Amigoe | Carmabi wil hof verzoeken uitvoer vonnis door VVRP te toetsen

Advocate Sandra-in 't Veld | Foto Persbureau Curacao

Carmabi-advocate Sandra In ’t Veld | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Stichting Carmabi zal met een verzoekschrift het hof benaderen om te toetsen of het onleesbaar maken van stukken tekst terecht was. Het betreft documenten die door het VVRP-ministerie ter inzage beschikbaar zijn gesteld naar aanleiding van een LOB-verzoek (Landsverordening Openbaarheid van Bestuur).

Dit stelt Carmabi-advocate Sandra In ’t Veld desgevraagd.

Carmabi wilde als belanghebbende inzage krijgen in alle relevante stukken die zijn gebruikt bij de ontwerp-Landsverordening voor de concept-bestemmingswijziging van Oostpunt, en meent dat de geleverde stukken ‘onbruikbaar’ zijn omdat er te veel blanco is gemaakt. Zoals uitvoerig belicht bleef het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zich tot het hof verzetten tegen het LOB-verzoek van Carmabi, die zich bezighoudt met natuureducatie, onderzoek en natuurbeheer.

Toen het hof op 8 april de stichting in het gelijk stelde, kreeg het ministerie twee weken de tijd om de door Carmabi opgevraagde stukken openbaar te maken, op straffe van een dwangsom van 2000 gulden per dag, met een maximum van 60.000 gulden. Carmabi sprak na ontvangst van de stukken haar teleurstelling uit. “In de stukken is zoveel blanco gemaakt, ‘uit privacybescherming van ambtenaren’, dat wij niet kunnen controleren of dit om deze reden daadwerkelijk het geval is en of de grote hoeveelheid aan blanco gemaakte tekst terecht is. Dit zou het hof kunnen toetsen door de originele stukken in te zien en te vergelijken met hetgeen er door VVRP is aangeleverd en weggehaald. Wij menen dat VVRP onvolledig uitvoer heeft gegeven aan het vonnis”, aldus In ’t Veld.

VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) heeft vlak nadat de stukken in drie multomappen bij Carmabi waren bezorgd, tegenover deze krant verklaard dat er misschien inderdaad te veel blanco was gemaakt. “Ik heb ook opgevangen dat er mogelijk te veel blanco is gemaakt en daarom reeds intern de opdracht verstrekt om daar nogmaals naar te kijken.

Men zal dus kijken of er mogelijk meer informatie vrijgegeven kan worden. Onze juristen hebben overigens een week de tijd genomen om te toetsen welke gegevens conform het vonnis wel of niet vrijgegeven konden worden. Dit met het oog op privacybescherming van ambtenaren, waarbij informatie niet herleidbaar mag zijn tot opvattingen van specifieke personen.” Ze benadrukte ‘transparantie binnen de wettelijke kaders’ voor te staan en sloot niet uit ‘dat Carmabi mogelijk nog stukken zou ontvangen waarin minder informatie blanco is gemaakt, met mogelijk zelfs een excuus van het ministerie’.

Nadat de Amigoe inzage kreeg in de drie multomappen, zou een paar dagen later de secretaris-generaal van VVRP op de vraag waarom in twee mappen vrijwel alle beoordelingen van de bevindingen van de commissie die zich over de ‘zienswijzen’ boog onleesbaar zijn gemaakt, het volgende antwoorden: “De beoordeling van wat kon worden vrijgegeven heeft ook intern plaatsgevonden, naar ik begrijp is het niet zo dat vrijwel alle beoordelingen van de commissie blanco zouden zijn gemaakt. Maar dat zal men nu nader uitzoeken.” Zienswijzen zijn bezwaren van particulieren en organisaties tegen de plannen voor bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt.

Uit de geleverde stukken blijkt ondermeer dat verschillende tabellen van de voornoemde commissie, waarin een opsomming wordt gegeven van de natuurelementen van Oostpunt, blanco zijn gemaakt. Carmabi werpt hieromtrent de vraag op hoe dergelijke feitelijke informatie naar een persoonlijke opvatting van een ambtenaar kan worden herleid.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *