28 C
Willemstad
• woensdag 17 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Adriaens kreeg vorig jaar bonus toegekend

HomeMediaAmigoe | Adriaens kreeg vorig jaar bonus toegekend
Adriaens kreeg vorig jaar bonus toegekend Airport Holding. Officieel loopt zijn contract op 1 juni af | FOTO Antilliaans Dagblad
Adriaens kreeg vorig jaar bonus toegekend | FOTO Antillliaans Dagblad

WILLEMSTAD — De beslissing om het contract van de directeur van de Curaçao Airport Holding (CAH) Maurice Adriaens niet te verlengen, ‘stoelt volgens coalitiepartij Pais niet op politieke redenen maar heeft te maken gehad met het niet goed functioneren van de heer Adriaens’.

“Men heeft hem het contract uit laten zitten”, liet de woordvoerder van coalitiepartij Pais, Alison Manuel, namens de partij desgevraagd weten. Uit stukken blijkt dat, haaks op deze verklaring, het functioneren van Adriaens vorig jaar door de Raad van Commissarissen (RvC) is geëvalueerd en dat aan de hand daarvan is besloten om hem een bonus van een halve maand brutosalaris toe te kennen.

De RvC van CAH heeft in een besloten vergadering vorig jaar over het functioneren van Adriaens – in het jaar 2014 – de evaluatie doen plaatsvinden aan de hand van een aantal criteria. Gekeken werd naar leiderschaps- en managementvaardigheden, financieel management/naleving van de wet en communicatie.

Pais-woordvoerder Manuel in een eerdere reactie: “De heer Adriaens heeft tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) met de minister duidelijk de opdracht gekregen om zich op de toezichthoudende rol te richten ter algehele verbetering van het vliegveld, waarbij zaken zoals airlift/luchtverkeer en dienstverlening de prioriteit genoten, en dus de promotiewerkzaamheden van de Airport City gestaakt dienden te worden. Dit laatste genoot geen voorkeur en heeft overigens tot op heden kapitalen aan overheidsgeld gekost zonder dat er concrete resultaten zijn geboekt.”

Zoals bekend is het overheidsbedrijf CAH als eigenaar van het vliegveldterrein belast met een toezichthoudende taak, om erop toe te zien dat de exploitant van het vliegveld, de Curaçao Airport Partners (CAP), zich aan de concessie-afspraken – Doma – met de overheid houdt. Dit ter verdere ontwikkeling van het vliegveld. In de functioneringsevaluatie van de RvC valt het resultaat op dat de CAH-directeur onder het punt ‘het toezicht op CAP laten uitmonden in de gewenste investeringen’, als volgt wordt beoordeelt door de RvC: “De Raad is van mening dat dit alleszins is uitgevoerd.”

Adriaens kreeg bij zijn functioneringsevaluatie van de RvC ook een opsomming van onder andere de volgende doelen die gerealiseerd dienden te worden: “Het uitoefenen van toezicht en controle op de uitbreiding en modernisering van de luchthaven; De problematiek omtrent vuilstort bij shut op te lossen; De kwestie met Landhuis Hato naar tevredenheid af te handelen; Er op toe te zien dat het driesterrenhotel gerealiseerd wordt.” Tevens blijkt uit stukken dat minister van Economische Ontwikkeling (MEO) Stanley Palm (Pais) in maart 2014 als ‘toestemming en support’ omtrent de realisatie van het Curaçao Ocean Ecopark (dat deel dient uit te maken van de Airport City) en een Business Hotel, het volgende heeft gesteld: “De regering juicht elke private investering op Curaçao toe die bijdraagt tot herstel van de economie, leidt tot toename van deviezen, duurzame arbeidsplaatsen creëert voor de bevolking en inkomsten genereert voor de overheid. Zoals in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gesteld, kunnen investeringen van derden gewoon doorgaan, mits er geen grote uitgaven voor CAH mee gemoeid zijn.” Wat opvalt is dat de minister enerzijds stelt elke private investering van derden op Curaçao toe te juichen, maar in de bewuste AvA heeft aangegeven dat de promotieactiviteiten en de bekostiging daarvan, inzake de Airport City, gestaakt dienden te worden. De vraag werpt zich op, op welke wijze extra potentiële investeerders aangetrokken hadden kunnen worden.

Oud-RvC-voorzitter van CAH Rudy Sprock reageert op uitspraken van de Pais-woordvoerder als volgt: “Dat de heer Adriaens geen gevolg zou hebben gegeven aan de opdracht van de aandeelhouder, klopt simpelweg niet. Ik was overigens tijdens die bewuste vergadering in mijn hoedanigheid als voorzitter aanwezig. Om een paar voorbeelden te noemen, de heer Adriaens heeft zelfs aan de hand van deze vergadering een nieuw business-plan uitgewerkt en een nieuwe begroting opgemaakt, de Airport City was hierin niet meegenomen. Zo is er ook hard gewerkt aan het invoeren van de New York-vluchten door JetBlue. CAH heeft samen met de stakeholders als CTB, de hotels en een lokale bank, dan ook gedeeltelijk voor de stoelgarantie betaald.” Sprock spreekt verder zijn ongenoegen uit over het feit dat tijdens de AvA het besluit om niet tot contractverlenging over te gaan, zonder opgave van reden heeft plaatsgevonden. “Als men geen reden opgeeft, geeft men de persoon ook geen kans om inhoudelijk te reageren.” Zoals door de Amigoe belicht, heeft Adriaens in het verleden verklaard dat ook de nodige aandacht is besteed aan de uitdagingen die gepaard gaan met een toename aan airlift, waarop verschillende trajecten ter verbetering van de afhandeling van de aankomsten van passagiers werden uitgezet, medewerking werd verleend aan het ministerie van Justitie om tot oplossing van het onderbezetting-probleem bij de Immigratiedienst te komen en de dienstverlening volgens het principe ‘binnen 30 minuten buiten’ te laten verlopen. Deze trajecten ter verbetering van de processen op het vliegveld werden door CAH in samenwerking met de volgende partijen uitgezet: de exploitant van het vliegveld CAP, de bagage-afhandelaars, immigratie en douane en als consultant KPMG, die het ’30 minuten-traject’ aanstuurt.

De oud-RvC-voorzitter stelt verder dat de minister ‘heeft aangegeven dat men niet tegen de ontwikkeling van de Airport City is’: “Mits het niets kost, en de ontwikkelaar zelf betaalt. Nou, als men tegen de ontwikkelaar zegt op dit terrein mag u op eigen kosten tot ontwikkeling overgaan en er vervolgens letterlijk geen geld mag worden uitgegeven voor het meest basale, zoals een meetbrief, de aanleg van Aqualectra of bijvoorbeeld een toegangsweg naar het terrein, gaat het wel heel ver, dit heeft effect op de investeerders. Ik weet nu dus in het licht van deze ontwikkelingen niet wat de status is omtrent de verschillende investeerders uit Nederland – het technologiebedrijf Bluerise –, Zwitserland en IJsland, die al hadden aangegeven de aanleg van een koelsysteem met koud zeewater, volgens de Sea Water Airconditioning (Swac)-technologie en een Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)-installatie te willen bekostigen. Het is jammer dat de heer Adriaens met zijn expertise letterlijk wordt weggejaagd, terwijl mensen met dergelijke capaciteiten op de zustereilanden en in het buitenland met open armen worden onthaald.”


Reactie Blueris
e

Onder het motto ‘Ocean Ecopark Curaçao, met volle kracht vooruit!’, geeft het technologiebedrijf Bluerise een reactie omtrent ‘de onduidelijkheid die de afgelopen dagen is ontstaan in de (sociale) media’. De reactie vloeit voort uit de ontwikkelingen omtrent Adriaens en CAH, maar ook de ontwikkelingen rond Ctex, één van de grotere potentiële klanten van het Ocean Ecopark-koelsysteem. “Bluerise en onze partners willen deze onduidelijkheid wegnemen en onze inzet voor het project benadrukken. Ons vertrouwen in de haalbaarheid daarvan is onverminderd groot. Gezamenlijk met onze investeringspartners blijft Bluerise samenwerken met CAH en diverse instanties binnen de overheid van Curaçao, om de benodigde overeenkomsten en vergunningen te verkrijgen die nodig zijn om de bouwfase van het project te beginnen”, aldus de ceo van Bluerise, Remi Blokker. Bluerise stelt dan ook de afgelopen vier jaar fors te hebben geïnvesteerd in de planning, structurering en ontwikkeling van het Ocean Ecopark. Het project zal worden gerealiseerd aan de noordkust op het terrein van de CAH. “Duurzame energie aan de luchthaven leveren en een katalysator zijn voor innovatieve bedrijven op Curaçao, voedselproducenten in kassen en vele andere ondernemingen”, aldus het technologiebedrijf. Met de realisatie van het Ecopark wil het bedrijf ‘een bijdrage leveren door een positieve impuls aan Curaçao te geven. Dit zowel op sociaal, economisch als ecologisch gebied’. “De realisatie van dit project zal een belangrijke economische impact op het land hebben, en kan meer dan 400 banen genereren, de lokale productie verhogen en de export stimuleren. Onze investeringspartners en wijzelf staan in de startblokken om dit belangrijke project te realiseren en we zijn blij met de samenwerking met het land Curaçao, om dit te bereiken!”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. Sinterklaas is er niks bij als ik de kranten moet geloven. 750.000 gegeven aan raket ondernemers en pas na kritiek dit in een lening overgezet?

  2. Laten we ophouden met zeuren over Adriaanse. Deze opportunistische charlatan heeft zich op zoek naar een lucratief overheidsbaanjte aan de FOL verbonden zoals het sprekende mantelpak Stella van Rijn dat deed aan de MFK.

    Ook toen achtereenvolgens Anthony Godett, Ben Komproe, Richard Salas en Nelson Monte van de FOL voor corruptie veroordeeld werden bleef Adriaanse de partij trouw. Net zoals het sprekende mantelpak Stella van Rijn dat deed toen bij de MFK Constantia herhaald veroordeeld werd, Schotte en Jamoloodin de gevangenis in gingen en Thode (vader van een drugsdealer en broer van een smokkelaar van illegale waar) verdachte werd in een strafzaak.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties