Amigoe | Gijsbertha speciale bemiddelaar bij Isla

Randolph Gijsbertha landsbemiddelaar STGK

Randolph Gijsbertha speciale bemiddelaar STGK en AAV

WILLEMSTAD — Randolph Gijsbertha is benoemd tot speciale bemiddelaar in het cao-conflict tussen vakbond SGTK en aannemersbedrijven die op het Isla-terrein werkzaam zijn. Gijsbertha is zowel door de vakbond als door aannemersvereniging AAV voorgedragen.

Gijsbertha is geen onbekende bij de Isla en kent de problemen waarmee de sector te maken heeft gehad. Hij was in het verleden onder meer voorzitter van de vakbond van Isla-werknemers, PWFC. Later werd hij gedeputeerde belast met onder meer Sociale Zaken, hoofd van de Dienst Arbeidszorg, en hij is al enige tijd betrokken bij het Bureau Landsbemiddelaar. In 2012 presenteerde hij een rapport met aanbevelingen voor alle betrokkenen bij de Isla-raffinaderij om de problemen op te lossen die door onder meer werknemers, aannemersbedrijven, maar ook hun personeel werden aangekaart. Maar hij moest constateren dat er in al die jaren niets met deze aanbevelingen is gedaan.

Het is de bedoeling dat Gijsbertha als speciale bemiddelaar zal gaan toezien op de cao-onderhandelingen tussen SGTK, die opkomt voor de belangen van werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein, en de AAV. De partijen zijn al een week bezig met onderhandelingen, geeft de speciale bemiddelaar aan. Gijsbertha is optimistisch dat de vakbond en de aannemersbedrijven er samen uit zullen komen. Er is een tijdspad overeengekomen dat ervan uitgaat dat de partijen in juni van dit jaar overeenstemming moeten hebben bereikt over de cao.

De cao-onderhandelingen tussen SGTK en AAV liepen begin dit jaar vast, omdat de partijen het niet eens konden worden over de financiële invulling van de collectieve arbeidsovereenkomst. De vakbond zette in op een ruime salarisverhoging, maar de aannemers gaven aan dat de ruimte hiervoor niet aanwezig was. Als reden hiervoor verwezen zij onder meer naar het uitblijven van duidelijkheid over de ondersteunende maatregelen voor zowel lokale arbeiders als lokale aannemersbedrijven op het Isla-terrein en onduidelijkheid over de toekomst van de raffinaderij zelf. Deze maatregelen zijn er nog steeds niet gekomen, aldus de AAV.

De verschillende actoren betrokken bij het conflict hebben ondertussen ook een afspraak gemaakt dat er op korte termijn een commissie zal worden opgericht, die zich op de eerder vermelde maatregelen zal gaan richten. Binnenkort zal de regering een definitief besluit over de bemensing van deze commissie moeten nemen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *