Amigoe | Landsrecherche onderzoekt aangiftes MFK tegen Pais-leden, MAN-leider en Cft-voorzitter

Chester Peterson | Foto Persbureau Curacao

Chester Peterson | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Naar aanleiding van de aangiftes die advocaat Chester Peterson op 19 januari jl. namens politieke partij MFK indiende tegen Pais-leden Alex Rosaria (leider), Marcolino ‘Mike’ Franco (Statenvoorzitter) en ook tegen MAN-leider Hensley Koeiman en Cft-voorzitter Age Bakker, heeft procureur-generaal Guus Schram de Landsrecherche opdracht gegeven een feitenonderzoek te doen. Dat meldt OM-woordvoerder Norman Serphos desgevraagd.

De aangiftes kwamen nadat MFK-Statenlid Amerigo Thodé veroordeeld werd voor schending van ambtsgeheim. Met die aangiftes wil MFK testen of het Openbaar Ministerie met twee maten meet. MFK eist dat ook bovengenoemde personen strafrechtelijk vervolgd worden voor het schenden van ambtsgeheim.

Volgens Thodé hebben deze personen dezelfde strafbare feiten gepleegd, namelijk schending van ambtsgeheim (overtreding van artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht, en schending van artikel 58 en 59 van het Reglement van de Orde van de Staten), en dat het OM al hiertegen had moeten optreden. “Gelijke monniken, gelijke kappen”, benadrukte hij eerder.

De aangifte werd onderbouwd met een lang verslag van diverse uitspraken en publicaties, gedaan door de genoemde personen, en is ondertekend door MFK-leider Gerrit Schotte, secretaris-generaal Sithree van Heydoorn en voorzitter Dorothy Pieters-Janga. Zo wordt aangehaald dat Rosaria als lid van de Vaste Commissie van Financiën van de Staten en die de besloten vergadering van 4 september 2014 tussen deze commissie en het Cft voorzat, net als Franco opzettelijk en bovendien vóór de uitspraken van Thodé, al geheime informatie publiekelijk heeft gemaakt op de Pais-website op 5 september. Manuel heeft tijdens diezelfde besloten vergadering foto’s gemaakt van de aanwezigen, die later in de media werden gepubliceerd. Bovendien heeft Bakker zelf ook tijdens diverse interviews geheime informatie over de besloten vergadering openbaar gemaakt. Koeiman heeft hetzelfde gedaan en MFK haalt een artikel in ochtendkrant Extra aan van 5 september 2014 en een radio-interview bij Radio Mas op dezelfde dag, die het OM al in zijn bezit heeft, als bewijs hiervoor.

De Landsrecherche zal dus een feitenonderzoek doen en pas dan kan het OM een beslissing nemen over de volgende te nemen stappen.


Beroepszaak

Verder zullen drie rechters van het hof zullen over twee weken het door Thodé ingestelde beroep tegen zijn vonnis behandelen. Zoals bekend werd hij op 8 januari jl. in de zaak ‘Mantel’ veroordeeld tot een boete van 1400 gulden, te vervangen door 24 dagen cel en twee jaar proeftijd, voor het opzettelijk schenden van ambtsgeheim van 4 tot en met 19 september 2014. Officier Clarelli Hato-Willems eiste op 16 december vorig jaar 2500 gulden boete tegen hem, waarvan de helft voorwaardelijk – te vervangen met 25 dagen hechtenis – en twee jaar proeftijd.

 

Thodé heeft volgens de rechter artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht, alsmede artikel 59 van het Reglement van Orde voor de Staten (RvO) willens en wetens overtreden tijdens een radio-interview op 5 september vorig jaar en de persconferentie van zijn partij op 19 september, door informatie naar buiten te brengen die tijdens een besloten vergadering op 4 september met het College financieel toezicht (Cft) werd besproken.

“De samenleving heeft er belang bij dat de bespreking van onderwerpen in de Vaste Commissies van de Staten niet in het openbaar plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat het gaat over overleg over nog onvoldragen voorstellen en standpunten. Dit is een algemeen belang dat bescherming behoeft”, aldus de rechter.

Volgens advocaat Peterson had Thodé ontslagen moeten worden van alle rechtsvervolging vanwege een geslaagd beroep op overmacht, aangezien hij niet anders kon dan de informatie naar buiten brengen. De verdediging benadrukte dat het belang van de waarheid over het door de regering gevoerde beleid terzake de publieke middelen in dit geval zwaarder woog dan de wettelijke plicht tot geheimhouding. Het is echter niet aannemelijk geworden dat er sprake is geweest van een dermate zwaarwegend belang dat het voor Thodé gerechtvaardigd was om zijn plicht te schenden. Hij had ook alternatieven, aldus de rechter. Zo had hij de Cft-voorzitter om toestemming kunnen vragen.

Peterson eerder: “Volgens mij realiseert de rechter zich niet in welke samenleving ze woont en ook niet de omvang van haar vonnis. Ik denk het niet, maar als ze gelijk heeft, betekent dit dat het OM ook Pais en de leden Manuel, Franco en Koeiman moet vervolgen. Maar ja, het OM is niet integer.”

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Landsrecherche onderzoekt aangiftes MFK tegen Pais-leden, MAN-leider en Cft-voorzitter

  1. Abraham Mossel

    Als deze parasiet maar de aandacht van zijn geldboom” Gerrit de Raaf (dief) af kan lijden trekt hij het direct uit zijn kluisje!. Deze loser is natuurlijk niet helemaal dom, deze aanklacht ligt er al maanden, en zo heeft hij nog wel meer onzin om mee te zwaaien, dit allemaal voorzien in zijn afleiding procedure, met de zaak BABEL, maar zitten in het hok zullen ze toch, Gertje en bij dame.

  2. Al die kalende mannen die hun haar naar voren kammen, zijn niet te vertrouwen. Nu we toch onzin aan het lezen zijn……

  3. Omgekeerde wereld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *