Amigoe | Kosten medische uitzendingen 2014 niet gestegen

medische uitzendingen

Specialistkosten namen met een kleine 10 miljoen gulden juist wel toe.

WILLEMSTAD — De kosten voor medische uitzendingen zijn in 2014 niet gestegen ten opzichte van 2013. Er was juist sprake van een lichte daling. Dat blijkt uit de jaarrekening van de SVB.

De kosten voor de specialisten namen met een kleine 10 miljoen gulden juist wel toe.

Zorgverzekeraar SVB verwacht medio 2016 de jaarrekening over 2015 te publiceren. Daaruit zal moeten blijken of de kosten voor medische uitzendingen inderdaad enorm gestegen zijn, zoals onder andere de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) stelt in haar Visiedocument dat vorige maand gepubliceerd werd.

Volgens de VMSC moeten de kosten voor medische uitzendingen beter beheerst worden en dienen deze geldstromen in de eigen gezondheidszorg geïnvesteerd te worden, om het aantal medische uitzendingen omlaag te brengen. Als mogelijkheid noemt de VMSC uitbreiding van de capaciteit van de afdeling Neonatologie met personeel en bedden, alsmede meer bedden op de afdeling Intensive Care.

In haar Visiedocument citeert de VMSC uit het rapport Zorgrekeningen 2008- 2011, dat door het Volksgezondheid Instituut Curaçao werd opgesteld, over de stijgende uitgaven in de gezondheidszorg.

Het jaar 2011 was het laatste jaar waarin de uitgaven voor de Volksgezondheid nauwkeurig werden geanalyseerd. Inzake de medische uitzendingen spreekt de VMSC over 16 miljoen gulden in 2012, 33,3 miljoen in 2013 en 30 miljoen gulden in 2014, terwijl voor 2015 een bedrag van 31 miljoen gulden was begroot.

In de jaarrekening 2014 van de SVB blijkt uit de kerngegevens van de kosten voor de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) dat de kosten voor medische uitzendingen – inclusief transport, daggeldvergoeding en reiskosten – voor 2013 31.5 miljoen gulden bedroegen. Dat jaar liep van 1 februari, toen de BVZ een feit werd, tot 31 december. In 2014 bedroegen de uitgaven voor medische uitzendingen 29.8 miljoen gulden. Dat is een lichte daling. Maar, zoals gezegd moeten de cijfers voor medische uitzendingen over 2015 nog gepubliceerd worden.

Uit bovengenoemde jaarrekening van de SVB blijkt dat de uitgaven voor specialisten in 2013 43.8 miljoen gulden bedroegen. In 2014 was dat 54 miljoen gulden. Een stijging van iets meer dan 10 miljoen gulden. Ook de kosten voor paramedici/ verloskundigen/alternatieve geneeskundigen stegen. In 2013 bedroegen de uitgaven van de SVB 7.5 miljoen gulden. Een jaar later was dat 11.6 miljoen. Die stijging kan onder andere verklaard worden door de stijging van de tarieven voor deze sector. Die werden in 2013 rechtgetrokken.

De kosten voor intramurale instellingen stegen ook fors: van 133.6 in 2013 naar 161.6 miljoen gulden in 2014. Vorig jaar zijn in totaal 1053 patiënten uitgezonden naar het buitenland voor medische behandeling. Dat bevestigde de SVB begin deze maand. In de meeste gevallen betrof het neurologische zorg (277). 123 personen werden uitgezonden voor een orthopedische behandeling. Dat was meer dan in 2014.

Maar met betrekking tot cardiologische zorg werden juist minder patiënten in het buitenland behandeld (44). Dat komt door het Cathlab, dat in maart 2014 werd opgericht. Patiënten werden hiernaast ook uitgezonden voor chirurgie (114), oogheelkunde (108), nefrologie/nierbehandelingen (86), oncologie (63), KNO (55), interne geneeskunde en reuma (53), gynaecologie (46), urologie (28), kindergeneeskunde (24), longziektes (23) en kindercardiologie (13). Bij de overige vakgroepen lag het aantal uitgezonden patiënten lager.

Voor een medische uitzending een feit is, gaan er voor de patiënt soms maanden overheen voor er akkoord gegeven wordt door de SVB. De keuze voor een medische uitzending wordt niet alleen gemaakt door het tekort aan specialisten, maar ook het tekort aan faciliteiten en personeel.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Kosten medische uitzendingen 2014 niet gestegen

  1. De uitzendingen over de hele wereld van Schotte kontenlikkers Stella van Rijn en Ramsay Soemanta waren duurder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *