Amigoe | ‘Documenten Oostpunt met juridisch adviseur VVRP bespreken’

VVRP minister Suzy Camelia-Römer ‘Documenten Oostpunt met juridisch adviseur VVRP bespreken’

Suzy Camelia-Römer ‘Documenten Oostpunt met juridisch adviseur VVRP bespreken’

WILLEMSTAD — Het VVRP-ministerie is nog bezig met het ‘klaarleggen’ van alle relevante documenten die bij de totstandkoming van de ontwerp-Landsverordening voor de bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt zijn gebruikt.

Dit bevestigt minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning desgevraagd in een update: “Deze week werden de documenten verzameld en in de komende week zullen deze met de juridisch adviseur van het ministerie nogmaals besproken worden.”

Zoals uitvoerig belicht, dient de overheid inzage te geven in de stukken die tot de concept-bestemmingswijziging van Oostpunt hebben geleid. Stichting Carmabi, die zich bezighoudt met natuureducatie, onderzoek en natuurbeheer, had hiertoe een LOB-verzoek ingediend, en kreeg in eerste instantie op 8 oktober 2015 gelijk van de rechter.

De overheid wilde daarop alsnog geen inzage in de stukken geven, waarop het VVRP-ministerie in hoger beroep ging en op 8 april Carmabi door het hof in het gelijk werd gesteld.

Camelia-Römer:

“Zoals bekend is er twee weken de tijd gegeven om het vonnis ten uitvoer te brengen en vandaar dat wij de documentatie willen bespreken. Het moet voor het einde van de week, want anders gaat de dwangsom in.”

Zoals eerder gemeld heeft het hof bepaald dat het VVRP-ministerie twee weken de tijd krijgt om de door Carmabi opgevraagde stukken openbaar te maken, dit op straffe van een dwangsom van 2000 gulden per dag, met een maximum van 60.000 gulden.

In algemene zin laat minister Camelia-Römer weten nog in afwachting te zijn van het advies van de Raad van Advies (RvA). De raad buigt zich nu over de door het VVRP-ministerie geformuleerde concept-Landsverordening inzake de gronden van Oostpunt om ontwikkeling mogelijk te maken.

“Alvorens ik een standpunt over dit vraagstuk in kan nemen, wil ik eerst het RvA-advies afwachten. Dit aangezien het advies ertoe kan leiden dat het concept aangepast dient te worden”,

aldus de minister, die op 10 maart aangaf dat de RvA toen al de concept-Landsverordening in behandeling had genomen en ‘dat er een criterium van maximaal drie maanden voor het uitbrengen van een advies wordt gehanteerd’ door de RvA.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *