30 C
Willemstad
• woensdag 21 februari 2024

LB | Aruba vanaf nu belastingparadijs af

Door Alexander Bakker | De Limburger Aruba is gisteren door de Europese Unie van de 'grijze lijst' met belastingparadijzen gehaald. Curaçao staat er nog wel op. Dat land...

Democracy now! | Tuesday, February 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | Brussel haalt Aruba van ’grijze lijst’ belastingparadijzen, huiswerk Curaçao

Brussel - Aruba is dinsdag door de Europese Unie van de ’grijze lijst’ met belastingparadijzen gehaald. Curaçao staat er nog wel op. Twee keer per jaar maakt de...

FTM | Nederlandse boekhouder is kroongetuige in smeergeldaffaire bij grootste oliehandelaar ter wereld

Follow The Money.nl | Lukas Kotkamp Een Nederlandse boekhouder speelt als getuige een belangrijke rol in een smeergeldproces rond een van ’s werelds grootste handelaren in olie en...

FD | Rechter Haags gerechtshof geschorst na valse ondertekening in 43 vonnissen

Bas Mos | Financieel Dagblad Een leidinggevende rechter aan het gerechtshof in Den Haag is op non-actief gesteld omdat hij de afgelopen twee jaar valse informatie in tientallen...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | ACU-directeur door Hoge Raad in gelijk gesteld

HomeMediaAmigoe | ACU-directeur door Hoge Raad in gelijk gesteld

‘Jurisprudentie of een directeur wel of geen bestuurder is’
Met vonnis Hoge Raad

ACU-directeur door Hoge Raad in gelijk gesteld
ACU-directeur door Hoge Raad in gelijk gesteld

WILLEMSTAD — Door de Hoge Raad is er vandaag een arrest gewezen in de zaak van (oud)-directeur Carlos Hato tegen de ACU, de algemene spaar- en kredietcoöperatie, wegens een ten onrechte gegeven ontslag. De raadsman van Hato, Achim Henriquez, heeft gesteld dat het ontslag nietig dient te worden verklaard, waarbij doorbetaling van loon werd geëist ‘totdat de arbeidsovereenkomst tussen Hato en ACU op rechtsgeldige wijze zal zijn geëindigd’.

De Hoge Raad stelt Hato in het gelijk door een eerder vonnis van 13 augustus 2013, van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, te vernietigen. ‘En verwijst het geding naar dat Hof, ter verdere behandeling en beslissing’, aldus het arrest.

ACU wordt tevens veroordeeld in de kosten voor het geding van 367,50 euro aan verschotten en 2600 euro voor salaris. Raadsman Henriquez (wiens juridische expertise onder andere ook op het vlak van zaken ligt die betrekking hebben op het Eilandelijk Ontwikkelingsplan, EOP, red.) licht toe: “Feitelijk is het geding terug naar het Hof verwezen, uiteraard met inachtneming van het oordeel van de Hoge Raad. De conclusie kan dan ook niet anders zijn, dan dat het ontslag met dit arrest als nietig moet worden beschouwd en dat er sprake is van doorbetalingsverplichting van het salaris.

De heer Hato is verheugd over het arrest van de Hoge Raad, zeker omdat zijn stellingen ‘één op één’ zijn overgenomen. Hij ervaart dit dan ook als een 100 procent overwinning.” Hato, die vanaf februari 2005 voor onbepaalde tijd bij ACU in dienst was, spande tegen zijn ontslag – met ingang van 31 december 2012 – een kort geding tegen ACU aan.

Henriquez licht toe dat zijn cliënt door het Gerecht in Eerste Aanleg in het ongelijk werd gesteld, waarop Hato in hoger beroep ging bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook in deze zaak kreeg hij geen gelijk, waarop de raadsman een beroep in cassatie heeft ingesteld, waar nu het arrest in is gewezen.

“Het dispuut was of Hato, als directeur van de coöperatie ACU, als werknemer diende te worden aangemerkt of als bestuurder. Zou hij als werknemer worden aangemerkt, dan zou hij arbeidsrechtelijke bescherming genieten, waardoor ontslag zoals deze was gegeven, niet mogelijk was.

Als hij als bestuurder wordt aangemerkt, dan zou hij een dergelijke bescherming niet genieten en had men hem gewoon kunnen ontslaan, zoals men dat heeft gepoogd”, aldus de raadsman. ACU, vertegenwoordigd door advocaat Arend de Winter, stelde zich op het standpunt dat de directeur moet worden aangemerkt als een uitvoerend bestuurder.

Henriquez: “Echter, zoals Hato al in eerste aanleg had aangegeven en wat ook door de Hoge Raad is bevestigd, heeft ACU een bestuur en een dagelijks (uitvoerend) bestuur waar Hato geen deel van vormt. Volgens de Hoge Raad kan Hato niet als bestuurder worden aangemerkt, zodat hij werknemer is. Nu Hato werknemer is, was voor zijn ontslag een ontslagvergunning nodig van de directeur van de Directie Arbeidszaken (Diraz).

Aangezien een dergelijke vergunning niet is aangevraagd of uitgegeven, is het ontslag nietig”, aldus de raadsman, die benadrukt dat de arbeidsrelatie van Hato met ACU voortduurt en dat er om deze reden doorbetalingsverplichting geldt.

Daarnaast speelt er ook nog een andere zaak tussen ACU en Hato, waarbij door de spaar- en kredietcoöperatie is verzocht om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen. “Ook in deze zaak zal dit arrest een grote rol spelen. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat ACU door de rechter veroordeeld zal worden tot het betalen van een ontbindingsvergoeding (schadevergoeding, red.)”, aldus de advocaat van Hato.


Jurisprudenti
e

Het gewezen arrest levert volgens Henriquez jurisprudentie op, aangezien dit een grote impact kan hebben op tal van andere lokaal gevoerde rechtszaken. “Het belang van deze zaak ligt hem daarin dat er in de afgelopen jaren bij verschillende overheidsstichtingen, zoals bijvoorbeeld de Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) en andere entiteiten als niet zijnde een NV of BV, statutenwijzigingen zijn doorgevoerd.

Hierbij werd gekozen om de directeur van de entiteit daadwerkelijk deel te laten worden van het bestuur van de stichting. Dit is echter niet bij alle stichtingen/entiteiten doorgevoerd. Met name de stichtingen die een sociaal karakter dragen, hebben nog een oude structuur zoals die van ACU, waarbij de directeur aldus als werknemer dient te worden aangemerkt, conform deze uitspraak van de Hoge Raad.

Al die directeuren kunnen aldus niet zomaar worden ontslagen”, aldus de raadsman. Conform het arrest worden deze directeuren als werknemer aangemerkt, waarbij zij op arbeidsrechtelijke bescherming kunnen rekenen zoals iedere andere werknemer.

“Hun positie valt dus niet gelijk te stellen met die van een bestuurder, die conform de Curaçaose wetgeving geen arbeidsovereenkomst kan hebben. Directeuren van met name stichtingen, maar ook coöperaties (entiteiten die geen NV of BV zijn) doen er goed aan om bij een eventueel ontslag hun rechtspositie goed te laten evalueren door een advocaat”, luidt het advies van Henriquez.

De raadsman verwijst naar het feit dat ‘een bestuurder veel makkelijker kan worden ontslagen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder opgave van een reden voor ontslag (zoals in het geval van Hato door ACU, red.)’. “Dus als men als werknemer dient te worden aangemerkt, betekent dat er een valide reden moet zijn voor ontslag, er een ontslagvergunning dient te worden aangevraagd en verkregen, en moet er een opzegtermijn in acht worden genomen.

Kortom, een bestuurder is zeer makkelijk te ontslaan, zonder enige gevolgen voor de entiteit, maar een directeur die geen bestuurder is niet. Voor laatstgenoemde gelden er dus strenge beschermingsregels.”

Bron: Amigoe

Arrest 20150109-Hoge Raad Carlos Hato vs ACU Algemene Spaar-en Kredietcooperatie

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties