28 C
Willemstad
• zondag 26 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Havendebat in teken doorbreken CPS-monopolie

HomeMediaAmigoe | Havendebat in teken doorbreken CPS-monopolie
Havendebat in teken doorbreken CPS-monopolie
Havendebat in teken doorbreken CPS-monopolie

WILLEMSTAD — Naar aanleiding van de aanbieding van het stuk ‘Havenbeleid 2013-2022’ aan het parlement, onlangs door de minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (Pais), vond vandaag het Statendebat plaats.

De focus in de eerste vragenronde vanochtend, onder de Statenleden van de oppositiepartijen, lag op ‘het doorbreken van het monopolie met het stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS)’ in onder andere de exploitatie van de containerterminal.

In een felle uiteenzetting kondigde onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang, voor het te perse gaan van deze krant, het voornemen aan een motie in te dienen ter doorbreking van het monopolie van CPS.

Leeflang geeft aan dat uit verschillende adviezen die vanaf 2008 zijn ingewonnen, duidelijk zou blijken dat ‘het monopolie van CPS en de daarmee gepaard gaande hoge tarieven, de kosten van voedsel zodanig opvoeren dat voor velen voedsel onbetaalbaar wordt’.

Ze wees in dit kader op het groeiend aantal mensen dat volgens haar, ondanks dat ze een baan hebben, honger lijden vanwege de hoge voedselprijzen.

“Zelfs mensen die hier bijvoorbeeld uit Nederland komen om te wonen, beklagen zich over de naar verhouding hoge voedselprijzen. We zijn met onze tarieven, die overigens door de rederijen worden doorberekend bij het verschepen van voedsel in containers aan de supermarkten, drie maal duurder dan andere landen in de regio. Aangezien wij op het eiland vrijwel niets produceren en afhankelijk zijn van de natuurlijke haven als aanleveringpoort, raakt het ons allen.”

Leeflang liet in een telefonisch gesprek desgevraagd ook weten dat zij alvorens de motie in te dienen, haar collega-parlementariërs zou peilen voor verdere steun om dan vervolgens de motie met steun van meerdere Statenleden in te dienen.

“Men heeft reeds in 2012, met een Statenmeerderheid van twaalf stemmen, gestemd over een doorbreking van de concessie ofwel het monopolie op de overslag van containergoederen. Vervolgens heeft de overheid gesteld dat ook te hebben doorbroken, maar dit was slechts een verkapte poging. Ik heb van verschillende experts vernomen dat de juridische constructie zo kunstig in elkaar zit, dat we simpelweg nog twintig jaar aan de concessie vastzitten. Vandaar dat ik met de motie nogmaals ervoor zal pleiten om het monopolie niet alleen in theorie maar ook daadwerkelijk in de praktijk te doorbreken. Nogmaals, alles is zo duur vanwege de hoge haventarieven.”

Het debat werd aangevraagd door de oppositiepartijen MFK en MAN nadat minister Palm het stuk ‘Havenbeleid 2013-2022’, ter inzage aan het parlement aanbood nadat het op 4 februari door de Raad van Ministers (RvM) geaccordeerd werd.

De MFK en de MAN hadden gesteld het vreemd te vinden dat het havenbeleid zonder enig overleg en uitleg vooraf, door Palm aan de Staten was gepresenteerd.

Het plan van Maritime & Transport Business Solutions BV (MTBS) is van 12 december 2012. De oppositiepartijen hebben tevens naar de datum van het MTBS-plan verwezen en vroegen zich af waarom het rapport pas zo laat aan de Staten werd aangeboden.

“Hoe kan een minister stellen dat hij alles aan stimulering van de economie doet als hij al een jaar en negen maanden een rapport in zijn la heeft liggen?”,

aldus de MFK-Statenleden Amerigo Thodé en Monique Koeyers-Felida en MAN-partijleider Hensley Koeiman in hun aanvraag. Namens minister Palm gaf de beleidsmedewerker van het ministerie, Natalie Petronella, een presentatie over het doorlopen traject en gaf zij in vogelvlucht de essentie van het Havenbeleid weer.

Het traject dat in 2012 werd opgestart bestond uit drie fasen. Fase 1 bestond uit analyse en onderzoek om de strategische positie van de maritieme sector voor Curaçao vast te stellen.

In fase 2 werd aan de hand van deze strategische positie een beleidskader vastgesteld waarin verschillende strategische opties worden voorgesteld – de aanbevelingen – om te worden uitgevoerd. In de laatste fase werd aan de hand van de twee eerste fases een implementatieplan geformuleerd.

“De strategische doelen van het plan richten zich op onder meer diversificatie, modernisering van de haveninfrastructuur, veiligheid, schoonmaak en recreatie. De beleidsaanbevelingen gaan uit van verbeteringen van de structuur voor de maritieme sector op het eiland, investeringen in nieuwe mogelijkheden voor de haven, zoals yachting en marina.

Ook de structuur van havenbedrijf CPA wordt weergegeven waarbij de aanbeveling geldt dat conform internationale ontwikkelingen de ‘landlord’-functie dient te worden nagestreefd. Tevens zouden de sleepactiviteiten gescheiden en geprivatiseerd kunnen worden. Het nastreven van een hub-functie voor overslag, wordt in het rapport niet aanbevolen. De containerindustrie is sterk afhankelijk van de gangbare commerciële routes, waar Curaçao ten zuiden van ligt.”

Onduidelijk

MFK-partijleider en Statenlid Gerrit Schotte haalde meermaals aan dat het MTBS-rapport 245 pagina’s telt en dat het vele aanbevelingen bevat, maar dat het hem niet duidelijk is welk standpunt minister Palm en het kabinet-Asjes innemen ten opzichte van de haven.

“Dit rapport bevat geen beleid, slechts aanbevelingen. Welk standpunt neemt de regering nou in ten opzichte van bijvoorbeeld de ‘transhipment’ hub-functie? Ik maak uit de aanbevelingen op dat men geen heil ziet in een activiteitenontplooiing als hub, maar nogmaals, dit is slechts een aanbeveling en geen uitgewerkt beleid. Welke positie neemt men in ten aanzien van droge en vloeibare bulk, veerdiensten, jachthavens en terreinuitgifte voor ontwikkeling van de haven?

Ik zie geen aanbevelingen van de minister, wat heeft men met het TAC-rapport gedaan waarin duidelijk de economische pijlers geïdentificeerd zijn? Heeft men ook dit rapport net zoals het MTBS-rapport ergens in een la liggen?”

Schotte wilde ook weten wat de status van de onderhandelingen is tussen CPA en CPS inzake de concessie. Hij verwees hierbij naar een document uit 1995 waarin het voormalige PAR/MAN-Bestuurscollege, waarin de verregaande exclusiviteit van de havenconcessie met CPS uiteengezet wordt waarbij overslag noch op dat moment, noch in de toekomst door een andere partij zou mogen worden uitgevoerd door een derde partij (niet CPS).

Verder vermeldt het document dat het BC in naleving van de concessie, geen vestigingsvergunning voor een ander stuwadoorsbedrijf zou verstrekken die de activiteiten van CPS zou kunnen doorkruisen. Schotte greep vervolgens een eigen document uit 2012 aan:

“Wij praten niet, wij doen. De RvM heeft in 2012 (onder het kabinet-Schotte, red.) het bewuste BC-document ingetrokken om het monopolie te doorbreken. Dus wat is jullie standpunt, wat is de status van de onderhandelingen met CPS, hebben jullie ons document nu ingetrokken of geïmplementeerd?”

MAN-Statenlid Charles Cooper greep uitvoerig terug naar de historie en het oorspronkelijke verloop van de totstandkoming van de concessie. Hiervoor las hij verschillende stukken voor waarbij hij de verstrekking van de concessie aan CPS – de wijze waarop – als een ‘historische fout’ omschreef.

“Dit is een belangrijk onderwerp aangezien het de ontwikkeling van het gehele land raakt. Ik heb niets tegen CPA als bedrijf, maar aangezien het havenbedrijf in het verleden, al in 1991, verregaande machtigingen van het BC heeft gekregen om over de concessie met CPS te onderhandelen, zou ik CPA geen vierkante millimeter meer geven. De wijze waarop de overheid rechten aan CPS heeft verleend, is gewoonweg absurd.”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

 1. Het zijn niet alleen de tarieven van CPS die de levensmiddelen duurder maken maar wat denkt Omayra van de plussen in het OB circuit? Invoer, agentschap, soms toko naar toko en dan naar de klant. Hebben we het dan over 20 tot 25% aan OB ontvangsten op de Cif waarde exclusief winstmarges?
  Waarom kosten bepaalde producten die rechtstreeks geïmporteerd worden door een bedrijf in zijn eigen zaak minder dan de producten die via de agent-importeur aangeboden worden in andere zaken?
  Indien rechtstreeks geïmporteerd wordt kost een product waarop 6% OB belast wordt bijna 10% – 15% goedkoper voor de consument dan via een importeur.
  De Fundashon pa konsumido zou daar eens meer aandacht aan moeten besteden door het vergelijken van de prijzen van dezelfde merkartikelen die in de diverse supermarkten worden aangeboden.
  Je kan je inderdaad afvragen waarom een pot spercibonen van Hak bij de ene zaak Naf.4.20 en bij een andere Naf 5.70 kost.
  Datzelfde geldt voor onze non food zaken. Reklames “van – voor” zijn vaak de normale “van” prijzen. Een hogere prijs vermelden en dan voor een zogenaamde lagere prijs aanbieden.
  Er worden goederen ingevoerd waarop pas naderhand een extra korting gegeven wordt door de leverancier welke nimmer in een prijs verdisconteerd wordt. Daar zou ook eens controle op moeten komen. Wat is het bedrag van de factuur en wat wordt in werkelijkheid betaald? Wordt een creditnota verwerkt in de betalin? Worden er bij de buitenlandse leveranciers factuur gegevens etc opgevraagd door de inspectie?
  Er worden veel artikelen op Curacao aangeboden die men elders voor minder dan de helft van de omgerekende prijs kan kopen. Ra-ra.
  Ik denk dat de kosten die CPS in rekening brengt op de handling van een container slechts een fractie is van de waarde van de inhoud.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties