Amigoe | Land zoekt gelijk in hoger beroep

Paul de Geus _ UTS Uniqa

Beoogde onderzoeksvraag: Is het beleid van het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van UTS NV, inclusief dochterondernemingen, vanaf 2010 rechtmatig, transparant en doelmatig geweest?

WILLEMSTAD — Het Land (lees regering) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) geen diepgaand onderzoek mag doen bij overheidsvennootschap UTS, omdat dit niet in de wet geregeld is.

Volgens de regering en de ARC stamt de wet die de bevoegdheden van de ARC regelt uit de tijd dat er geen overheidsstichtingen en -vennootschappen bestonden en moet deze daarom ruim worden geïnterpreteerd.

Doordat de ARC geen rechtspersoon is en bovendien een orgaan van het Land, kan de Rekenkamer niet optreden in een rechtszaak maar moet het Land dit doen.

Volgens Bertie Braam, de advocaat van de ARC, heeft de rechter de wet ‘heel eng geïnterpreteerd’. Destijds bestonden er geen – geprivatiseerde – overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen; deze vielen toen direct onder het land.

“Daarom zou de rechter de wet ruimer moeten interpreteren”, aldus Braam, die zegt in hoger beroep met het Land te overleggen. De rechter heeft onlangs geoordeeld dat de Rekenkamer alleen onderzoek kan doen bij het Land en Landsorganen, maar niet bij overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen.

“Als je bij het Land en de ministeries onderzoek kunt doen, dan zou je ook bij overheidsvennootschappen de lijn moeten doortrekken”,

zegt Braam. Een andere optie is de wet door de Staten te laten aanpassen.

“Maar die weg duurt langer om te bewandelen dan om via de rechter een vonnis te krijgen”, legt Braam uit. “Maar als in het hoger beroep het Hof dezelfde mening is toegedaan dan zit er niets anders op dan bij de wetgever te rade te gaan”,

zegt Braam. Op 9 december 2014 namen de Staten een motie aan om de ARC een diepgaand onderzoek in te laten stellen bij telecombedrijf UTS. De beoogde onderzoeksvraag luidde:

“Is het beleid van het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van UTS NV, inclusief de daaronder vallende dochterondernemingen, vanaf 2010 rechtmatig, transparant en doelmatig geweest?”

UTS heeft er vanaf het begin tegen geprotesteerd om de ARC toegang te verlenen tot zijn boeken. Het telecombedrijf is onder andere bang dat concurrentiegevoelige informatie openbaar wordt, doordat het ARC-rapport naar de Staten wordt gestuurd.

Ook twijfelt UTS aan de bevoegdheid van de Rekenkamer. De ARC heeft al verschillende onderzoeken bij overheids-nv’s uitgevoerd, echter zonder dat door de ARC zelf is nagegaan of de bevoegdheid daartoe wel bestond, volgens UTS.

Bron Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Land zoekt gelijk in hoger beroep

  1. JM Eustatia

    Het probleem is dat de door de politiek benoemde commissarissen hun baantje vooral beschouwen als een extra zakcentje en wellicht door gebrek aan deskundigheid niet anders kunnen.
    De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten kan natuurlijk niet alle aan haar voor een benoeming te toetsen kandidaten afwijzen. Deze stichting moet zich meestal in allerlei bochten wringen om het meerendeel van de aan haar voorgestelde kandidaten toch the benefit of the doubt te geven.
    Als men zou beginnen met zeer hoge eisen te stellen aan te benoemen commissarissen , anders dan slechts de eis dat de betrokkene een trouw partijlid is, is al veel gewonnen.

    Maar ja , daar zal het voorlopig niet van komen en blijft het bij pas dan de put dempen nadat er honderd koeien er een ongewild onderkomen in gevonden hebben .

  2. En het is zo simpel. Overheids NV’s zijn geprivatiseerd om ze op afstand van de politiek te zetten. De gang van zaken wordt geregeld door de directie en de commissarissen houden toezicht. Aandeelhouders delen mee in de winst en houden verder hun mond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *