Amigoe | Directie en RvC CBCS om de tafel

Directie en RvC CBCS om de tafel

Directie en RvC CBCS om de tafel

WILLEMSTAD — De rechter in het kort geding heeft de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) bevolen om te overleggen over het dispuut voor een integriteitsonderzoek bij de CBCS.

Tijdens de behandeling van het kort geding dat gisteren plaatsvond blijkt dat de RvC op dit onderwerp verdeeld is. De RvC-leden Robert Pietersz en Hubert Lopez hebben tegen het kort geding gestemd. De andere twee leden Tom Kok en Renny Maduro hebben het kort geding aangespannen. In november 2014 kwam het rapport van PwC over het functioneren van de CBCS uit. Een van de aanbevelingen in het rapport is het laten uitvoeren van een integriteitonderzoek bij de CBCS.

Het Belgische onderzoeksbureau Triforensic kreeg de opdracht voor het integriteitsonderzoek van de RvC. De president-directeur van CBCS, Emsley Tromp, heeft ook een voorschot betaald voor dat onderzoek. Toen bleek dat er enige meningsverschillen in de RvC waren heeft Tromp aan de RvC en de ministers van Financiën van Curaçao en St. Maarten (de vermogensgerechtigden) bericht dat verdere medewerking aan het onderzoek zou worden geschorst totdat er duidelijkheid zou zijn of de opdracht tot het onderzoek rechtmatig was verlopen. Die duidelijkheid betreft expliciet ook de vraag naar de reikwijdte van het onderzoek en de rechtmatigheid van de door het onderzoeksbureau verlangde inlichtingen en inzage in schriftelijke stukken die zich onder de CBCS bevinden.

Kemphanen

Uit de notulen van de RvC van 18 mei blijkt dat het integriteitsonderzoek niet als agendapunt was opgenomen en feitelijk op de vergadering ter sprake kwam bij het behandelen van het agendapunt ‘Voortgang PWC-rapport’. RvC-lid Tom Kok blijkt toen voorgesteld te hebben om een integriteitsonderzoek als agendapunt toe te voegen. Uit het verslag blijkt niet dat de RvC-leden daarover gestemd of besloten hebben.

De RvC bestaat uit twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De meningsverschillen binnen de RvC spitsen zich toe op de vraag of er een beslissing tot het onderzoek is gevallen, de onderwerpen van het onderzoek en het tijdvak waarover dat onderzoek zich zou moeten uitstrekken. Volgens de ene helft van de RvC kan het onderzoek zich niet richten op zaken die de toenmalige Centrale Bank van de Nederlandse Antillen betreffen aangezien dit een rechtspersoon is waarover de RvC van de huidige Centrale Bank geen zeggenschap heeft. Die rechtspersoon bestaat sinds 10-10-‘10 ook niet meer en is geliquideerd.

De RvC wordt in het kort geding juridisch bijgestaan door Karel Frielink. Michael Bonapart is de advocaat van directielid Alberto ‘Chos’ Romero en Chris de Bres van HBN Law vertegenwoordigt de rest van de directie van CBCS.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *