Amigoe | Nog geen besluit over uitbetaling dividend UTS

1,4 miljoen over 2012

1,4 miljoen over 2012

WILLEMSTAD — Er is nog geen besluit genomen over de uitbetaling van het dividend over 2012 van 1,4 miljoen gulden van telecombedrijf UTS aan de overheid. Dit laat UTS-directeur Paul de Geus weten.

Hij reageert desgevraagd op een advies van Toezichthouder corporate governance Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), waarin deze een negatief advies uitbrengt over de uitbetaling van 1,4 miljoen gulden aan de overheid. Een definitief besluit over het dividend zal tijdens een aandeelhoudersvergadering worden genomen die in maart op de agenda zal staan.

Het advies van SBTNO is van 10 februari en volgt op een verzoek van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Suzy Camelia-Römer om een advies uit te brengen over het dividendbeleid van UTS over de jaren 2012 en 2013.

Over het boekjaar 2012 heeft UTS een winst behaald van 3.028.278 gulden. Conform artikel 16 van de statuten van UTS kan ‘dividend worden uitgekeerd zodra er in een bepaald boekjaar winst wordt gerealiseerd en er geen sprake is van (gecumuleerde) negatieve reserves als gevolg van in het verleden geleden verliezen. In 2012 was er geen sprake van negatieve reserves, de reserves bedroegen in dat jaar 24 miljoen gulden.

Gelet op de aandelenverhouding tussen Curaçao en St. Maarten van 87,5 procent versus 12,5 procent, komt 1.399.167 gulden toe aan Curaçao en 199.811 gulden aan St. Maarten.

Over 2013 werd juist een verlies geleden van 29,4 miljoen gulden, zodat er geen sprake kan zijn van een dividenduitkering over dat jaar.

Los van wat er in de UTSstatuten is vastgelegd, constateert SBTNO dat UTS geen eigen dividendbeleid heeft opgesteld. Het ministerie van Financiën geeft dit toe in een brief van november vorig jaar, maar stelt aan de andere kant dat de statuten van UTS en het ontwerp Landsverordening optimalisatie overheidsgelieerde entiteiten, dat momenteel bij de Staten ligt ter behandeling,

‘handvatten bieden om een dividendbeleid voor UTS op te stellen’.

Artikel 16 van de statuten van UTS stelt dat’ Maar de adviseur corporate governance stelt dat het opstellen van een concept dividendbeleidsvoorstel en balansnormering (het bepalen van een zodanige adequate vermogensstructuur dat de continuïteit van de vennootschap op lange termijn wordt gewaarborgd, red.) onder de taak van het bestuur van een onderneming valt.

Uit de aangeleverde documenten is volgens SBTNO niet gebleken dat het bestuur van UTS een concept dividendbeleidsvoorstel en balansnormering heeft opgesteld. Ook hebben de ministers van VVRP en Financiën niet bewerkstelligt dat het bestuur van UTS wel een concept dividendbeleidsvoorstel en balansnormering zou aanleveren.

“Uit de documenten in de omslag is ook niet gebleken dat daartoe zou zijn getracht door de minister”, aldus SBTNO.

Artikel 9 lid 2 van het ontwerp Landsverordening optimalisatie overheidsgelieerde entiteiten regelt hoeveel een onderneming van de behaalde winst kan reserveren voor kapitaaluitgaven. De toezichthouder corporate governance stelt echter dat ‘de algemene vergadering van aandeelhouders en daarmee dan ook elk aandeelhouder de belangen van de betreffende vennootschap niet uit het oog dient te verliezen’.

“Gesteld kan worden dat het opnemen van een dergelijke bepaling in een landsverordening vergaand is, daar het de flexibiliteit van en de zeggenschap binnen de vennootschap omtrent het te reserveren bedrag ontneemt.”

Het is volgens SBTNO conform de code corporate governance aan het bestuur van de betreffende vennootschap om met een dividendbeleidsvoorstel en balansnormering te komen en in overeenstemming met artikel 4.1 van de Code is het aan de algemene vergadering van aandeelhouders om een besluit te nemen om een dividendbeleid vast te stellen.

“Immers betoogd kan worden dat in het belang van de vennootschap bij het bepalen van het te reserveren bedrag ook specifieke (financiële) aspecten van de betreffende vennootschap in acht dienen te worden genomen. Daarvan is er in casu geen sprake.”

SBTNO heeft dan ook zwaarwegende bezwaren tegen de dividenduitkering over 2012.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Nog geen besluit over uitbetaling dividend UTS

  1. Hoeveel geld heeft UTS verloren aan de fraudeur Anthony de Lima (Ctex), die geholpen werd door de Girobank oplichters Garcia en Capella ?

    Garcia en Capella, de graaiers die dik verdienden bij Girobank maar zich ook voor een riant salaris op de payroll van Ctex lieten zetten?

  2. caribbeancynic

    Als er geen cash is ga je geen dividend uitkeren. Winst is een mening, cashflow is een feit.
    En al helemaal als je weet hoeveel geld er in de jaren na 2012 wordt verloren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *