28 C
Willemstad
• donderdag 11 augustus 2022

Laatste reacties

Al vier keer besluit genomen over ToR CBCS

centrale bankWILLEMSTAD — De beslissingen ten aanzien van de Terms of Reference (ToR) van een integriteitsonderzoek met forensische elementen zijn op 7 juni vorig jaar voor de vierde keer genomen met een meerderheid, in een rechtsgeldige vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Bij deze bijeenkomst is tevens een beslissing genomen over het bedrijf dat het onderzoek zal uitvoeren, Instifin, en over een voorschot aan dat bedrijf.

Conform een eerdere beslissing van de RvC van 21 april vorig jaar, werd tevens besloten dat de president van de CBCS, Emsley Tromp, op non-actief moet worden gesteld indien Instifin het nodig acht, hetgeen het geval was.
Ook eerder zijn er beslissingen genomen ten aanzien van het onderzoek en de ToR, namelijk op 6 juni en 12 en 13 oktober 2011.

Impasse
Inmiddels is er ook door De Nederlandsche Bank (DNB) een ToR opgesteld voor een onderzoek naar zowel de Raad van Bestuur als de RvC van de CBCS.
De impasse bij de CBCS gaat er dus ook over wie bevoegd is om de ToR op te laten stellen en uit te laten voeren.
De Curaçaose leden vinden dat de RvC als enige daartoe bevoegd is.
Toch werd er, op verzoek van het Sintmaartense RvC-lid Robbie Ferron en het door het hof aangewezen lid Robert Pietersz, een vergadering belegd om over de ToR van DNB te vergaderen. Daarbij was de voltallige Raad van Bestuur van de CBCS aanwezig, waaronder Tromp.
Ook waren de Sintmaartense leden van de RvC aanwezig plus Pietersz.
De Curaçaose RvC-leden kwamen niet opdagen.
Op de agenda stond het punt ‘Voorstellen en afronding concept Terms of Reference operational audit/integriteitsonderzoek’.
Zoals maandag door de Amigoe gemeld deed dit agendapunt voorkomen alsof er nooit eerder over de ToR aangaande het onderzoek naar Tromp beslissingen waren genomen.
De Curaçaose leden van de RvC beschuldigen Tromp ervan dat hij buiten de vergaderingen om met bepaalde leden van de RvC zou hebben vergaderd en hierbij instructies zou hebben gegeven over hoe te handelen in vergaderingen van de RvC, en hoe te handelen als lid van de RvC.
Ook zou hij zelf willen beslissen over de inhoud van de ToR. De vergadering is maandag, mede op verzoek van het per teleconferentie aanwezige Sintmaartense lid Jairo Bloem vanwege medische redenen, geschorst en verplaatst naar maandag 28 januari.
De agenda is niet gewijzigd.
Een van de onderwerpen bij dit integriteitonderzoek is het handelen van Tromp dat schijnbaar in strijd is met artikel 27-2 van het bankstatuut en de artikelen 2:322 en 2:311 van het Wetboek van Strafrecht.
Ook eventuele medeplichtigheid van derden zou hier moeten worden onderzocht.
Tromp zou een bedenkelijke rol hebben gespeeld in de uitgifte van een obligatielening aan Aqualectra.
Hij zou misbruik hebben gemaakt van zijn positie als toezichthouder van de commerciële banken om een lening zonder de gebruikelijke garanties en onderpand, en tegen een ongebruikelijke rente, af te dwingen.
De bankpresident zou tevens een lening aan zijn vriendin voor een deel hebben gebruikt om in zijn pensioenfonds te storten.

Deuss
Uit het vonnis in de zaak John Deuss, een zaak die zich in Nederland heeft afgespeeld, is gebleken dat de ondersteunende rol die Tromp heeft gespeeld als onwenselijk of zelfs als onrechtmatig kan worden aangemerkt.
Normaal gesproken had toen de vergunning van de FCIB ingetrokken moeten worden.
Dit is echter niet gebeurd. Tromp heeft schijnbaar in deze zaak in strijd met het bankstatuut, zonder een rechtmatige beslissing van de RvC, zonder een goedgekeurd beleggingsbeleid en zonder een akkoord van de eigen beleggingscommissie gehandeld.
Nadat de Rekenkamer op grond van een formele motie van de Staten van Curaçao, een opdracht tot onderzoek ontving en de opdracht uitvoerde, heeft de Rekenkamer schijnbaar moeten ervaren dat Tromp ofwel de CBCS hebben gemeend om geen medewerking te hoeven verlenen aan het onderzoek.
Er werd systematisch geweigerd om de gevraagde en zelfs toegezegde informatie te verschaffen.

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...