Amigoe | Kamervragen over situatie Venezolaanse illegalen

Kamervragen over situatie Venezolaanse illegalen

Kamervragen over situatie Venezolaanse illegalen

WILLEMSTAD — Han ten Broeke en André Bosman, beiden Tweede Kamerleden voor de VVD, eisen in een vragenbrief aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, duidelijkheid over het uitspraak van de lokale Justitie-minister Nelson Navarro (Pais) over Venezolaanse ongedocumenteerden op het eiland.

De Kamerleden halen een artikel in de Amigoe aan van afgelopen week met als kop ‘Venezolanen willen niet terug naar hun land’. Zij willen eerst van de Ronald Plasterk en Bert Koenders weten of zij bekend zijn met dit artikel en zo ja, of de ministers de waarneming van Navarro kunnen bevestigen, oftewel dat een toenemend aantal Venezolaanse vakantiegangers weigeren terug te reizen. Tevens dienen de ministers aan de Tweede Kamer uit te leggen wat door de lokale autoriteiten ondernomen wordt om vooralsnog ontbrekende cijfers van het aantal ongedocumenteerde Venezolanen te krijgen en of dit naar hun oordeel voldoende is.

Verder willen Ten Broeke en Bosman weten op welke wijze de controles op zee zijn geïntensiveerd, bijvoorbeeld of alle fruitbarkjes bij aankomst gecontroleerd worden op het aantal inzittenden. “En hoe kan het dat de lokale autoriteiten niet in staat zijn bij te houden hoe groot het aantal Venezolanen is dat per vliegtuig aankomt maar Curaçao niet meer verlaat? Deelt u de mening van de VVD-fractie dat dit, zeker onder deze omstandigheden, ontoelaatbaar is?”

Monitoren

De Kamerleden halen tevens een motie aan (Ten Broeke/Knops), die eind juni werd aangenomen waarin de regering wordt verzocht bij de overheden van Aruba en Curaçao erop aan te dringen illegale migratie te monitoren en zo nodig in overleg te bezien welke rol de kustwacht Caribisch gebied hierin kan spelen. In dit kader willen de VVD’ers weten of de ministers dit al hebben gedaan en zo ja, wat er hieruit is voortgekomen en zo nee, wanneer dit overleg wel plaatsvindt.

Plasterk en Koenders moeten ook uitleggen wat er bij de Nederlandse regering bekend is over de plannen van de opgerichte taskforce die Curaçao moet voorbereiden op de mogelijke toename van Venezolanen op het eiland. Tot slot: “Hoe verenigt u enerzijds de opvatting van de Curaçaose regering dat het eiland hoe dan ook voorbereid is op een toename van Venezolaanse migranten, en anderzijds de constatering dat de Curaçaose regering helemaal niet over de middelen beschikt om deze migranten op te vangen?”

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Kamervragen over situatie Venezolaanse illegalen

  1. stanley Held

    Gelet op het feit dat buitenlandse aangelegenheden zaak is van Nederland, lijkt mij duidelijk dat hier op adequate wijze wordt gehandeld. De ABC eilanden hebben altijd een goede relatie onderhouden met Venezuela. Het mag geen ver van bed show worden van Nederland. Wederzijds moet er duidelijkheid komen. Ik denk niet de eilanden op een escalatie staan te wachten.

  2. Nou, laat maar eens horen….dat willen wij hier ook allemaal wel eens weten 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *