Amigoe | Clean Air Everywhere kaart toekomst raffinaderij aan

Clean Air Everywhere kaart toekomst raffinaderij aan

Clean Air Everywhere kaart toekomst raffinaderij aan

WILLEMSTAD — In aanloop naar de verkiezingen werpt stichting Clean Air Everywhere (CAE) vragen op aan de politieke partijen over de toekomst van de Isla-raffinaderij. “De Isla-raffinaderij en de BOOenergiecentrale veroorzaken naast schade aan gebouwen en auto’s ook grote gezondheid- en milieuschade.

Dit zal toch een keer aangepakt moeten worden. Welke politieke partij zet zich hier zowel vóór als na de verkiezingen voor in?”, aldus CAE.

“Realiseert de politiek van Curaçao zich dat de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA – de exploitant van de raffinaderij – niet gebaat is bij modernisering van de Isla en zo lang mogelijk de huidige installatie zal ‘uitwonen’ in verband met winstmaximalisatie?”

Volgens CAE zijn velen op Curaçao van mening dat het eiland niet zonder de raffinaderij kan.

“Dit vanwege haar economische bijdrage. Ook gaat men ervan uit dat de rest van de wereld niet zonder de olie vanuit Curaçao kan. En daar gaat het juist fout.”

Kleine afzetmarkt

“Door het hoge zwavelgehalte wordt de afzetmarkt voor de Venezolaanse hoogzwavelige olie snel kleiner. Curaçao staat verder op de vijfde plek qua CO2-uitstoot en op de derde plek voor wat betreft zwaveldioxide-uitstoot. Dit terwijl Curaçao geassocieerd lid is van de ‘Small Island Developing States’ (SIDS) die klimaatbeheersing hoog in het vaandel hebben”,

aldus de stichting. CAE haalt verder de heersende crisis in Venezuela aan: “Door de lage olieprijs verkeert Venezuela in een crisis met grote tekorten aan basisgoederen en medicijnen, en met grote sociale onrust. Mogelijk gaan Venezuela en PdVSA de komende één tot twee jaar failliet.

Ook staat Venezuela op de corruptielijst van ‘Transparency International’ op de 158e plaats van de in totaal 167 landen. Zo zou er in totaal 350 miljard dollar verdwenen zijn.”

Meer groene aanslag

De stichting haalt verder aan dat de meeste olie uit Venezuela zware olie betreft.

“Olie met een hoog zwavelgehalte en giftige stoffen als Vanadiumpentoxide en Nikkeloxide. Om die zware olie te kunnen verwerken moet deze worden bijgemengd met lichtere olie waar Venezuela niet over beschikt. Dit moet ingekocht worden waardoor een behoorlijk deel van hun winst wegvloeit. Er heerst een vermoeden dat, om de kosten te drukken, er de laatste maanden minder menging van lichte olie plaatsvindt. Dit kan worden opgemaakt uit een zeer hoge zwaveldioxide-uitstoot en de steeds sneller toenemende groene aanslag op gebouwen, straatmeubilair en voertuigen benedenwinds van de raffinaderij.”

Gebrek aan handhaving

CAE stelt dat de groene aanslag ‘volgens deskundigen afkomstig is van zowel de Isla als de BOO’ omdat deze op asfalt dat na raffinageprocessen overblijft, stoken.

“Als de BOO dit asfalt van de Isla niet afneemt (contractuele verplichting van de BOO, red.), is zij naar verluidt een hoge boete verschuldigd. Je vraagt je af wie voor een dergelijk contract heeft kunnen tekenen. Handhaving door uitvoeringsorganisatie Milieu- en Natuurbeheer (MNB, voorheen Milieudienst) en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) vindt niet plaats, wat ten koste van de gezondheid van de bevolking benedenwinds van de raffinaderij gaat.”

Klimaatverandering

CAE meent dat vanwege de klimaatverandering er snel een overschakeling moet komen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

“Op dit moment merkt ook Curaçao de gevolgen van klimaatverandering: lange periodes van droogte en mogelijk later dit jaar zeer overvloedige regenval die voor grote economische schade kunnen zorgen. Ook de zeespiegelstijging vormt een grote bedreiging voor het eiland. Curaçao is er trots op dat zij door de installatie van meer windmolens nu koploper wordt voor wat betreft duurzame energie, wat uiteraard mooi is. Maar andere landen zitten ook niet stil. Er wordt wereldwijd massaal overgeschakeld op duurzame energie”,

aldus CAE, die toevoegt dat elektriciteit opgewekt door windmolens ‘nu al veel goedkoper is dan opwekking via kool- of oliecentrales’. CAE haalt een verwachte toename aan in het aantal elektrische auto’s door de aanleg van laadpalen en het goedkoper worden van accu’s voor opslag van elektriciteit.

“Door het hoge zwavelgehalte wordt de afzetmarkt voor de Venezolaanse hoogzwavelige olie snel kleiner. Zo mogen schepen die in de kustwateren van Europa en Amerika varen geen brandstof met meer dan 0,1 procent zwavel gebruiken. Omdat zwavelhoudende brandstoffen de katalysatoren van auto’s beschadigen mogen de door Isla geproduceerde brandstoffen in steeds meer landen niet langer verkocht worden.”

Bron : Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Clean Air Everywhere kaart toekomst raffinaderij aan

  1. Een crimineel roept : ‘je geld of je leven’.
    De overheid is dúbbel crimineel : pakken je belastinggeld EN je (verkort) leven. Dat laatste is dus een genocide met vertraging! Met de groeten van een arts / MP.
    Sin berguensa 🙁
    Enkel zelf maar verhuizen is DE oplossing.

  2. Luchthappertje

    och het contract loopt ten einde dus die lui uit Venezuela zullen wel niet gaan verlengen en gewoon verhuizen naar Aruba, daar zijn ze er intussen ook weer ingetrapt. ze laten curaçao gewoon zitten met de vervuiling en onkosten om alle troep op te ruimen, ze hebben immers genoeg betaald aan de corrupte bestuurders van dit prachtige eiland. van de ene kant jammer voor de werkgelegenheid en van de andere kant weer heel goed dat er eindelijk een keer een einde aan de vervuiling komt. het gaat wat kosten maar dan heb je ook wat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *