31 C
Willemstad
• vrijdag 19 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Hinderwet schijnbaar niet toereikend

HomeMediaAmigoe | Hinderwet schijnbaar niet toereikend
Hinderwet schijnbaar niet toereikend
Hinderwet schijnbaar niet toereikend

WILLEMSTAD — De Isla-raffinaderij heeft naar eigen zeggen van 2012 tot 2014 tussen de 55 en 65 microgram zwaveldioxide (SO2) per kubieke meter uitgestoten. Dit zou ruim onder de norm van het jaargemiddelde van 80 microgram per kubieke meter uitkomen.

De Isla heeft de laatste jaren geen uitspraken gedaan over de eigen metingen. “De Isla-raffinaderij komt zeer zeker niet boven de vastgestelde zwaveldioxide (SO2)-norm uit”, stelt Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha desgevraagd. Hij reageert hiermee op het rapport van GGD Amsterdam ‘Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014’ van 26 augustus jongstleden, dat hij overigens nog niet heeft gelezen.

In een persbericht meldt Isla verder dat wat fijnstof betreft de uitstoot bij meetpunt Beth Chaim de afgelopen jaren gemiddeld 8 microgram bedroeg, terwijl de hindervergunning 75 microgram toelaat. Het gaat hierbij om niet gecontroleerde cijfers van de raffinaderij zelf. Als dit inderdaad klopt, zou een groot deel van de vervuiling elders – wellicht bij de BOO-centrale – liggen. Dit toont het belang aan van verder onderzoek naar verschillende bronnen van vervuiling. Ook is het curieus te noemen dat in de vergunning de vervuiling die één bedrijf mag uitstoten ook het maximum is wat een persoon mag inademen. Hier is een grote rol weggelegd voor de overheid.

Het GGD-rapport, dat in opdracht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) werd opgemaakt, is door Smoc op haar website publiek gemaakt en geeft de gevalideerde data van de meetresultaten van de twee meetstations – Beth Chaim en Kas Chikitu – weer over het jaar 2014. Door GGD Amsterdam wordt in het rapport ook middels een overzichtstabel van de SO2-jaargemiddelden de gemeten uitstoot vanaf het jaar 2010 tot en met 2014 weergegeven.

“De gemeten zwaveldioxide-concentraties op meetstation Beth Chaim overschreden in 2014 de eisen, zowel voor het daggemiddelde – hoger dan 365 microgram per kubieke meter, wat vijf maal is voorgekomen – als voor het jaargemiddelde”, aldus GGD Amsterdam in het rapport. De constatering is dan ook dat de zwaveldioxide- en fijnstofconcentraties in 2014 gestegen zijn ten opzichte van 2013.

Gijsbertha: “Naar ik begrijp, stelt GGD Amsterdam dat de norm voor SO2 in 2014 is overschreden. Wij weten zeker dat een mogelijke overschrijding niet door de Isla-raffinaderij – ik spreek alleen voor de Isla en dus niet voor de BOO-energiecentrale – is geweest. De norm van een jaargemiddelde van 80 microgram is uitsluitend voor de Isla-raffinaderij vastgesteld en uit berekeningen van StAB (de Nederlandse Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, red.) is gebleken dat wij onder deze norm van 80 microgram zitten. Overigens verrichten wij zelf ook metingen om te monitoren ofwel te detecteren of alles in orde is.”

De Isla-woordvoerder geeft de toelichting dat het StAB-rapport nog niet publiek is gemaakt, maar dat de Isla door inzage van een ‘draft-versie’ reeds op de hoogte is van de uitkomsten. Zoals eerder door deze krant gemeld, hebben de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en Smoc inzake mogelijke normoverschrijding van de zwaveldioxide-uitstoot door de Isla-raffinaderij over het jaar 2013, vorig jaar een zaak aangespannen.

Dit naar aanleiding van de gevalideerde data van de metingen door GGD Amsterdam over het jaar 2013. In het voornoemde jaar was er bij Beth Chaim een gemiddelde hoeveelheid aan zwaveldioxide gemeten van 152 microgram per kubieke meter (in 2014 was dit nog hoger, met een jaargemiddelde van 170 microgram, terwijl de norm 80 bedraagt).

Voor het meetstation Beth Chaim worden doorgaans de hoogste concentraties verwacht – vanuit het industriegebied – aangezien deze metingen zijn bedoeld om de grenswaarden op het industriegebied van de Isla-raffinaderij te controleren. Het meetstation Kas Chikitu, dat in de woonwijk ligt, is ingericht om de luchtkwaliteit nabij bewoning te monitoren. De meetstations, gelegen in de wijk Marchena (Kas Chikitu) en ten westen van het industriegebied Schottegat (Beth Chaim), ‘liggen beide buiten de directe invloedsfeer van het verkeer’, aldus de uitleg van GGD Amsterdam in het rapport.

Berekeningen 2013

In de nog lopende rechtszaak van Smoc en SHZC, namens tal van bewoners onder de rook van de Isla-raffinaderij, diende het aandeel van de raffinaderij – aangezien de raffinaderij ook had gesteld dat de uitstoot van uitlaatgassen van auto’s, de BOO-energiecentrale en Aqualectra van invloed kan zijn – in de normoverschrijding over het jaar 2013 te worden berekend door StAB. Deze berekeningen zouden dan aan de rechter worden gepresenteerd. Smoc heeft eerder hierover ook gesteld dat het StAB-rapport nog niet publiek was gemaakt, maar dat de stichtingen aan de hand van de voorlopige inzage (de draft-versie) bezwaar hadden gemaakt, dat de invloed van het verkeer verwaarloosbaar was en dat de stichtingen het in algemene zin niet eens waren ‘met de wijze waarop de berekeningen waren doorgevoerd’.

Bron: Amigoe

1 reactie

  1. Hoe kan je je zelf schoonpraten met onwaarheden en verdraaingen van feiten. Ja je moet wel als je in dienst bent van de ISLA. Het wordt tijd dat daar eens iemand durft op te staan (klokkeluider) in het belang van het volk. Dit is typisch derde wereld gedrag ike ike en de rest kan stikke.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties