Amigoe | Bestuurder vluchtauto moord Conception veroordeeld tot 12 jaar

Keith 'Gamba' Godwin, de bestuurder vluchtauto moord Conception is veroordeeld tot 12 jaar

Keith ‘Gamba’ Godwin, de bestuurder vluchtauto van moord op Conception is veroordeeld tot 12 jaar

WILLEMSTAD — Keith ‘Gamba’ Godwin kreeg gistermiddag conform de eis van het Openbaar Ministerie, twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de moordzaak ‘No Limit’, die voortvloeide uit het Magnus-onderzoek naar de moord op Helmin Wiels. Godwin is op 27 januari 2013 de schutter van Wiels, Elvis ‘Monster’ Kuwas, gaan ophalen om de man Raikel Conception bij Caracasbaai te gaan doden. Het lichaam werd in de boot genaamd ‘No Limit’ gevonden. 

Het slachtoffer werd acht keer door kogels geraakt. Verder blijkt uit het dossier dat Godwin de bestuurder was van de vluchtauto en had tevens ook het vuurwapen aan Kuwas verschaft. Voor deze moord betaalde wijlen Luigi ‘Pretu’ Florentina een bedrag van 75.000 gulden aan Kuwas. Het is onduidelijk hoeveel geld Godwin heeft gekregen.

Godwin ontkende altijd betrokken te zijn geweest bij deze moord en beweerde dat hij de leden van de bende No Limit Soldiers (NLS) niet eens kende, Curaçao kende hij ook niet.

Volgens Godwin was hij tussen juli 2012 tot april 2013 op het eiland en hij logeerde toen bij Raúl ‘Bolle’ Martinez, de buurman en goede vriend van Florentina. Beiden waren lid van NLS. Martinez zorgde voor alle (levens)kosten en omdat hij zelf het eiland niet goed kende, koos hij ervoor om hier geen auto te rijden, voegde Godwin toe.

Godwin is afkomstig uit St. Kitts en werd in verband met deze zaak in juni vorig jaar in de Verenigde Staten aangehouden in opdracht van het lokale OM. Hij kwam op 13 maart op het eiland aan, nadat de rechter Joseph Wilkinson op 3 november vorig jaar besloot dat hij uitgeleverd mocht worden. De lange strijd van zijn Amerikaanse advocaat Martin Regan tegen zijn uitlevering, leidde niet tot een andere beslissing.

Godwins lokale advocate, M. Leeflang, benadrukte tijdens de behandeling dat het OM niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat ze niet alle processtukken had ontvangen, zoals de verklaringen van Kuwas. Zij heeft uiteindelijk voor de zitting toch alles ontvangen, wat voor de rechter voldoende was om het OM ontvankelijk te verklaren.

Verder voerde de raadsvrouw aan dat de verklaringen van Kuwas en diens vriendin Suzy R. niet gebruikt mogen worden, aangezien R. spoorloos is en dus niet beschikbaar voor vragen van de verdediging en omdat Kuwas eerder had aangegeven dat hij alles over de moord had verteld om iedereen op een dwaalspoor te brengen.

Leeflang benadrukte dat de belastende verklaringen tegen Godwin en de WhatsApp voice-notes tussen Kuwas en Suzy R. uit één bron afkomstig zijn en dat dus niet zomaar aangenomen kan worden dat Godwin de man Conception om het leven heeft gebracht.

De rechter overweegt hierbij dat de mededelingen en verklaringen van de getuige R. en van Kuwas’ echtgenote Monalisa, met elkaar overeenkomen en in de genoemde voice-notes, waarover zij een zeer aannemelijke en zelfde uitleg geven. Kuwas heeft zelf verklaard dat het wapen waarmee Conception gedood werd, van ‘Gamba’ was en dat er 75.000 gulden ‘op het hoofd van Conception stond’, waar Godwin een deel van kreeg.

Tevens heeft Kuwas voice-notes naar zijn vriendin R. gestuurd kort voor, ten tijde en kort nadat het delict had plaatsgevonden en heeft daarbij gedetailleerd bericht over wat er zich op verschillende momenten bij Caracasbaai heeft afgespeeld. De opmerking van Kuwas dat hij dat deed om iedereen op een dwaalspoor te brengen is voor de rechter ongeloofwaardig. Die kan geen enkele reden bedenken waarom Kuwas toen dit verhaal zou hebben verzonnen.

De rechter is gelet hierop van oordeel dat de verklaringen van de getuigen Suzy R. en Monalisa en de voice-notes in voldoende mate als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt en daarmee ook als bewijs in deze zaak kunnen worden gebruikt.

De rechter vindt tevens de verklaring van Godwin – dat hij onschuldig is en dat hij in al de maanden dat hij op het eiland was, nooit zelf heeft gereden omdat hij Curaçao niet kent – ongeloofwaardig en in strijd met de verklaringen van getuigen die hem achter het stuur hadden gezien.

Gelet op de ernst van de feiten, de bewijzen, het feit dat Godwin geen openheid van zaken heeft gegeven en ter zitting ook geen berouw had getoond, legde de rechter hem twaalf jaar cel op. De periode die hij in de VS en op het eiland in voorarrest heeft gezeten, wordt van de straf afgetrokken.

Zowel het OM als Godwin heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *