27 C
Willemstad
• dinsdag 16 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Ombudsman tikt VVRP op de vingers

HomeMediaAmigoe | Ombudsman tikt VVRP op de vingers
Suzy Camelia-Römer niet heeft gereageerd op talloze brieven die de stichting E HEnde naar had gestuurd
VVRP minister Suzy Camelia-Römer niet heeft gereageerd op talloze brieven die de stichting E HEnde naar had gestuurd

WILLEMSTAD — De Ombudsman heeft een klacht van Fundashon E Hende tegen de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP) gegrond verklaard.

Deze klacht had betrekking op het feit dat Camelia-Römer niet heeft gereageerd op talloze brieven die de stichting naar had gestuurd. De Ombudsman stelt het ook te betreuren dat de minister tevens niet heeft gereageerd op zijn verzoek om uiterlijk voor 3 mei van dit jaar op deze zaak te reageren.

De klacht van E Hende heeft betrekkingen op brieven die de stichting op 14 augustus, 24 augustus en 2 december vorig jaar naar de minister heeft gestuurd. In het verslag van de Ombudsman staat vermeld dat in deze brieven E Hende onder meer heeft aangegeven meer informatie van de minister te willen krijgen over haar toezegging dat er een commissie opgericht zou moeten worden om problemen met FKP-woningen te behandelen.

Volgens de Ombudsman blijkt uit de overgelegde en beschikbare documenten niet dat de minister schriftelijk heeft gereageerd op de brieven van E Hende. Wel heeft ze volgens de Ombudsman op enig moment, blijkt uit de brief van 2 december van E Hende, summier informatie gegeven over de insteek van de commissie, waarna de stichting op 17 en 27 augustus wederom werd uitgenodigd om een commissielid voor te dragen. Deze informatie, concludeert de Ombudsman, werd verstrekt vóór 17 augustus 2015 en 27 augustus 2015. Deze informatie was echter niet bevredigend voor E Hende, iets wat blijkt uit het feit dat in de brief van 2 december, waarin de stichting aangeeft nog in afwachting te zijn van antwoorden op haar brieven van 14 en 24 augustus 2015 van de minister. “Uit de beschikbare stukken blijkt in ieder geval niet dat door of namens de minister op enig moment inhoudelijk (en schriftelijk) zou zijn gereageerd op de brieven van E Hende”, aldus de Ombudsman.

In het verslag van de Ombudsman blijkt dat er op 19 november een brief van minister Camelia-Römer naar E Hende is verstuurd. In deze brief wordt de stichting erop gewezen dat zij nog geen kandidaat heeft voorgedragen ter benoeming in de commissie die door de minister was voorgesteld. Ook geeft de minister aan op korte termijn E Hende uit te zullen nodigen voor een overleg over de oprichting van de commissie. “In deze brief verwijst de minister niet naar de eerdere brieven van E Hende noch wordt er inhoudelijk ingegaan op de (tegen)voorstellen die E Hende zou hebben gedaan met betrekking tot onder andere het mandaat en de samenstelling van de op te richten commissie.”

De eerdergenoemde commissie, een klachtencommissie bestaande uit personen die door VVRP en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) zijn voorgedragen, is inmiddels op 1 augustus dit jaar opgericht. Maar volgens de Ombudsman blijkt dat in tegenstelling wat de minister in haar brief van 19 november heeft aangegeven, zij E Hende niet heeft uitgenodigd om over de oprichting van deze commissie te praten.

De Ombudsman constateert verder dat hoewel er geen wettelijke termijn bestaat over de periode waarin een minister een brief moet beantwoorden, de minister echter in beginsel wel verplicht is om deze brieven te beantwoorden nu de brieven van E Hende aangemerkt moeten worden als ‘een gangbare communicatie-uiting richting de minister toe’. Brieven dienen volgens de Ombudsman binnen een redelijke termijn te worden beantwoord. “De brieven van 14 augustus 2015, 24 augustus 2015 en 2 december 2015 zijn thans respectievelijk min of meer dertien (13) maanden en een week, dertien (13) maanden en 2 weken en negen (9) maanden en 3 weken in behandeling. Deze termijnen kunnen, ook mede gelet op de bekendheid van de minister met de materie, de onderhouden contacten tussen partijen en de relatieve eenvoud van de gedane verzoeken, niet als redelijk worden beschouwd.” De Ombudsman concludeert dan ook dat de de minister in dit geval ‘onvoldoende voortvarend heeft gehandeld en dat de redelijke termijnen waarbinnen E Hende een antwoord had moeten ontvangen op haar diverse brieven reeds zijn verstreken.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties