Amigoe | Onderwijs-minister akkoord met nieuwe toelatingsnorm havo/vwo

door Amigoe verslaggever Franciska Groen

Aruba onderwijs colegio arubano

Onderwijs-minister akkoord met nieuwe toelatingsnorm havo/vwo

ORANJESTAD — De nieuwe norm, om toegelaten te worden tot de havo/vwo-scholen Colegio Arubano en Colegio San Nicolas, werd gisteren door Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar vastgesteld.

Dit betekent dat de resultaten van de toelatingstest voor schooljaar 2016/2017 worden gecombineerd met het gemiddelde van de cijfers voor rekenen en taal zoals vermeld op de rapporten van de basisschoolleerlingen voor de vijfde en zesde klas. Voor de leerlingen die onlangs voor de toelatingstoets slaagden, verandert er niets, benadrukt de minister.

“De reacties zijn overweldigend”, laat Winklaar vanochtend aan Amigoe weten. De telefoon op het kantoor van het ministerie stond gistermiddag roodgloeiend volgens haar. Ouders belden om te horen wat besloten was over de toelating tot de havo/vwo-scholen. “Ouders en leerlingen huilden van geluk.”

Doorn

Dat alleen de toelatingstoets van Colegio Arubano en Colegio San Nicolas bepaalde of een leerling wel of niet werd toegelaten tot de Ciclo Basico van de havo/vwo-scholen, was de minister al langer een doorn in het oog. Zij vond dat dit niet alleen op een ‘momentopname’, zoals zij de toets noemde, gebaseerd kon worden. “Eén test, gegeven op één dag, bestaande uit maar twee onderdelen, kan nooit een voorspeller zijn van bekwaamheid noch succes”, laat ze weten op haar Facebookpagina. Tijdens de persconferentie gisteren haalde de minister een voorbeeld aan van een leerling voor wie de eerder gehanteerde normen negatief uitpakten. “Laten we haar Mary noemen.” Winklaar beschrijft haar als een goede leerling met in de vijfde en zesde klas voor rekenen en taal een gemiddelde van 9,0. “Ze maakt de toelatingstest en scoort een 8,4 voor rekenen, maar een 5,1 voor taal. Kan je je voorstellen wat dit doet met het zelfvertrouwen van een 11-jarige?”, vraagt ze. “Er waren zoveel voorbeelden als die van Mary, dit jaar en alle voorgaande jaren. Wiskundige genieën werden uitgesloten van Colegio vanwege een momentopname.”

Tegenstem

Met de nieuwe vastgestelde norm voor de toelating moet dit nu van de baan zijn. Deze norm werd overigens door de toelatingscommissie, met daarin vertegenwoordigd de schoolbesturen Dienst Publieke Scholen (DPS) en Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (Smoa), en Directie Onderwijs met drie stemmen voor en één stem tegen aangenomen. Desgevraagd geeft Winklaar aan dat de tegenstem vanuit Smoa kwam.

Rapportcijfers

De nieuwe norm houdt in dat een leerling in totaal minimaal 11 punten moet halen voor de onderdelen taal en rekenen van de toelatingstoets en dat geen cijfer lager dan een 4,0 mag zijn bij de resultaten. Meegewogen wordt het gemiddelde van het eindrapport van de vijfde klas en het eerste en tweede rapport van de zesde klas voor taal. Dat wordt naast het resultaat van de toelatingstoets voor taal gelegd en moet minimaal een gemiddelde van 5,5 zijn. Hetzelfde geldt voor rekenen. Het kan dus zijn dat een leerling voor het onderdeel taal bij de toelatingstest een 4,0 haalt en een bijvoorbeeld een 8,0 voor het onderdeel rekenen. In combinatie met de cijfers van de rapporten waar de leerling voor taal gemiddeld een 7,5 staat en voor rekenen een gemiddelde haalde van 8,5, komt dit uit op een 5,8 voor taal en een 8,3 voor rekenen.

Geslaagden

Van de 358 zesdeklassers die in april aan Colegio Arubano de toets maakten, slaagden 210 leerlingen. Aan de toelatingstoets van Colegio San Nicolas deden 65 leerlingen mee en daarvan waren er 23 succesvol. Vorige week ontstond er commotie nadat de minister aangaf dat de uitslagen van de toelatingstoets ongeldig waren, omdat, in tegenstelling tot wat Colegio Arubano aangaf, de norm voor de toelatingstoets nog niet was vastgesteld. De nieuwe norm heeft geen gevolgen voor de leerlingen die reeds te horen hebben gekregen dat zij zijn toegelaten tot Colegio Arubano of Colegio San Nicolas. Dat blijkt uit de door de minister voor akkoord ondertekende brief met daarin het advies van de voorzitter van de toelatingscommissie, de Inspecteur-Generaal van de Inspectie van het Onderwijs: “Voor leerlingen die volgens de gehanteerde normen, per brief (uitslag 16 mei jl.) de toets hebben gehaald, geldt deze norm niet.” Het aantal leerlingen dat niet voor de test slaagde, maar op basis van de nieuwe norm wel naar Ciclo Basico kan, is nog onbekend. Winklaar verwacht dat dit volgende week duidelijk is.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *