27 C
Willemstad
• donderdag 6 mei 2021 00:11

ParadiseFM | ‘Einde Korsou di Nos Tur nabij’

Het einde van de politieke partij Korsou di Nos Tur is nabij. Dat zegt Meindert ‘Menki’ Rojer, de nummer twee op lijst, vandaag in het Antilliaans Dagblad. Het...

Democracy now! | Monday, May 5, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 5 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Semper: Gemiddeld 100 prikken per dag in de wijken

Er wordt door de mobiele vaccinatieteams in de wijken hard gewerkt voor elke prik. Per locatie worden er gemiddeld zo’n honderd prikken per dag gegeven, zegt Jerry...

DolfijnFM | Drastisch minder huwelijken dit jaar op Curaçao

Er wordt minder getrouwd op Curaçao. Drastisch minder zelfs. In 2018 waren er nog 744 paren die hun ja-woord gaven, vorig jaar was dat aantal nog maar...

DolfijnFM | Sportschooleigenaren willen weer open

Eigenaren van sportscholen op Curaçao luiden de noodklok. Het voortbestaan van individuele scholen in de bedrijfstak op het eiland is in gevaar. De versoepeling van de coronamaatregelen afgelopen...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAmigoe | Functioneren van overheidsapparaat nu verbeteren

Amigoe | Functioneren van overheidsapparaat nu verbeteren

Functioneren van overheidsapparaat nu verbeteren
Functioneren van overheidsapparaat nu verbeteren

WILLEMSTAD — De problemen waarmee het ambtelijk apparaat van het land Curaçao op dit moment te maken heeft, vloeien onder meer voort uit het feit dat afspraken gemaakt voor 10-10-’10 niet zijn nagekomen, waardoor de afgesproken integratie van de eilandelijke en landelijke organisatie is uitgebleven, terwijl topfuncties, waaronder ministers, zich teveel met operationele zaken bezighouden in plaats van met het zogenaamde strategisch tactisch aansturen van het apparaat.

Dit zijn maar een paar van de conclusies die voortvloeien uit het rapport ‘Benutten van het momentum om het openbaar bestuur en de ambtelijke ondersteuning op Curaçao te optimaliseren’, dat Johan de Leeuw van ABDTOPConsult (voormalig secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in opdracht van minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) heeft opgesteld.

Voor zijn onderzoek heeft De Leeuw gesprekken gevoerd met 35 betrokkenen bij het ambtelijk apparaat op Curaçao. Zo had hij gesprekken met de gouverneur, ministers, topambtenaren en andere betrokkenen uit de samenleving. Uit de gesprekken en het onderzoek van De Leeuw komt er een beeld naar voren van het ambtelijk apparaat dat duidelijk laat merken dat er heel wat schort aan het functioneren van het overheidsapparaat op het eiland.

Anno 2014 is duidelijk dat veel van de problemen binnen het huidig apparaat terugvloeien tot de aanloop naar 10-10-’10. De Leeuw constateert dat niet alleen indertijd gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, maar ook dat het afgesproken transformatieproces niet volgens het toen afgesproken plan is verlopen.

“Dat geldt zowel op het vlak van de organisatieontwikkeling, de structuur, de aansturing etc., als op het vlak van voorgenomen personele invulling van de topmanagementfuncties.”

Ook de integratie van de organisatiestructuren van het toenmalige Eilandgebied Curaçao en die van het land de Nederlandse Antillen is nog niet gelukt, geeft De Leeuw aan.

“Op de lijn van functioneren op strategisch-tactisch-operationeel niveau is daardoor een dominantie ontstaan in de richting van meer operationeel, en niet naar het voor een nieuw land zo nodige tactisch/strategische niveau. Dit is zowel aan de orde bij leidinggevenden, vanwege het later veelal op oud-eilandelijk niveau invullen van functies, als ook bij de medewerkers.”

De korte zittingsduur van kabinetten en ministers in het nieuwe land Curaçao heeft volgens het rapport geleid tot snelle wisselingen en het tijdelijke karakter van dienstverbanden van secretarissen-generaal en andere leidinggevenden in het apparaat. Dit heeft niet geleid tot een ‘stabiel en voldoende ter zake kundig management en aansturing van een robuuste en goed op haar toekomst voorbereide overheidsorganisatie’.

Verder ontbreekt er aansturing binnen het apparaat, is er geen duidelijk HRM-beleid, bestaat er in het apparaat zelf onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en taakverdeling, terwijl er ook klachten zijn over de dienstverlening van de overheid.

Door al deze ontwikkelingen van de afgelopen periode constateert De Leeuw dat er in het apparaat een gevoel van gebrek aan vertrouwen is ontstaan.

“Er is zelfs wantrouwen. Als dat overheerst, verlamt dat een doelmatig en efficiënt functioneren.”

In zijn aanbevelingen aan Van der Horst breekt de consultant een lans voor het principe van de juiste balans zien te vinden in de driehoek van inhoud, processen en relaties. Hij maakt zich sterk voor een aanpak van minder operationeel-tactisch naar meer strategisch-tactisch niveau als het gaat om het landelijk overheidsapparaat en haar ondersteuning. Daarbij moeten ministers zich concentreren op hun politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid, op richting geven en besluitvorming, en de SG’s en MT’s op de voorbereiding en uitvoering daarvan.

De bijbehorende taken en rollen moeten beschreven worden en in een besluit worden vastgelegd. “Dat geldt ook voor de mandatering wanneer nuttig en nodig.” De Leeuw staat ook een breuk met het verleden voor. Hij stelt voor om een einde te maken aan de politieke benoeming van secretarissen-generaal en leden van het managementteam van ministeries.

De Leeuw stelt in zijn rapport dat door ministers en SG’s, en ook door anderen, wordt gevoeld dat de komende tijd het goede moment is om stappen te zetten voor verbetering van het functioneren van de overheid en haar ondersteuning op Curaçao te kunnen realiseren. Hij spreekt in dit verband van een momentum, dat benut moet worden.

“Het is van belang dat de MR voor de tweede helft van de regeerperiode helder de missie en de hoofdopgaven van het regeringsbeleid formuleert. Dit in aansluiting op het regeerakkoord en de regeringsverklaring, en daar nadrukkelijk ook een evaluatie van het regeerakkoord bij betrekt. Op strategisch niveau moet compact omschreven en helder zijn wat de opgaven zijn. Dan is dat ook wervend en motiverend voor huidige en toekomstige medewerkers. Het is een belangrijke inhoudelijke basis voor verdergaande samenwerking en integratie van beleid.”

De overheid zal zich ook moeten uitspreken voor integriteit en integer handelen en werk maken van wetsvoorstellen die dit moeten benadrukken.

“Integer handelen van politici, ministers en ambtenaren zorgt voor een democratische legitimatie van het handelen van de overheid. Objectieve spelregels hanteren is integer handelen. En als men elkaar met respect behandelt, mag men een arbeidsethos van medewerkers verlangen dat inzet en prestatie levert.”

Deze en andere aanbevelingen zullen door minister Van der Horst binnenkort worden gepresenteerd aan de Raad van Ministers.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties