Amigoe | Justitie en ondernemers brainstormen over criminaliteit

Openbaar Ministerie op Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 11

Justitie en ondernemers brainstormen over criminaliteit

WILLEMSTAD — Justitie en ondernemers kwamen gisteren weer bijeen om te brainstormen in het kader van ‘Veilig Ondernemen’. Het Openbaar Ministerie probeert via deze bijeenkomsten het bedrijfsleven te betrekken bij de strijd tegen de criminaliteit op het eiland, omdat deze niet alleen door politie en justitie gewonnen kan worden.

“Samenwerking met publieke en private partners, maar ook burgers, is noodzakelijk om een vuist te maken tegen de hoge criminaliteit op ons eiland”, aldus het OM.

De bijeenkomst had dit keer een meer gefocuste opzet met als doel de samenwerking tussen de beveiligingsbranche, de politie en justitie te bevorderen. Sprekers tijdens de bijeenkomst waren korpschef van de politie Mauricio Sambo, Ke-Chi Chang namens de Curaçao Security Association en Caroline Hollander-Rodrigues, ceo van Forensys Curaçao.

Sambo benadrukte dat het veiligheidsprobleem op Curaçao een sociaal probleem is en sprak zich uit voor meer samenwerking met de beveiligingsbranche. Chang zette helder de behoefte uiteen van de beveiligingsbranche.

In de brainstorm is concreet afgesproken deze samenwerking snel handen en voeten te geven. Op Curaçao zijn bijvoorbeeld 2000 particuliere beveiligers die een actieve bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de criminaliteit, mits daar goede afspraken met politie en justitie over gemaakt worden. In een werkgroep met vertegenwoordigers uit de brainstorm zullen nadere afspraken gemaakt worden.

De lezing van Hollander was volgens hoofdofficier Heiko de Jong zeer inspirerend omdat Forensys zich als onderneming op gestructureerde wijze inspant voor enerzijds een snelle afwikkeling van schade voor verzekeraars, en anderzijds hiermee een bijdrage levert aan het publieke belang van verkeersveiligheid. “Een mooi voorbeeld waar publieke en private belangen elkaar ontmoeten”, aldus De Jong. “De criminaliteit op Curaçao is te hoog en we kunnen alleen een vuist maken als we gezamenlijk optrekken. We organiseren deze brainstorm dan ook om het credo van het OM te onderschrijven: ‘union ta hasi forsa’.”

Aan de bijeenkomst namen, behalve vertegenwoordigers uit de beveiligings- en bewakingsbranche, ook vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie, Korps Politie Curaçao, de verzekeringsbranche, het bedrijfsleven en het OM deel.

De bijeenkomst van gisteren was de vierde in een reeks. Na de zomer zal een volgende brainstorm georganiseerd worden in het kader van ‘veilig uitgaan’. De bijeenkomsten hebben volgens Guus Schram, procureur-generaal (PG), tot doel om afspraken te maken om criminaliteit te voorkomen, te bestrijden en op te lossen. Tijdens de brainstormsessies richten de deelnemers zich op het zichtbaar maken van de problemen en het managen van de verwachtingen en oplossingen. Mogelijk kunnen van daaruit nieuwe initiatieven worden ontwikkeld.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Justitie en ondernemers brainstormen over criminaliteit

 1. Abraham Mossel

  + 10

 2. opmerker

  Er zouden camera’s besteld worden en in Punda geplaatst worden. Is dit gebeurd?
  In het verleden werden bij stoplichten ook camera’s geplaatst maar je ziet nog steeds de lege kastjes hangen. Men kan schijnbaar zelfs dat niet volgens de bestaande wetten regelen.
  Er zijn 2000 beveiligers? Wat wordt verstaan onder “beveiligers”. Zijn dit merendeel mensen van boven de 60 die ‘s nachts een tukkie doen i.p.v “beveiligen?
  Het blijft op Curaçao alleen bij praten. Daden blijven achterwege. En zolang er geen stringente maatregelen genomen worden zal de criminaliteit alleen maar toenemen. Welke? Meer politie op straat en niet in de auto blijven zitten als men overtredingen ziet. Begin met het verkeer eens GOED aan te pakken. Snelheidscontrole’s, geen of verkeerde verlichting voeren, geen richting aangeven etc.etc. Een beetje discipline bijbrengen kan geen kwaad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *