Amigoe | Behandeling klacht OM tegen advocaat Peterson vrijdag

Behandeling klacht OM tegen advocaat Peterson vrijdag

Behandeling klacht OM tegen advocaat Chester Peterson vrijdag

WILLEMSTAD — De Raad van Toezicht op de Advocatuur zal aanstaande vrijdag de klacht behandelen die het Openbaar Ministerie eind juli vorig jaar tegen advocaat Chester Peterson heeft ingediend. Een en ander zal achter gesloten deuren behandeld worden.

De klacht heeft betrekking op het persbericht van Peterson in diezelfde maand in het onderzoek Maximus, waarin hij informatie uit het onderzoeksdossier citeerde, terwijl hij volgens het OM hiertoe niet gerechtigd was.

Peterson is de advocaat van de verdachte en tevens voormalig Financiën-minister George Jamaloodin, die als één van de intellectuele daders achter de moord op Helmin Wiels is aangemerkt. Zoals bekend heeft het OM toen een bevel beperkende maatregelen uitgereikt aan Jamaloodin, om collusiegevaar te voorkomen. Hiervan was Peterson op de hoogte, aldus het OM.

Conform dit bevel mocht de verdachte niet met anderen in contact komen om te voorkomen dat hij met derden over zijn strafzaak zou communiceren. Het doel van een bevel beperkende maatregelen is om te vermijden dat het onderzoek belemmerd wordt doordat getuigen of verdachten hun verklaringen op elkaar kunnen afstemmen. Een verdachte mag conform het grondrecht wel met zijn advocaat spreken, om zich behoorlijk te kunnen verdedigen.

Die advocaat is echter op dezelfde wijze gebonden aan het bevel beperkende maatregelen als zijn cliënt. Hij kan en mag niet over de zaak spreken met derden, inclusief zijn kantoorgenoten.

Naar de mening van het OM heeft Peterson met het uitsturen van het persbericht getracht het onderzoek te beinvloeden.

“Peterson heeft zich in zijn persbericht ook uitgelaten over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen. Het uiten van dergelijke meningen hoort thuis in de rechtszaal en niet in de media. Het is aan de rechter in een strafzaak om te bepalen hoeveel geloof hij hecht aan een verklaring”,

aldus het OM. Bovendien heeft Peterson getuigen met naam en toenaam in zijn persbericht genoemd en aan hen een waardeoordeel toegedicht, voegt het OM daaraan toe.

“Door zo te handelen is aan personen bewust schade berokkend. Schade aan mensen die bereid zijn geweest om mee te werken aan de waarheidsvinding in een onderzoek naar de moord op Helmin Wiels. Het past niet in een rechtsstaat om soortgelijke methodes toe te passen.”

Het OM waarschuwde verder uitlatingen die de grenzen van het fatsoen overschrijden telkens te zullen bestuderen.

Bron: Amigoe
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *