Amigoe | Navarro: Frauderende ambtenaren horen niet in KPC thuis

Navarro: Frauderende ambtenaren horen niet in KPC thuis | Foto Persbureau Curacao

Navarro: Frauderende ambtenaren horen niet in KPC thuis | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) roept iedereen op om de onderzoekers de nodige ruimte te geven om het uitgebreide onderzoek naar de (miljoenen)fraude bij het Korps Politie Curaçao (KPC) te kunnen afronden.

De minister heeft kennis genomen van de stijgende kritiek op de genomen disciplinaire maatregelen tegen de betrokken ambtenaren en wijst nadrukkelijk op het feit dat ‘rotte appels’ niet in het politiekorps thuishoren.

Ook de voorzitter van de politievakbond NAPB, Ronaldo Abrahams, heeft middels een persbericht zijn ontevredenheid geuit over de beslissing van Navarro, die volgens hem gebaseerd is op een rapport dat helemaal niets over fraude of een miljoenenfraude bevat.

Zoals de Amigoe begin april berichtte, heeft de minister zijn voornemen om vijf ambtenaren werkzaam bij het KPC en Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) te ontslaan per brief aan hen kenbaar gemaakt.

De redenen voor ontslag zijn de voorlopige resultaten van een onderzoek verricht door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab). Uit dat rapport blijkt dat de ambtenaren betrokken waren bij een fraude met bestellingen van materialen voor het korps bij de afdeling Bedrijfsvoering van het KPC waar mogelijk miljoenen mee zijn gemoeid, waarover de Amigoe in november vorig jaar berichtte.

Bovengenoemde informatie is gisteren min of meer door de minister bevestigd middels een persbericht. In het persbericht wordt gesproken van ‘structurele fouten en beslissingen die in de periode van 2011 tot 2014 structureel in strijd met de comptabiliteitsvoorschriften zijn genomen’.

Uit dat feitenonderzoek blijkt ook dat er sprake is geweest van verdachte transacties tussen de genoemde afdeling en leveranciers, die tevens familie van of goed bevriend zijn met de bij het onderzoek betrokken ambtenaren. Die ambtenaren hebben bovendien giften ontvangen en hebben dat nimmer bij de desbetreffende autoriteiten gemeld, wat in strijd is met de wet, blijkt verder uit het persbericht.

Welingelichte bronnen hebben eerder gemeld dat het hier gaat om de oud-korpschef en tevens huidig lid van het managementteam (MT) van de gevangenis Marlon Wernet, het in verband met deze zaak op non-actief gestelde hoofd Financiële Zaken bij KPC Demi Stein, de agenten Jacky Andrea en Gini Copra werkzaam bij de afdeling Financiën die onder Bedrijfsvoering valt, alsmede het hoofd Bedrijfsvoering en tevens oud-waarnemend korpschef Rudsel Martina.

Zij krijgen de kans om schriftelijk hun zienswijze op de (ontslag) brief te geven. Wernet zou in de periode waarin die fraude is gepleegd ook bepaalde documenten hebben ondertekend als korpschef, meldden bronnen.

Het exacte bedrag is vooralsnog niet bekend, aangezien een uitgebreid onderzoek hiernaar nog niet gereed is. Wel is uit de voorlopige resultaten van het onderzoek gebleken dat er zeker sprake is geweest van een ‘toko den toko’, zoals tegenwoordig fraude op het eiland wordt omschreven.

Abrahams weerspreekt in zijn persbericht dat er sprake is geweest van fraude en is zeer ontevreden over het feit dat er namen van ambtenaren zijn genoemd. Hij benadrukt dat hij het Soab-rapport over de prestatie van ‘bedrijfsvoering’ van het korps heeft gelezen en constateert dat er helemaal niets over een (miljoenen)fraude in het rapport voorkomt.

“Integendeel, het rapport wijst op het feit dat bepaalde procedures aangepast en gecorrigeerd dienen te worden, zoals bij alle overheidsafdelingen.

Maar er is voor gekozen om brieven te laten opstellen voor de vijf werknemers, vol roddels en verhalen ‘van horen zeggen’, en nu moeten zij een advocaat zoeken om minister Navarro voor de rechter te dagen. Schooiertactieken dus”,

benadrukt Abrahams. Het is volgens de bondsleider onmogelijk dat er binnen een organisatie als het politiekorps, dat geen contant geld in circulatie heeft maar met bestelbonnen werkt, sprake is van fraude.

Bovendien wordt elke cent gemonitord en gecontroleerd door het directoraat van het ministerie van Justitie zelf en dat van Financiën, dus ligt de eindverantwoordelijkheid hiervoor toch bij de minister zelf, aldus de bondsleider.

Het is volgens Abrahams verder een feit dat er diverse rapporten bestaan over hulp die de Financiën-afdeling van onder meer het politiekorps hard nodig heeft.

“Maar in plaats van hulp te bieden, is er voor machtsmisbruik gekozen en zijn er maatregelen genomen tegen ambtenaren die al jaren onder onwerkbare omstandigheden moesten functioneren.

Er worden onvoldoende fondsen begroot, maar men moet er wel voor zorgen dat nieuwe projecten die de overheid eist, zoals ‘Ta Basta Awor’, gefinancierd worden.”

Verder benadrukt Abrahams dat korpschef Mauricio Sambo hem in een gesprek heeft ingelicht dat er geen sprake is van fraude, maar van fouten in de comptabiliteitsvoorschriften.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | Navarro: Frauderende ambtenaren horen niet in KPC thuis

 1. Joep Meloen

  Let wel, het betreft hier kennelijk de leiding van de politie die zich dus schuldig heeft gemaakt aan corruptie, diefstal etc.

  Dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele zaken waar de gewone agenten zich schuldig aan maken. En alle burgers op dit eiland weten wel wat voor zaken dat zijn.
  Het is ook niet voor niets dat er bij grote drugs operaties van de marine/kustwacht niemand van de politie wordt ingelicht. Zij hebben het op de harde manier moeten leren nadat ze ooit een keer aan de politie hadden doorgegeven waar en wanneer de actie zou plaatsvinden. Leden van de politie lichtten meteen de criminelen in en de hele actie liep uit op een flop.
  Zelfde geldt overigens voor het personeel binnen de kustwacht, ook daar zitten veel rotte appels tussen.

  Maar goed, het is kennelijk de mentaliteit op dit eiland. Eerlijkheid is heel ver te zoeken. In ieder geval niet binnen de politiek, overheidsbedrijven, stichtingen, politie, kortom alles waar belastinggeld omgaat.

  Triest.

 2. Abraham Mossel

  Helemaal met je eens, maar je bent en blijft één roepende in de woestijn.

 3. al eerder heb ik geconstateerd dat er veel fout is bij de politie. neem alleen die berg wapens die verleden jaar werd ingeleverd. ook al werden de de personen niet vervolgd, graag had ik gezien dat er wel een vervolg onderzoek werd gedaan.
  Ook het vernietigen van de in beslag genomen drugs is teleurstellend, ook witte bloem brandt goed.
  Vol verbazing kijk ik soms naar onze politie wagens of de kleine kinderen zijn wel heel erg vroeg crimineel geworden of de wagens worden voor prive gebruikt. De in beslag genomen goederen die verdwijnen, auto die geplunderd worden . Er moet dus een cultuur omslag komen. Informatie die gelekt is,
  Nogmaals er zijn veel goede mensen bij de politie, maar zoals vaak als de leidinggevenden het slechte voorbeeld geven zullen de lagere rangen volgen.
  haal de slechte voorbeelden, haal de verleiding weg. drugs opslag bij de FOL op het vliegveld, wapens bij de Marine op Parera. Geld gelijk op de bank bij de MCB.stel een groep specialisten aan voor de verhoren en het verwerken ervan. Plaats camera.s en microfoons in de verhoor cellen. Dashcams in de politieauto na binnen en inside. Plaats chips in de alle politie auto zodat ze via de satelliet te volgen zijn en weten waar ze rijden of stilstaan. dus hebben we duidelijk registratie van wat ze doen. De goeden hebben niks te vrezen en de kwaadwillende zullen gestopt worden. by the way de wagens van de marine hebben al die chips dus niks nieuws, duur of raar.

 4. Ik vertrouw Abrahams voor geen meter, en blaaskaak Navarro (‘criminals, fasten your seatbelts’) nog minder.

  Wernet (eerder al in het nieuws wegens wanbeleid en een affaire op de werkvloer) kan wat mij betreft in Bon Futuro blijven, maar wel een paar meter opschuiven naar achter de tralies.

  Deze zaak moet voor de rechter komen (nee, niet Irma Lips!), de betrokkenen veroordeeld en het genoten voordeel ontnomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *