Amigoe | Ombudsman wint zaak tegen Marvelyne Wiels

Ombudsman wint zaak tegen Marvelyne Wiels

Ombudsman Martijn wint zaak tegen Gevolmachtigde Minister Marvelyne Wiels

WILLEMSTAD — De rechter heeft gisteren Marvelyne Wiels niet-ontvankelijk verklaard in het kort geding dat ze tegen Ombudsman Alba Martijn heeft aangespannen. Gelet op onder andere de grote vrijheid van handelen van de Ombudsman en het karakter van een onderzoek door de Ombudsman is er geen sprake van onrechtmatig handelen.

Wiels eiste dat de namen van de informanten, wier verklaringen deel uitmaken van het onderzoeksdossier, aan haar bekend werden gemaakt, zodat zij in de gelegenheid werd gesteld deze informanten te horen. Volgens Wiels handelt de Ombudsman onrechtmatig jegens haar door gebruik te maken van anonieme informanten. Volgens de rechter is het aannemelijk dat de informanten represailles kunnen verwachten van de gevolmachtigde minister. Informanten hebben gezien hoe Wiels omgaat met medewerkers en derden die haar niet welgevallig zijn. Zo hebben zij gezien hoe de plaatsvervangende gevolmachtigde minister wordt behandeld en hoe het hoofd van de ondersteunende diensten in het archief is weggezet.

“Als personen met een hoge functie binnen de organisatie ten overstaan van het overige personeel worden behandeld als in deze voorbeelden, dan is dat kleinerend en vernederend. Als dat bovendien gebeurt door de hoogste baas van de organisatie, terwijl van de verantwoordelijke minister geen steun lijkt te verwachten, dan is dat intimiderend en zullen lager geplaatsten het verder wel uit hun hoofd laten om kritische geluiden te laten horen. Een ambtshalve onderzoek door de Ombudsman vormt in zo’n geval een laatste toevlucht. Daarvan zou weinig terechtkomen als de klokkenluiders vervolgens door degene van wie ze represailles verwachten aan een verhoor zouden kunnen worden onderworpen of anderszins worden aangesproken”, aldus de rechter.

Niet-ontvankelijk

De bevoegdheid om in een burgerlijk geding als procespartij op te treden komt in beginsel slechts toe aan natuurlijke personen en privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen. Partijen zijn het erover eens dat de Ombudsman geen rechtspersoonlijkheid heeft en dat een uitzondering zich hier niet voordoet. Daarom is Wiels niet-ontvankelijk verklaard.

De Ombudsman is een orgaan van het land, zodat de vorderingen tegen het land moeten worden ingesteld. Wel is het zo dat de Ombudsman een uitspraak van de rechter niet naast zich kan neerleggen. In geval van veroordeling van het land had de Ombudsman daaraan dan ook gewoon moeten voldoen.

Niet-integer handelen

In het najaar van 2014 heeft de Ombudsman ambtshalve een onderzoek ingesteld naar de gedragingen van de gevolmachtigde minister in Nederland. Dit naar aanleiding van aanhoudende geluiden uit de samenleving dat Wiels zich herhaaldelijk schuldig zou hebben gemaakt aan gedragingen die haar integriteit als vertegenwoordiger van de regering van Curaçao in Nederland op ernstige wijze schenden, waarbij alleen al de schijn van niet-integer handelen dit effect kan hebben. Op uitnodiging van de Ombudsman is Wiels op 16 december 2014 door haar gehoord. Het verslag van het met Wiels gevoerde gesprek is haar op 30 december 2014 toegezonden. Van de gelegenheid om daarop commentaar te leveren heeft zij geen gebruik gemaakt. Inmiddels is het eindrapport van de Ombudsman gereed. Zij wachtte op de uitkomst van het kort geding voordat ze het onder andere naar alle partijen zou sturen.

Bron: Amigoe
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

9 Reacties op “Amigoe | Ombudsman wint zaak tegen Marvelyne Wiels

 1. Het net rond Fraudelyne sluit zich… game over! Kunnen we de door haar aangerichte schade gaan opnemen.

  Of zou ze nog een verrassing in petto hebben? Zoals in een park in Den Haag gaan roepen dat ze een wapen heeft?

 2. ze is niet alleen aan de buitenkant lelijk, van binnen is ze totaal verrot.

 3. Wiels loopt in de wandelgangen van het curacaohuis en komt een ambtenaar haar tegen, de twee kijken mekaar effe aan en denkt de ambtenaar:
  Je weet dat ik weet dat jij weet dat ik denk dat jij denkt dat ik weet dat je een leugenaar bent, fraudeur, oportunist, een doña nadie, alleen hier bent om je zaken te vullen, dat je geen eigenwaarde hebt, dat deze funktie voor jouw te hoog is gegrepen zelfs voor zon kleine organisatie als deze.

 4. Marcia de M.

  Mijn hemel wat is die vrouw lelijk.

 5. Raar. Als je weet dat:
  1: je de capaciteiten niet hebt,
  2: dat je een leugenaar bent,
  3: dat geld wilt stelen gedurende jouw periode als opperbevelhebber,
  4: dat je je vrienden wilt helpen,
  5: dat de naam wiels al besmet is
  6: etc etc
  probeer dan onder de radar te blijven. Keep a low profile.
  Dan had je vier jaar kunnen zitten je zaken gevuld zonder dat iemand jouw iets merkte en iets aandoet. Want zo gaat het op de eilanden.

  Maar nee. Deze doña nadie komt binnen als een olifant in een porseleinen kast en maakte alles koppot. Denkend dat zij de capaciteiten zou hebben om zon kleine organisatie als de cas di curaçao te runnen. Maakte iedereen wakker waardoor iedereen vragen begon te stellen.

  Maar dat is weer de teken van haar capaciteiten en gestoordheid.
  Kijk hoe de andere politici het allemaal hebben gedaan. Vier jaren geregeerd family and friends geholpen zonder dat iemand hun betrapte.

 6. De uit de mondi getrokken Fraudelyne heeft de laffe moord op haar broer schaamteloos misbruikt voor haar eigen gewin en de partij PS daarin meegesleept.

  Gevolg: een Curacaohuis dat een grote porkeria is, imagoverlies van Curacao in Nederland en onherstelbaar imagoverlies voor Fraudelyne zelf die geen enkele baan meer zal kunnen vinden. Plus een enorme verspilling van belastinggeld door haar nepotisme, haar gigantisch uitgavenpatroon en nepotisme (aanstellen van incapabele vrienden, partijgenoten en familie waaronder haar eigen dochter).

  Er zijn mensen om minder van de Julianabrug afgesprongen. Ik denk dat Fraudelyne snel professionele hulp nodig heeft en geen dag langer meer kan functioneren in het Curacaohuis (ook al heeft ze daar nog geen dag gefunctioneerd).

 7. Abraham Mossel

  Natuurlijk word dit rapport gelekt Bas, dit word toch weer ff smullen voor die genen die haar door hadden vanaf de eerste seconde, toen zij zich komende uit Nederland binnen 12 uur na de dood van haar broertje rechtstreeks vanaf Hato melde bij Jasjes op Forti.

 8. Al zou F Wiels op heterdaad betrapt worden op diefstal van het gouden horloge van Jasjes zelf, gekocht met de creditcard van het volk Curacao, zal Jasje haar nog de hand boven het hoofd houden, en wij weten allemaal waarom.De vervalsing van de zo genaamde brief van wijlen Wiels over hun politieke toekomst door hun zelf gecreërd.

 9. Bas van Toor

  Ik kan al deze heerlijkheid niet vaak genoeg lezen.
  Maar de grote vraag is: wat nu?
  Wordt het rapport (al dan niet gelekt) openbaar?
  En zullen er (eindelijk) consequenties zijn voor Fraudelyne?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *