31 C
Willemstad
• vrijdag 19 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Cft: Ontwerpbegroting 2016 onrealistisch

HomeMediaAmigoe | Cft: Ontwerpbegroting 2016 onrealistisch
Cft: nog altijd geen jaarrekeningen stichtingen
Cft: Ontwerpbegroting 2016 onrealistisch

WILLEMSTAD — De ontwerpbegroting 2016 voldoet niet aan de Rijkswet financieel toezicht. Dat stelt het College financieel toezicht (Cft) in een advies. Om in een later stadium alsnog een positief advies af te kunnen geven zijn aanpassingen volgens het Cft noodzakelijk.

Het Cft meent dat de in de ontwerpbegroting gebruikte ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van augustus 2014 om de economische groei voor Curaçao aan te geven, door recente wereldwijde economische ontwikkelingen enigszins achterhaald zijn. Dit wordt bevestigd doordat achteraf is gebleken dat de ramingen van het IMF over 2014 eveneens te optimistisch zijn gebleken.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft meer recente ramingen beschikbaar waarin de actuele gebeurtenissen wel zijn meegenomen. Deze wijken aanzienlijk af van de in de ontwerpbegroting gebruikte ramingen. Ook in 2015 blijft de gerealiseerde groei achter bij de in de begroting opgenomen ramingen. Het Cft adviseert zodoende, ook vanuit het oogpunt van beleid, om in de ontwerpbegroting uit te gaan van de cijfers van de CBCS.

Verder heeft het Cft geconstateerd dat in de ontwerpbegroting onvoldoende wijzigingen zijn opgenomen om de kapitaaldienst om te vormen in een realistische investeringsagenda. Voor 2016 en verder staan wederom forse bedragen geraamd voor de kapitaaldienst, die qua uitvoeringscapaciteit in zijn totaliteit niet haalbaar zijn. Dit is volgens het Cft een gemiste kans en het Cft adviseert binnen de kapitaaldienst opnieuw prioriteiten te stellen.

Curaçao gaat in de ontwerpbegroting uit van een groei in 2015 en 2016 van respectievelijk +0,9 procent en +1,1 procent. Deze aanname gebeurt op basis van de IMF-ramingen voor Curaçao in 2014. Deze ramingen zijn gebaseerd op basis van de toen meest recente inzichten. Deze ramingen voor Curaçao zijn in de tussentijd niet geüpdatet door het IMF.

Op basis van recente ontwikkelingen hebben plaatsgevonden heeft de CBCS meer recente ramingen vrijgegeven afgelopen juli. De CBCS gaat voor 2015 en 2016 uit van -0,1 procent respectievelijk +0,3 procent groei. Deze cijfers wijken fors af van de cijfers waarvan gebruikgemaakt is bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2016.

In de nota van Financiën worden aanvullende redenen genoemd om te komen tot een hogere groeiraming dan de CBCS. Hier wordt gerefereerd aan grote projecten, zoals een tweede megapier. Het Cft heeft deze eveneens gewogen en komt tot de conclusie dat zeer waarschijnlijk sprake is van een overschatting van de effecten op de groei van de economie van Curaçao.

Het Cft komt tot deze conclusie ook door te kijken naar de effecten van (veel) grotere projecten uit het verleden, zoals het Renaissance Hotel en Santa Barbara Resort. Aangezien Curaçao een zeer kleine, open economie heeft, met tevens een hoge importquote, doen zich bij grote investeringsprojecten op Curaçao aanzienlijke weglekeffecten voor.

Curaçao verwacht 2016 af te sluiten met een positief saldo van 162,7 miljoen gulden. Dit heeft te maken met voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis geleende middelen uit 2014, die in latere jaren, waaronder 2016, daadwerkelijk worden uitgegeven. Indien dit effect buiten beschouwing wordt gelaten, dan resteert een saldo van nihil. Curaçao presenteert daarmee een begroting met een gewone dienst die in evenwicht is, aldus het Cft.

De kapitaaldienst gaat uit van kapitaaluitgaven ter grootte van 401,3 miljoen gulden en laat een tekort zien van 162,7 miljoen gulden; het tekort is exact gelijk aan het positieve saldo bij de gewone dienst en is het gevolg van de ‘doorschuif’ van geleend geld uit 2014 ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis. Als het ziekenhuis buiten beschouwing wordt gelaten resteert een kapitaaldienst van grofweg 238,6 miljoen gulden. Dit is dusdanig hoog dat het niet realistisch lijkt dat dit in 2016 gerealiseerd gaat worden.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. De regering zal verklaren dat het advies geen reëel beeld van de werkelijkheid geeft. De regering is zeker van overvloedige zegeningen nu de Heilige Vader en de voorzienigheid hen beschermt en masse. Verstandige adviezen zijn er om niet te worden opgevolgd. Renée van Aller&John de Vries

  2. Dat gunstige investeringsklimaat kan men wel vergeten zolang deze regering en niet al te intelligente statenleden er zitten en het uitermate onzeker is wat er hierna komt.
    3xnix dus.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties