31 C
Willemstad
• zaterdag 16 oktober 2021 11:49

Laatste reacties

- Advertentie -

Amigoe | Gerecht verbiedt overheid uitgifte percelen groengebied Bubaliplas

Bubali Bird Sanctuary
Bubali Bird Sanctuary

ORANJESTAD — Aruba Birdlife Conservation (ABC) is erin geslaagd om via de rechter de overheid te dwingen af te zien van het in erfpacht uitgeven van gronden gelegen in het door het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) aangegeven groengebied rond de Bubaliplas.

ABC voorkomt hiermee voorlopig bebouwing op een aantal percelen.

ABC spande op woensdag 1 juni een kort geding aan tegen het Land Aruba. Aanleiding hiervoor was de ontbossing van eerder in erfpacht uitgegeven gronden in Bubali. De overheid verleende aan twee projectontwikkelaars RBM Estates NV en Legends Construction & Development NV optierechten tot het verkrijgen van die percelen in erfpacht om daarop vervolgens hotelvoorzieningen te kunnen bouwen en te exploiteren. De optierechten, laatst nog verlengd tot 18 januari 2016, zijn inmiddels verlopen.

- Advertentie -

Volgens ABC handelt het Land met deze uitgifte in strijd met de geldende ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Zo is het gebied waar het om gaat, tussen de Butterfly Farm en Blue Residence, aangemerkt als beschermd groengebied. ABC verzocht het Gerecht om de overheid te verbieden nog langer in strijd te handelen met de bestemming van het gebied.

Zwaarwegend

De oprichting van hotels op de percelen is in strijd met het ROP dat in 2009 is vastgesteld en een geldigheidsduur heeft van tien jaar, is het oordeel van het Gerecht in Eerste Aanleg. “Ook het Land dient zich bij het beheer van domeingronden en de uitgifte van gronden in erfpacht aan het ROP te houden, tenzij er voldoende zwaarwegende redenen zijn om van het ROP af te wijken.” Dat heeft het Land alleen niet kunnen aangeven, volgens het Gerecht.

Spoedeisend

Het Gerecht in Eerste Aanleg die vandaag uitspraak deed in het kort geding tussen ABC en het Land Aruba, veegde het verweer van de overheid van tafel. “Het betoog van het Land faalt”, staat te lezen in het vonnis. Zo snijdt het, door het Land aangevoerde, ontbreken van een spoedeisend belang geen hout. De rechter vindt dat ABC als belanghebbende die zich inzet voor het behoud van de Arubaanse avifauna met haar vordering voorkomt dat met name vogels hun habitat verliezen en dat het spoedeisende belang gestaafd wordt door de ‘kennelijk’ bouwrijp makende werkzaamheden op de percelen. “Alsmede de mededeling ter zitting zijdens het Land dat, hoewel de optierechten inmiddels zijn verlopen, nog altijd de bereidheid bestaat de gronden aan de betrokken projectontwikkelaars in erfpacht uit te geven.”

Droogte

Ook gaat het Gerecht voorbij aan de ‘zonder enig fundament ter zitting gedeponeerde stelling’ van het Land. “Dat vanwege de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden de vogels het betrokken gebied hebben verlaten, waardoor het zijn karakter als belangrijk habitat voor vogels heeft verloren.” Ook het betoog van het Land dat ABC zich in deze had moeten wenden tot de bestuursrechter, slaagt niet vanwege het eigendomsrecht van het Land. De overheid zou ‘uit hoofde van dat eigendomsrecht’ handhavende maatregelen moeten nemen tegen activiteiten die strijdig zijn met het geldende ruimtelijk ontwikkelingsplan. Dergelijke maatregelen zijn, gezien het eigendomsrecht, van privaatrechtelijke aard en ABC heeft zich dus niet ten onrechte tot de burgerlijke rechter gewend.

Dreigend

- Advertisement -

Volgens het Gerecht is er sprake van dreigend onrechtmatig handelen door het Land jegens ABC. Daarbij neemt de rechter in aanmerking dat niet is gebleken dat het Land ‘ook maar een strobreed in de weg heeft gelegd’ voor het bouwrijp maken van de nog niet in erfpacht uitgegeven percelen. “Ook anderszins is niet gebleken van enig voornemen tot handhaving zijdens het Land. De vordering van ABC is derhalve voor toewijzing vatbaar.” Met het oog op de naleving van het vonnis legde de rechter ook dwangsommen op. Voor elke overtreding van het op te leggen verbod tot het uitgeven van erfpacht of enige andere vorm van gebruik van de onderhavige percelen staat een dwangsom van 250.000 florin. “Alsmede een dwangsom van dat bedrag, met een maximum van 10.000.000 florin voor elke dag of elk gedeelte van een dag dat het Land nalaat handhavend op te treden met de aanduiding ‘groenvoorziening’ strijdige activiteiten op deze percelen.

Bron: Amigoe

- Advertisement -

Artikel delen

1 reactie

  1. Gelukkig zijn er nog rechters die gewetenloze politici kunnen stoppen om hun kwalijke plannetjes uit te voeren.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Parool | Duits tijdschrift veegt vloer aan met Nederlands drugsbeleid

Bob van Huet Nederland is door een buitensporig drugsbeleid tot een maffiaparadijs verworden, vindt Der Spiegel. Het Duitse weekblad wijdt een opmerkelijke coverstory aan het buurland. Nadat eerder de...

PBC | Daling zet door, dodental loopt op

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Twee personen die besmet waren met het coronavirus zijn afgelopen dag in een verzorgingstehuis overleden. Het aantal coronadoden komt daarmee op 171 te staan. Het...

Carls’ blog | Keizer Karel

DEN HAAG - Terwijl gevolmachtigde minister Carlson Manuel in het vliegtuig zit op weg naar Curaçao (gezien zijn kruistocht tegen verspilling van geld van de Curaçaose belastingbetaler...

Democracy now! | Friday, October 15, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 15 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Schade Ansary bij Ennia meer dan 700 miljoen gulden

Door wanbeleid van oud-beleidsbepalers en aandeelhouders zou Ennia volgens toezichthouder de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) een schade hebben geleden van minimaal 700 miljoen...
- Advertentie -