Amigoe | Deadline start werkzaamheden Citgo een maand verschoven

Deadline start werkzaamheden Citgo een maand verschoven

Deadline start werkzaamheden Citgo een maand verschoven

ORANJESTAD — Wat premier Mike Eman betreft, hoeven de parlementariërs niet vroegtijdig terug te komen van reces om de wetgeving rond de Citgo-deal te behandelen.

De streefdatum voor de start van de werkzaamheden van oliemaatschappij Citgo aan de raffinaderij op Aruba is namelijk verschoven van 1 augustus naar 1 september.

Premier Mike Eman verklaart aan de lokale pers dat de onderhandelingen met Valero op 1 augustus wel afgerond zullen zijn, maar dat de nieuwe wetgeving – ook rekening houdende met de Raad van Advies – pas enkele weken daarna gereed zal zijn om naar de Raad van Advies en daarna naar de Staten te worden gestuurd voor goedkeuring. Eman zegt eergisteren een ‘goed gesprek’ te hebben gehad met Valero. De onderhandelingen met de huidige eigenaar van de raffinaderij zijn volgens hem nu op het punt dat de officiële documenten bijna klaar zijn om ondertekend te worden. Nergens is er nog een twistpunt, aldus de premier. Beide partijen zijn zorgvuldig bezig met alles na te kijken en met name Valero wil geen losse eindjes achterlaten. Citgo is ervan op de hoogte dat de afronding op zich laat wachten, aldus Eman. De premier zegt dat hun onderhandelingen met Valero over de overname van werknemers en de klanten van de transshipment ook langer dan verwacht duren.

Huishoudelijke schoonmaak

Aruba neemt alle faciliteiten over en in ruil voor het niet meer hoeven ontmantelen van de raffinaderij, draait Valero op voor de huishoudelijke schoonmaakkosten. Dat bedrag staat nog niet vast. Overigens zijn die kosten wat anders dan betalen voor milieuschade, aldus Eman. Toen Exxon de raffinaderij aan Aruba voor 1 dollar gaf, was de afspraak dat zij gevrijwaard zouden blijven van kosten van de milieuschade die hun operatie had aangericht in de voorgaande 70 jaar. Van de operators die daarop volgden – inclusief Valero – valt moeilijk te zeggen wie welke schade sindsdien had aangericht. Bovendien zou het gaan om schoonmaakkosten tot een bepaalde diepte onder de grond bij ontmanteling, en Aruba wil nou net niet dat er wordt ontmanteld, maar dat wordt overgedragen, zodat de faciliteiten geleased kunnen worden aan Citgo.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Deadline start werkzaamheden Citgo een maand verschoven

  1. Renée van Aller

    U het gelijk dat was het eerste grote en geruchtmakende vervuilingsschandaal in Nederland in 1980. Nu de overheid opnieuw de raffinaderij heeft vrijgesteld van intensieve schoonmaak en zelf eigenaar is van de vergaande vervuiling (zoals in Parkietenbos) is het Land aansprakelijk. Wellicht zijn dan ook de bestuurders persoonlijk aansprakelijk, want zij wisten van de vervuiling, ook al is die grandioos groen verpakt. Dat wist de toenmalige regering en de verantwoordelijke minister ook met de mislukte sanering van de dump Parkietenbos (2004-2005). Renée van Aller&John de Vries

  2. Lekkerkerk, een vergeten voorbeeld.

  3. Renée van Aller

    Wat houdt huishoudelijk schoonmaken precies in? Valt daar ook (verborgen) giftig en gevaarlijk afval onder of niet? Als later blijkt dat dit allemaal is achter gebleven en de oorzaak vormt van vele nieuwe kankergevallen, dan wel andere (chronische) ziekten, kunnen dan de overheid en alle ministers en parlementariërs collectief en persoonlijk voor de schade worden aangesproken? Per slot ‘qui casse paie‘. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *