Amigoe | Autoriteiten erkennen tekortkomingen zorgketen bij kindermisbruik

Beslissing hof wederopsluiting misbruikverdachte vrijdag

Arubaanse Autoriteiten erkennen tekortkomingen zorgketen bij kindermisbruik

ORANJESTAD — Minister Paul Croes van Sociale Zaken en vertegenwoordigers van hulpverlenende diensten geven toe dat de zorgketen voor gevallen van kindermisbruik ‘niet optimaal’ werkt.

Dat deden ze gisteren tijdens de presentatie van een informatieve poster in het kader van de campagne #StopAwo.

Daphny Tecklenborg van Bureau Sostenemi sprak zich namens de verschillende diensten en stichtingen uit over de huidige ophef binnen de bevolking over gevallen van kindermisbruik. “Wij voelen de pijn en hebben oor naar wat er gebeurt”, gaf zij te kennen. “Tegelijkertijd moeten wij aangeven dat verschillende instanties niet over genoeg middelen beschikken om het aantal gevallen die dagelijks worden aangemeld te attenderen.” Tecklenborg zegt dat verschillende keren ook met de regering hierover is gesproken. “We zijn ons ervan bewust dat een oplossing niet van de ene op de andere dag kan komen. Wel moet er nadruk op komen, zodat op korte termijn een structurele oplossing wordt gevonden.” Op de vraag of ook wat kan worden gedaan aan de eilandjesmentaliteit, die wordt ervaren binnen de verschillende onderdelen van de keten, gaf Tecklenborg als antwoord dat er juist wordt gewerkt om instanties meer en beter met elkaar samen te laten werken. Acties zoals #StopAwo zouden daar blijk van geven.

Geld

Minister Paul Croes beaamde op zijn beurt dat de keten nog niet werkt zoals het zou moeten. In de afgelopen jaren heeft de regering gefocust op het balanceren van de begroting, met als gevolg dat diensten en stichtingen minder geld kregen. Volgens de minister van Sociale Zaken is de discussie gaande om toch weer meer geld vrij te maken voor deze instanties. Op de vraag hoe hij staat tegenover de roep naar minimumstraffen voor ontuchtplegers, gaf minister Croes te kennen dat hij meer voorstander is van consequent maximumstraffen geven, aangezien minimumstraffen in de praktijk juist een hogere drempel met zich mee zouden kunnen brengen voor het veroordelen van strafbare feiten.

Poster

Doel van de persconferentie gistermiddag in de Nationale Bibliotheek was om een nieuwe poster te presenteren voor de campagne #StopAwo. Op die poster staan contactgegevens van alle instanties binnen de zorgketen die te maken hebben met kindermisbruik, vanaf preventie – denk daarbij aan onder andere het Wit Gele Kruis en Famia Planea – tot aan de Jeugd- en Zedenpolitie en de Voogdijraad, die belast zijn met crisismanagement. Er zijn vijfhonderd posters gedrukt die in de komende weken zullen worden uitgedeeld. Wie geïnteresseerd is in zo’n poster, kan bellen met Fundacion Respetami op 582-4433. De poster kan ook via de Facebookpagina van #StopAwo gedownload worden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *