31 C
Willemstad
• dinsdag 28 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Licht herstel bedrijvigheid Curaçao

HomeMediaAmigoe | Licht herstel bedrijvigheid Curaçao
 Licht herstel bedrijvigheid Curaçao
Licht herstel bedrijvigheid Curaçao

WILLEMSTAD — Er is gemiddeld een enigszins positieve ontwikkeling en lichte verbetering te zien van de bedrijvigheid op Curaçao. Ten opzichte van afgelopen periodes lijkt er sprake te zijn van een licht herstel.

Dat blijkt uit de vandaag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde resultaten van de jongste conjunctuurenquête, van december 2014.

Ruim 43 procent van de in dit halfjaarlijkse onderzoek benaderde bedrijven heeft aangegeven te hebben geïnvesteerd in 2014. Dat is 5 procentpunten meer dan werd gemeten in juni 2014 en gelijk aan het percentage van december 2013. Het aantal bedrijven dat daarbij aangeeft investeringsbelemmeringen te hebben ondervonden is in het laatste halfjaar van 2014 eveneens met 5 procentpunten toegenomen naar 39 procent.

De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is heel licht verbeterd in vergelijking met juni 2014. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het investeringsklimaat goed is, is 7 gebleven. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het investeringsklimaat slecht is, is afgenomen van 36 naar 34. De handel, horeca en de industrie zijn overigens de bedrijfstakken met de minst positieve perceptie. Ook bij de bouw is de perceptie van het investeringsklimaat beneden gemiddeld.

Meer vertrouwen

Het vertrouwen in de economie is naar de mening van de ondernemers het laatste halfjaar van 2014 licht verbeterd. Hoewel afgelopen december 2014 nog steeds een heel laag percentage van de bedrijven heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie het afgelopen halfjaar is verbeterd (6 procent), is het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verminderd, afgenomen van 44 naar nog geen 40.

Het percentage bedrijven dat in december 2014 heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst is in vergelijking met juni van dat jaar toegenomen van 45 naar 49. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven géén vertrouwen te hebben in de toekomst is met 24 gelijk gebleven. De bedrijfstakken handel, horeca en de industrie tonen een minder gunstig beeld ten opzichte van het vertrouwen in de toekomst. Bij de ‘overige diensten’ en vooral de financiële diensten is het vertrouwen in de toekomst relatief goed.

Omzet

Het aantal bedrijven dat aangeeft een toename in de omzet te hebben doorgemaakt was eind 2014 gestegen met 10 procentpunten vergeleken met eind 2013. Bij de kleine bedrijven tot tien werknemers blijft de situatie minder gunstig dan bij de grotere bedrijven, maar er is wél duidelijk verbetering te zien ten opzichte van de vorige periode. In 2014 hebben een aantal bedrijven aangegeven het jaar met een positief bedrijfsresultaat af te sluiten. In het afgelopen jaar is het positieve bedrijfsresultaat van de bedrijven wat hoger in vergelijking met december 2013 (van 52 procent naar 55 procent). Bij de middelgrote- en grote bedrijven ligt dit op respectievelijk 58 en 65 procent.

Bij de kleine bedrijven is dat 39 procent, een duidelijke verbetering in verhouding tot 33 procent van december 2013. In vergelijking met juni 2014 hebben iets meer bedrijven aangegeven dat er van een verslechtering sprake is van de concurrentiepositie op de binnenlandse markt. Dit percentage is toegenomen van 25 naar 27.

De Conjunctuurenquête is een onderzoek waarbij alle bedrijven met tien of meer werknemers worden bezocht. Van de bedrijven vanaf drie werknemers met minder dan tien werknemers wordt een steekproef genomen. Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie (alle bedrijven) en kunnen daardoor aldus op een verantwoorde wijze uitspraken over de populatie worden gedaan. Niet alle bedrijven op het eiland worden door het CBS benaderd. Bepaalde financiële bedrijven, kleine eenmanszaken en stichtingen worden niet in het onderzoek meegenomen. Zie ook www.cbs.cw.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties