34 C
Willemstad
• donderdag 28 september 2023

NOS | Rechter: Trump pleegde fraude door vermogen bedrijven enorm aan te dikken

Donald Trump heeft jarenlang fraude gepleegd door de waarde van zijn bedrijven te overdrijven. Dat heeft een rechter in de staat New York bepaald in een civiele...

Democracy now! | Wednesday, September 27, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Inhouden belasting op pensioen niet meer van kracht

De Belastingdienst houdt geen belasting meer in op het pensioen van gepensioneerden. Volgens het ministerie van Financiën inde de Ontvanger tot nu toe de belastingschuld via het...

DolfijnFM | Caribische gulden mogelijk pas vanaf 2025 in gebruik

De nieuwe lanceringsdatum van de Caribische gulden is uitgesteld naar 31 maart 2025. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft dit besloten, na overleg met...

DolfijnFM | Man aangehouden voor mishandeling

Een 59-jarige man is zaterdagmiddag op Bonaire aangehouden, omdat hij een andere man met een betonblok tegen het hoofd had geslagen. De mannen hadden volgens de politie...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Economie en staatsschuld groeien door overheidsuitgaven

HomeMediaAmigoe | Economie en staatsschuld groeien door overheidsuitgaven
Economie en staatsschuld groeien door overheidsuitgaven
Economie en staatsschuld
groeien door overheidsuitgaven

WILLEMSTAD — De economie van Curaçao groeit dit jaar met 0,2 procent, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 1,1 procent krimp van vorig jaar. Volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is de lichte groei van 2015 het resultaat van toegenomen overheidsbestedingen en de netto buitenlandse vraag, enigszins gematigd door een daling in de particuliere bestedingen.

Hierdoor groeit de staatsschuld tot bijna 43 procent. Voor 2016 verwacht de Centrale Bank een economische groei van 0,5 procent.

De voorzichtige conclusie van de CBCS is dat de economie van Curaçao in 2015 voor het eerst in drie jaar een lichte groei zal bereiken, ondanks de krimp in de eerste helft van dit jaar. Daarnaast is de inflatie van 1 procent de laagste in jaren, mede als gevolg van de grote daling in de internationale olieprijzen. De belangrijkste private motoren van de economische groei dit jaar waren de sectoren transport, opslag en communicatie, horeca en groot- en kleinhandel.

De financiële dienstverlening en bouw droegen negatief bij aan de BBP-groei. De Curaçaose economie groeide dit jaar licht doordat de investeringen en de consumptie van de overheid toenamen. De netto buitenlandse vraag droeg ook positief bij aan de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP), maar paradoxaal genoeg kwam dit omdat het negatieve importsaldo groter was dan de krimp van de export.

Ook de private bestedingen namen weer af door een verdere daling van de investeringen, wat aantoont dat het vertrouwen in de economie nog steeds niet is hersteld. De toename in de overheidsinvesteringen kwam voornamelijk door de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de verbetering van het wegennet van Curaçao. Verder nam de overheidsconsumptie van goederen en diensten toe.

Door de lage inflatie steeg ook de particuliere consumptie, wat overeenkomt met de stijging in de invoerrechten die de overheid in de eerste negen maanden van 2015 inde. De groei in de private sector kwam door toegenomen activiteiten in de lucht- en zeevaart en door de groei in het verblijfstoerisme vanuit de belangrijkste toeristische markten, Venezuela uitgezonderd.

Wel deden minder cruiseschepen Willemstad aan. De sector groot- en kleinhandel groeide vanwege een toename in de binnenlandse vraag en meer uitgaven door toeristen, ondanks het feit dat de doorexport vanuit de vrije zone daalde.

De financiële dienstverlening, bouw en utiliteiten droegen negatief bij aan de groei van de economie.

In de financiële sector daalde de toegevoegde waarde van zowel de lokale als de internationale financiële dienstverlening. Ondanks het feit dat de overheid aanzienlijk investeerde in de bouw, was er een grotere daling in de particuliere investeringen.

De industriesector registreerde volgens de CBCS een nulgroei in 2015, doordat de arbeidskosten en betalingen aan aannemers van de Isla-raffinaderij toenamen, terwijl de scheepsreparatieactiviteiten afnamen. Dit jaar onderhandelde de overheid intensief met de vakbonden om de personeelskosten en de tekorten van de sociale fondsen te verminderen.

Doordat de invoering van deze maatregelen waarschijnlijk vertraagd zal worden, leidt dit tot overschrijding van de begroting. Voor 2015 is het begrotingsoverschot nog geraamd op 13,3 miljoen gulden, maar dit neemt mogelijk af door onder andere overdrachten aan de Basisverzekering Ziektekosten en subsidies aan maatschappelijke instellingen.

Ook nemen de overheidsuitgaven toe door afdracht van pensioenpremies van ambtenaren. Daar staat tegenover dat de belastingeninkomsten zullen groeien door toegenomen onroerende zaakbelasting, loonbelasting en invoerrechten.

Ook nemen de niet-belastinginkomsten toe als gevolg van een meevaller in het kader van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). De nationale schuld groeit dit jaar tot 42,7 procent, als gevolg van een obligatielening begin dit jaar van 245,5 miljoen gulden voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis, en een obligatielening deze maand van 33,3 miljoen voor het verbeteren van het wegennet, het onderhoud en de renovatie van schoolgebouwen en een verbeterd ICT-systeem voor de Belastingdienst.

De schuldquote is hierdoor hoger dan de norm van 40 procent die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beschouwt als beheersbaar voor kleine open economieën.

De Centrale Bank benadrukt wederom dat de overheid van Curaçao de snel groeiende schuldquote moet beheersen om een houdbare schuldpositie te behouden.

2016

De Bank denkt dat het BBP van Curaçao zal groeien met 0,5 procent, gedreven door een groeiende wereldeconomie, een stijging in de particuliere – en de overheidsbestedingen, maar enigszins gematigd door een daling van de netto buitenlandse vraag.

De verwachting is dat de economische groei van de twee belangrijkste handelspartners van Curaçao, de VS en Nederland, verder zal aantrekken in 2016, terwijl de derde handelspartner Venezuela, wederom krimpt.

De private investeringen op Curaçao nemen toe, dankzij geplande grote projecten zoals het upgraden van de luchthaven en de bouw van het Courtyard Marriott hotel. Ook is de prognose dat mensen meer zullen consumeren vanwege de lage inflatie, die in 2016 verder zal dalen tot 0,8 procent als gevolg van lagere voedsel- en olieprijzen op de wereldmarkt.

De economische groei zal volgend jaar enigszins worden gedrukt doordat de groei van de import groter zal zijn dan de groei van de export.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties