PBC | Actieve coronabesmettingen Curaçao blijven gelijk

Persbureau Curacao Het aantal mensen dat op dit moment besmet is, is 65, net als gisteren. Er kwamen weliswaar vijf nieuwe positieve gevallen bij, maar vier mochten hun...

NOS | Formatie op Curaçao – net even anders dan in NL

Verslaggever Jurgen van den Berg vanochtend op NPO radio 1 in gesprek met NOS correspondent Dick Drayer over de formatie nav de installatie van de nieuwe Staten. Rond...

NOS | Kruisgesprek NOS over vliegveld Sint Maarten

Verslaggever Jurgen van den Berg vanochtend op NPO radio 1 in gesprek met NOS correspondent Dick Drayer over het stopzetten van coronasteun door Knops op Sint-Maarten. Nederland en...

Column Youp | Popster op Urk

Is die Haga nog bij elkaar? Of is zijn kompaan Smolders inmiddels ook al voor zichzelf begonnen? En had Thierry nou wel of geen corona? En was...

Column Kunneman | Bijl

Juridische column mr. Frank Kunneman Een boete van meer dan een half miljard euro is niet meer extreem hoog als een bank zijn compliance onvoldoende op orde heeft....

Column Hessels | Van red tape naar red carpet

Door Armand Hessels Ruim 25 jaar geleden uitte de directeur van een belangrijke overheidsentiteit tegen mij zijn frustratie over de enorme bureaucratie die investeerders moesten ondergaan om nieuwe...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Franco vraagt advies RvA over motie gouverneur

HomeMediaAmigoe | Franco vraagt advies RvA over motie gouverneur

Gouverneur Lucille George Wout | Foto Dick Drayer
Gouverneur Lucille George Wout | Foto Dick Drayer

WILLEMSTAD — Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) wil dat de Raad van Advies (RvA) zich uitlaat over de motie die een Statenmeerderheid op 21 oktober heeft aangenomen, waarin voor aanpassing van de Staatsregeling wordt gepleit. Met dit doel voor ogen heeft Franco premier Ivar Asjes (PS) aangeschreven.

De brief van Franco dateert van 7 november en volgt op de motie die door de fracties van MFK, PS en MAN werd aangenomen. In de motie wordt de Griffie van de Staten opgedragen om een verandering van de Staatsregeling van het Land Curaçao voor te bereiden om zo de rol van de gouverneur bij de formatie van een nieuwe regering voor Curaçao te beperken.

Eerder al had Franco aangegeven dat de Staten extern advies van een staatsrechtdeskundige over deze zaak zouden aanvragen, om zo iedere vorm van politieke bemoeienis te voorkomen. In zijn brief aan Asjes geeft de Statenvoorzitter aan dat, conform het Reglement van Orde van de Staten, hij als als parlementsvoorzitter belast is met de uitvoering van besluiten die door de Staten zijn genomen.

“Gezien de complexiteit van de onderhavige materie acht ik het noodzakelijk om het gevoelen van de Raad van Advies ten aanzien van de uitvoerbaarheid van voornoemde motie te ontvangen, alvorens deze zonder meer ten uitvoer te brengen”, geeft Franco in zijn brief aan.

De Staten zijn bevoegd om de RvA rechtstreeks voor advies te benaderen. Maar dit kan uitsluitend in gevallen die betrekking hebben op ontwerplandsverordeningen die door Statenleden zijn ingediend. Omdat het hier om een motie gaat, moeten de Staten een advies van de RvA aanvragen via tussenkomst van de regering. Vandaar het verzoek dat Franco bij Asjes heeft neergelegd.

De motie waarin de Griffie wordt opgedragen om een wijziging van de Staatsregeling van het land Curaçao voor te bereiden, gaat uit van aanpassing van de artikelen 29 en 36 van de Staatsregeling. Nu schrijven deze artikelen voor dat de ‘minister-president en de overige ministers bij landsbesluit worden benoemd en ontslagen’ en dat ‘ministers voor de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de gouverneur hun eed afleggen’. In de motie wordt voorgesteld om de artikelen zodanig aan te passen dat de minister-president en de overige ministers door de Staten worden benoemd en zij de eed ten overstaan van de Staten afleggen.

De motie werd op 21 oktober met twaalf stemmen voor en negen tegen aangenomen. De fracties van MFK, PS en MAN waren voor, terwijl de fracties van Pais, PNP, PAR en de onafhankelijke leden Glenn Sulvaran en Omayra Leeflang tegen stemden.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties