Amigoe | Historische dag in parlement eindigt in ‘verkiezingsdebat’

 Historische dag in parlement eindigt in ‘verkiezingsdebat’

Historische dag in parlement eindigt in ‘verkiezingsdebat’

WILLEMSTAD — De behandeling van de jaarrekening 2011 van het Land Curaçao had een historische dag in het parlement moeten worden. Het is voor het eerst dat het parlement een jaarrekening over een volledig jaar zou gaan vastleggen.

Maar de vergadering verzandde in politiek geruzie, een voorloper op de vele verkiezingsdebatten, die op weg naar de verkiezingen van 30 september nog zullen plaatsvinden.

Curaçao loopt traditioneel achter met accordering van jaarrekeningen. Die van (de tweede helft) van 2010 werd vorig jaar geaccordeerd door de Staten. Vandaag was het de beurt aan die van 2011, terwijl de jaarrekeningen over 2012 en 2013 volgende week in een Centrale Commissie-vergadering van het parlement aan bod zullen komen. 2014 bevindt zich op dit moment bij de Raad van Advies (RvA). Het streven van de regering is dat het jaarverslag 2015 in augustus van dit jaar klaar is.

Het jaarverslag over 2011 werd afgesloten met een tekort van ongeveer 166 miljoen gulden op de gewone dienst (uitgaven v/s inkomsten). Dit komt neer op 3 procent van het Bruto Binnenlands Product. Het tekort van 166 miljoen werd veroorzaakt door onder meer niet-voorziene, relatief fors gestegen tekorten voor de verschillende categorieën ziektekostenfondsen (totaal circa 92 miljoen Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (Fzog), het ziektefonds Sociale Verzekeringsbank (svb), en de pp-zorg van het Bureau Ziektekostenverzekeringen (bzv)) en het achterblijven van de directie belastingopbrengsten vergeleken met de begroting (ongeveer 75 miljoen). Het tekort wordt gedekt door gebruik te maken van de Algemene Reserve van het Land Curaçao.

Het debat werd geopend door PAR-leider Zita Jesus-Leito die meteen de schuld voor de slechte cijfers in 2011 en de aanwijzing van de Rijksministerraad die de regering in 2012 kreeg opgelegd, bij de toenmalige coalitie van MFK, PS en de MAN legde. Het door hen gevoerde slechte beleid, waarbij meer werd uitgegeven dan het eiland in kas had, zou het eiland in de problemen hebben gebracht. Ook huidig coalitiepartner van de PAR, de PS, kreeg tijdens de interventie van Jesus-Leito ervan langs. Maar voordat de nieuwe politiek leider van de PS, Jaime Cordoba, hierop kon reageren, diende Charles Cooper (MAN) Jesus-Leito van repliek.

Tijdens zijn interventie wees Cooper op het feit dat de PAR zestien jaar aan de macht was geweest en dat zij bij 10-10-‘10, de start van het Land Curaçao, een puinhoop had achtergelaten. Het MAN-lid beschuldigde de PAR verder dat zij de Curaçaose autonomie had ingeleverd aan Nederland. Cordoba haakte hierop aan en stelde dat hij als politiek leider maar één keer een fout had gemaakt, door een zwakke partij de hand toe te steken. Hiermee verwijzend na de toetreding van de PAR tot de coalitie eind vorig jaar, toen het kabinet-Whiteman I zonder een meerderheid kwam te zitten. “En dan proberen ze je de nek om te draaien. Wij accepteren dit niet. Ik zal deze fout nooit maken. Zij vereren Nederland, maar Nederland is het vuilste land van Europa. Zoek het maar op, het staat op internet. Ze vereren Nederland, maar ik betwijfel of zij van Curaçao houden.”

 

Humphrey Davelaar (PNP) constateerde dat het jaar 2011 achteraf gezien een nachtmerrie was voor het Curaçaose volk die tot de aanwijzing van de Rijksministerraad had geleid. “Dit allemaal omdat de regering zich niet aan de normen had gehouden. Dat jaar werd de begroting voor 2012 door de Staten goedgekeurd, zonder dat die van 2011 was afgehandeld.”

Hensley Koeiman (MAN) mengde zich niet in de discussie over wie nu wel of niet gelijk had. Hij gaf wel aan dat ‘door op fouten van anderen te wijzen, je niet opeens een heilige bent’. “Maar Curaçao heeft geen behoefte aan heiligen, maar aan mensen die kunnen voorkomen dat wij fouten uit het verleden niet gaan herhalen.”

Voor het debat wees Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) de Staten erop dat er een duidelijk verschil bestaat tussen een begroting en een jaarverslag en dat accordering van een jaarverslag niet inhoudt dat je akkoord gaat met het gevoerde beleid, maar dat je akkoord gaat met wat er geconstateerd is over het bewuste jaar. Maar ondanks deze uitleg daagde MFK-leider Gerrit Schotte de coalitieleden uit om tegen het jaarverslag te stemmen. Hij benadrukte dat het kabinet-Schotte de begroting 2011 niet zelf had gemaakt, maar dat die door haar voorgangers was opgesteld.

Bij het sluiten van deze editie had het parlement het jaarverslag nog niet geaccordeerd.

Bron: Amigoe

6 Reacties op “Amigoe | Historische dag in parlement eindigt in ‘verkiezingsdebat’

 1. Die Cordoba moeten we ook in de plee gooien en doortrekken.

 2. Wij praten graag met boeven, dat vinden we erg tof.

 3. Alleen die oerdomme dikke privefotograaf ramsay soemanta heft ons al vele tonnen gekost.

  Met zijn kinderlijk gebral over de MFK en Schotte.

  soemanta heeft volgens mij 2 jaar lang met een erectie achter schotte aangelopen.

 4. De MAN zat al die jaren ook in de regeringen..

  Trouwens wat zijn nu de daadwerkelijke kosten geweest van al dat gereis van Schotte en kornuiten? En van prive fotograven etc?

 5. PAR als vanouds, ruzie maken, ruzie maken. Als je kostbare tijd verspilt aan ruziën gaat de tijd om beslissingen te nemen vanzelf om. En daar worden ze ook nog voor betaald!

 6. Voor aanvang van elke statenvergadering moet eigenlijk het nieuwe volkslied voor Curacao worden gezongen: “Klein klein kleuterke, wat doe je in mijn hof… 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *