Amigoe | Benzinevoorraad pompen raakt op

demonstratie PDVSA raffinaderij APRI en PWFC | Foto Amigoe

De actie is ook vandaag voortgezet | Foto Amigoe

WILLEMSTAD — De voorraad benzine raakte vanmiddag bij verschillende pompen uitgeput, nu voor de tweede dag Isla-werknemers onder leiding van de vakbonden PWFC en Apri de toegangspoorten van de Isla blokkeren.

Op het terrein van de olieraffinaderij wordt een groot deel van de brandstof van Curoil opgeslagen. De acties verhinderen Curoil om brandstof te distribueren. Met een kort geding hoopt Curoil dat de rechter de actievoerders dwingt de toegang tot het terrein vrij te maken.

Doordat de stakende Isla-medewerkers de ingang van de olieraffinaderij blokkeren, kan Curoil het terrein niet op. Daardoor is de brandstoflevering in gevaar. In de tanks van Curoil op het Isla-terrein zit nog voldoende brandstof om de pompstations van Curaçao en Bonaire te bevoorraden.

Volgens Curoil is het bedrijf slachtoffer geworden van het dispuut tussen de vakbonden en het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) dat de modernisering van de olieraffinaderij trekt. Het kort geding tegen de vakbonden en de olieraffinaderij is het laatste redmiddel van de brandstofdistributeur. Het kort geding wordt om 4 uur vanmiddag behandeld.

De actievoerders eisen een gesprek met premier Ben Whiteman (PS) en het MDPT. Whiteman gaf vanochtend op de radio aan dat de overheid niet onder druk wenst te onderhandelen en dat, mochten de acties gestaakt worden, hij vandaag naar een gaatje in zijn agenda zou zoeken voor een gesprek met de vakbonden. De acties werden echter voortgezet.

Niet alleen Curoil heeft last van de blokkades. Er is ook irritatie bij veel aannemers/contractanten die dagelijks onderhoud op het terrein plegen. Volgens een van deze contactanten werken er dagelijks ongeveer 325 man aan het onderhoud op het Isla-terrein. Voor de tweede dag kunnen zij het terrein niet op en dus ook geen dagloon ontvangen. “De meesten ervaren dit als unfair en zijn het beu dat de Isla-werknemers zich boven de contractanten plaatsen, alsof zij niet net zo goed afhankelijk zijn van de raffinaderij.” Een stille meerderheid van deze groep vindt ook dat hun vakbond SGTK , de vakbond voor personeel in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein en de olieoverslagterminal de Curaçao Oil Terminal, het wat sterker voor hen dient op te nemen, aldus de man, die anoniem wenst te blijven. SGTK-voorzitter Alcides Cova was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

PWFC en Apri zijn bang dat het MDPT als uitgangspunt heeft om de raffinaderij en de overslagterminal te Bullenbaai – de Curaçao Oil Terminal (COT) – los te koppelen. De raffinaderij is ‘voor 60 procent van levering van grondstoffen afhankelijk voor de algehele raffinage van producten’. Loskoppeling maakt volgens de vakbonden een investering in de raffinaderij ook minder aantrekkelijk.

De bonden waren onaangenaam verrast dat het MDPT zijn werkzaamheden uitvoert aan de hand het ‘Plan van Aanpak Isla Raffinaderij’, dat op 30 mei 2012 geformuleerd werd. Zij zeggen verbaasd te zijn dat ‘ondanks toezeggingen van oud-premier Ivar Asjes, het document waarin een dergelijke loskoppeling omschreven staat, niet aangepast is’. Asjes weersprak dit gisteren in de namiddag in zijn radioprogramma. “Onder mijn verantwoordelijkheid is de kwestie gecorrigeerd. Het MDPT kreeg mandaat om over een nieuwe huurovereenkomst met RdK en PdVSA te onderhandelen met Bullenbaai als onderdeel van deze nieuw te sluiten overeenkomst, dit alles met als doel om grotere opbrengsten voor Curaçao te genereren. Waarbij ook preferentiële tarieven onderhandeld dienden te worden ten voordele van de overheids-nv’s.”

Asjes zegt over tal van stukken te beschikken die aantonen ‘dat onder zijn verantwoordelijkheid het MDPT met goedkeuring van de Raad van Ministers (RvM), in oktober 2014 middels een Landsbesluit, het mandaat kreeg om over een vaste en variabele huurovereenkomst met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA te onderhandelen, waarbij de overslagterminal niet losgekoppeld werd van de raffinaderij’.

Asjes verwijst tevens naar het feit dat het Plan van Aanpak uit 2012 onder het kabinet-Schotte werd geformuleerd. De passage daaruit waar de vakbonden over vallen, stelt: “Het belang van het overslagstation COT te Bullenbaai is van dien aard dat deze niet alleen of automatisch gereserveerd mag zijn voor de exploitant van de raffinaderij. In de huidige situatie is COT meegeleased. Andere sectoren moeten zich ook kunnen ontwikkelen door gebruik te maken van deze bunker- en overslagfaciliteiten. De faciliteiten van COT dienen daarom niet zonder meer onderdeel te vormen van een package deal, maar deze faciliteiten moeten qua huurovereenkomst in principe worden losgekoppeld van de raffinaderij-installaties.”

PS-Statenlid Sherwin Leonora, die zich binnen zijn partij bezighoudt met dit onderwerp, heeft inzage gehad in het voornoemde Landsbesluit uit 2014. “Ik sta namens onze partij in contact met het MDPT. Verder heb ik ook een intern MDPT-document gezien waarin het besluit omschreven staat dat de onderhandelingen over de overslagterminal en de raffinaderij niet separaat gevoerd zullen worden, maar dat een nieuw te onderhandelen/sluiten overeenkomst onder andere voorwaarden nagestreefd wordt. Dit met als uitgangspunt dat het ten voordele van het Land komt en de opbrengsten geoptimaliseerd worden.”

Leonora is tegen een loskoppeling. “Ik heb 20 jaar voor de raffinaderij gewerkt alvorens ik parlementariër werd. Ik begrijp dat er mogelijk bij de vakbonden verwarring is ontstaan en dat zij nu zelfs menen ‘dat er sprake is van woordspelletjes’. Anderzijds hebben de vakbonden in Errol Cova, die deel uitmaakt van het MDPT, een vakbondvertegenwoordiger en kunnen ook zij aan deze informatie komen. Over de motieven van de acties kan men slechts speculeren”, aldus Leonora. Errol Cova was vanochtend niet bereikbaar.

Leonora meent verder dat er nu sprake is van een ‘wereld op zijn kop’. “Men wil vaak op andermans stoel zitten en vertrouwt de experts niet. Men kan er echt gerust op zijn dat de experts van het MDPT – die goed werk verrichten – niet vanuit een loskoppeling van de overslagterminal werken. Overigens is het plan van aanpak niet in beton vastgelegd! Men zal gaandeweg, waar nodig – conform de ontwikkelingen net zoals bijvoorbeeld het nemen van maatregelen inzake de wereldwijde daling van opbrengsten in de oliesector – aanpassingen moeten verrichten. Ook denkt men een premier onder druk te kunnen zetten door een ultimatum te stellen”, aldus de PS- parlementariër.

‘Storm in glas water

Oud-voorzitter van Apri Henri Emerenciana plaatst een kritische noot door de timing van de protestacties als ‘niet opportuun’ te omschrijven’. “Er wordt onnodig een storm in een glas water gecreëerd. Noch de premier, noch het MDPT heeft de vakbonden ooit uitleg geweigerd. Waarom nu actie voeren als de premier aangeeft vrijdag in gesprek te willen treden, waarom niet willen wachten?”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *