot onder meer de Landsverordening Maritiem Beheer, waarvan de toetsing valt onder de Maritieme Autoriteit Curaçao (MAC) die ook onder het VVRP valt; de rifbeheerverordening (GMN); Hinderverordening (GMN) en de Landsverordening grondslagen Natuurbeheer-, en Bescherming.

 

Menig eilandbewoner heeft in de periode van juni tot eind september voor de zuidkust strepen op het zeeoppervlak kunnen zien door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid vrijgekomen zand in zee. Zoals nu blijkt, gingen deze ‘zandstrepen’ onder andere gepaard met werkzaamheden op het strand en in de lagune van het Veneto Holiday Beach Hotel, maar ook met de werkzaamheden bij het Avila Hotel.

Het Avila Hotel geeft in een reactie aan zich niet bewust te zijn geweest van enig onjuist handelen. Veneto gaf aan de nodige vergunningaanvragen te hebben ingediend en tevens in de veronderstelling te zijn geweest ‘dat er toestemming van de VVRP-minister was om met de werkzaamheden te starten’. Aangezien het zand in de voornoemde periode door de zeestroming werd meegevoerd, werd er gewezen op het feit dat een overtollige aanvoer daarvan het koraalrif elders langs de kust kan bedekken, wat zoals bekend een verstikkende werking op de aanwezige koraalpopulatie heeft.

Het GMN-ministerie kreeg naar aanleiding van ‘de strepen op zee’ meldingen van bezorgde burgers binnen en ging naar aanleiding hiervan reeds in juni op onderzoek uit.

Bouwstop

Veneto kreeg in juni van een inspecteur van de uitvoeringsorganisatie Milieu, Natuur Beheer (MNB, voorheen Milieudienst, red.), de opdracht om de werkzaamheden te staken. De werkzaamheden werden uitgevoerd bij het strand, zowel boven als onder water, alsook aan de bestaande golfbrekers in zee.

De uitleg wordt gegeven dat er voor dergelijke werkzaamheden – aan land en onder water – vergunningen dienen te worden aangevraagd bij VVRP, en vanwege de mogelijke impact van dergelijke werkzaamheden op het milieu conform de hinderverordening ook bij het GMN-ministerie.

Een GMN-medewerker belast met het onderzoek naar deze strandontwikkelingen: “Het onderzoek werd dus in juni ingesteld toen er ook een bouwstop is opgelegd, aangezien men niet over de benodigde vergunningen beschikte. Vervolgens werd er begin juli, nadat men constateerde dat de werkzaamheden toch weer waren hervat, wederom een bouwstop uitgegeven.

Zoals nu blijkt is men doorgegaan en is het strand inmiddels zelfs opgeleverd door de aannemer/ontwikkelaar. In principe maakt het niet uit wie de ontwikkelaar is die door het hotel is aangetrokken om deze werkzaamheden uit te voeren, aangezien het hotel duidelijk de verplichting heeft om de benodigde vergunningen aan te vragen, op verstrekking daarvan te wachten, om vervolgens pas met de voorgenomen werkzaamheden aan te vangen”, aldus de GMN-medewerker.

‘Milieubelastende activiteit

Hij voegt toe: “We zijn natuurlijk wel blij met het feit dat hotels een investering willen doen om bijvoorbeeld hun strandfaciliteiten te verbeteren, dit is natuurlijk ook goed voor het toerisme, maar men dient daarvoor wel de juiste weg te bewandelen waarbij de nodige vergunningen of ontheffingen dienen te worden aangevraagd. Aangezien men nu de Veneto-lagune met inzet van groot materieel heeft uitgegraven, men met dit gewonnen zand als het ware een zanddepot in de binnenstad exploiteert, wat natuurlijk niet zomaar mag, aangezien het ook een milieubelastende activiteit betreft, moet er in samenwerking met VVRP naar verschillende zaken onderzoek worden verricht”.

De GMN-medewerker meldt verder dat er zandhopen door Veneto gelegd zijn op de Oude Piscaderaweg, langs de waterlijn, ter hoogte van ‘Superior Producer’ (het wrak in zee, red.) en Veneto.

GMN stelt verder te hebben geconstateerd dat het uitgebaggerde materiaal aldaar ook machinaal bewerkt werd tot fijner zand, en dat het zand vervolgens elders werd aangeboden. De medewerker:

“Zo blijkt dat een gedeelte van dit zand ook aan het Avila Hotel is geleverd, dat ook werkzaamheden op zijn strand en in het water heeft uitgevoerd zonder de nodige vergunning. Om deze reden heeft de MNB-inspecteur tien dagen geleden ook dit hotel gevraagd om de werkzaamheden te staken, waar overigens netjes gehoor aan werd gegeven. Zij hadden het groot materieel dat hiervoor werd ingezet de volgende dag al van hun strand verwijderd. In algemene zin moet men opmerken dat het zand van A naar B is gegaan, waarbij natuurlijk vooropstaat dat de binnenstad – in het EOP als stedelijk woongebied aangemerkt – niet een zone is waar men zomaar tot zandverwerking over mag gaan zonder toestemming van de overheid.”

Mangroven

Toegelicht wordt tevens dat de zand- en steenverwerking aldaar ook het begaanbare pad op bepaalde plekken heeft gedempt. Hierdoor is de watercirculatie naar het mangrovenbos op bepaalde plekken ook geblokkeerd. De GMN-medewerker:

“Aangezien GMN samen met de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) van VVRP de afgelopen anderhalf jaar hard heeft gewerkt om de circulatie in het mangrovenbos te verbeteren en de toevoer van schoon water te bevorderen om zo de muggenoverlast in te dammen, maakt men zich zorgen over deze dempingen. Zo heeft het GMN een specifieke bestrijding van de broedplekken gehanteerd. Muggenvorming komt sowieso voor, maar deze ontwikkelingen kunnen mogelijk tot een verergering leiden.”

Verder wordt er zorg uitgesproken over de reeds uitgevoerde verbouwing van de golfbrekers, waarbij gedeelten zijn geopend. GMN stelt dat over deze werkzaamheden reeds een ‘schade-rapport’ is opgemaakt door het ministerie van VVRP.

“De bewuste golfbrekers bij Veneto zijn flink wat jaren geleden aangelegd, waarop zich door de jaren heen dus ook koraalbestanden hebben gevormd. Dus het zomaar verbouwen daarvan zonder vergunning is natuurlijk niet wenselijk. Het schaderapport ligt er, waarbij men nu naar het totaalbeeld zal kijken.”


Lees ook: ‘Wél toestemming van VVRP’

De lagune.
Het GMN-ministerie meent dat er tevens sprake is van verminderde circulatie en demping bij het mangrovengebied en verwijst ook naar de aanwezigheid van een groot aantal zandhopen.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties