25 C
Willemstad
• zondag 28 november 2021 05:18

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Afname aantal MOT-meldingen

MOT-geldWillemstad – Het aantal van 13.553 meldingen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in 2013, zoals het Amerikaanse State Departement heeft gemeld in het zogenoemde ‘International Narcotics Control Strategy Report’, is niet hoog in vergelijking met voorgaande jaren.

Advertentie

Het MOT heeft alleen de jaarverslagen tot en met 2009 op de website staan.
In dat jaar werden er 20.042 MOT-meldingen gedaan, een afname van bijna 11 procent ten opzichte van 2008 waarin 22.510 meldingen genoteerd werden.

In 2009 staat hierover in het jaarverslag:

,,Deze daling is het gevolg van de aanhoudende daling in rapportages van voornamelijk de casinosector, offshore banken en de trustsector.”

- Advertentie -

Overigens worden niet alle meldingen voor nader onderzoek doorgegeven aan het Openbaar Ministerie (OM).
In 2009 werden 3.930 meldingen doorgestuurd naar het OM en in 2008 waren dit er 3.008.
Cijfers van de jaren na 2009 zijn niet bekend.
Opvallend zijn de dalende aantallen meldingen gezien het feit dat sinds 2010 verschillende andere sectoren verplicht zijn gesteld meldingen van ongebruikelijke transacties te doen.
Het MOT kreeg er in 2010 zeker 800 meldplichtige bedrijven op Curaçao bij.
Het instituut kreeg er om die reden ook zeven nieuwe medewerkers bij.
Toch stelt het net vertrokken MOT-hoofd, Kenneth Dambruck, in een interview in januari in deze krant dat er sprake is van onderbezetting.
Ook geeft hij aan dat naar buiten toe misschien de indruk gewekt wordt dat het MOT niet transparant zou zijn omdat de jaarverslagen vanaf 2010 niet gepubliceerd zijn, maar, zo wordt Dambruck geciteerd:

,,Volgens de wetgeving moeten wij ons inderdaad middels jaarverslagen verantwoorden. Maar bij de minister is wel bekend waarom de jaarverslagen niet verschenen zijn. Er waren problemen met het computersysteem, er is sprake van onderbezetting en het is heel secuur werk omdat we met cijfers werken en er geen fouten gemaakt mogen worden. Het MOT is nu bezig met een inhaalslag en het opmaken van de jaarverslagen tot en met 2012. Deze jaarverslagen worden ook gepubliceerd op de website.
Neemt niet weg dat we naar de minister toe regelmatig verslag hebben uitgebracht. Ook binnen de eigen organisatie en naar de stakeholders zijn er vele contactmomenten geweest.”

Bij het MOT werken op dit moment 11 personen. Tot het moment dat er een nieuw hoofd MOT wordt benoemd, wordt de functie tijdelijk waargenomen door Elvira Rosaria-Statie. Zij ambieert de functie van hoofd echter niet, dus zal deze functie snel ingevuld moeten worden, zo dringt ook het State Department in de rapportage aan.

Aanpassing MOT-wet nodig
Door Transparency International (TI) is vorig jaar aangegeven dat het MOT internationaal gezien beter verder kan gaan als zogenoemd Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO).
Op dit moment valt het MOT direct onder de minister van Financiën, waarmee de onafhankelijkheid niet gegarandeerd is.
Over de MOT-meldingen rond voormalig premier Gerrit Schotte (MFK), waar ook het Amerikaanse State Department verslag van doet, stelde Dambruck in januari:

,,Internationaal heerste de indruk dat wij hierover gelekt zouden hebben.
We zijn hier bijna slecht door geëvalueerd en hebben ons flink moeten verdedigen in Salvador waar een evaluatiebijeenkomst was van de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF).”

In 2013 kondigt de minister van Financiën, José Jardim, een wetswijziging van het MOT aan waarbij de minister geen beheerder meer is van het MOT-register.
In zijn antwoord aan de Staten stelt Jardim:

,,In mei 2014 moet het Land Curaçao een follow- uprapportage aan de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) geven over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen die het Land neemt teneinde de door CFATF geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. Het uitgangspunt van de CFATF is dat een meldpunt onafhankelijk, autonoom moet kunnen functioneren zonder ongewenste inmenging van buitenaf. In de praktijk heeft er nimmer ongewenste inmenging van buitenaf plaatsgevonden en dit is ook expliciet in het evaluatierapport van het Land Curaçao in juni 2012 door de CFATF verwoord. In de praktijk is het hoofd van het meldpunt belast met het feitelijke beheer van het Meldpuntregister. CFATF oordeelt evenwel dat elk risico van inmenging van buitenaf moet worden uitgesloten.”

- Advertisement -

TI stelt daarnaast in 2013 nog dat het MOT meer financiële ruimte moeten krijgen om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de haar onlangs toebedeelde toezichthoudende taak.
Het baart de organisatie zorgen dat het laatste jaarverslag van het MOT dateert van 2009 en dat de begeleidingscommissie op dit moment niet operationeel en onbemand is. Daarbij wordt overigens vastgesteld dat de samenstelling en het mandaat van de begeleidingscommissie een gevaar zijn voor het MOT.

,,De commissie bestaat hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers uit de private sector, met aanvulling van vertegenwoordigers van de minister en andere supervisie-instellingen en het Openbaar Ministerie (OM). De commissie heeft als taak het MOT te begeleiden bij de dagelijkse operationele werkzaamheden en de minister te adviseren over hoe het MOT haar taken uitvoert. In theorie kan dit de werkzaamheden van het MOT in de weg staan en ook leiden tot buitensporige invloed van de commissieleden. Curaçao heeft aangegeven dat deze aanbevelingen verwerkt zullen worden in de komende revisie van de verordening, maar tot de dag van vandaag zijn deze risico’s nog steeds aanwezig”, aldus TI.

NASCHRIFT

Meer sectoren sinds 2010

De wet werd in 2010 aangepast vanwege veertig herzieningen en negen speciale aanbevelingen die vanaf 2003 zijn gedaan door de Financial Action Task Force on Money Laundering. Advocaten, notarissen, accountants, makelaars in onroerend goed, autohandelaars, juweliers, belastingsadviseurs en administratiekantoren zijn toen wettelijk verplicht gesteld om ongebruikelijke transacties aan het MOT te melden. Het MOT is van deze sectoren ook de toezichthouder terwijl de Centrale Bank dit is voor de financiële sector en de Gaming Control Board voor het casinowezen. De Buitengaatse Hazardspelen, dit zijn gokspelen via internet, vallen weer onder het Bureau Telecommunicatie en Post.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

DH | Irion gives insight into reform measures for Finance Ministry

PHILIPSBURG--Finance Minister Ardwell Irion on Thursday gave Members of Parliament (MPs) an insight into the reform measures for the Finance Ministry in the country package. The country package...

AntilliaansDagblad | Huis in beschermd natuurgebied Bonaire

Stinapa weet niets van plannen en zegt zich kritisch op te zullen stellen Kralendijk - De officiële bekendmaking van de bouw van een huis in de beschermde bufferzone...

AntilliaansDagblad | Flamingo Oscar losgelaten

Toen bij de Fundashon Dier en Onderwijs Cariben een melding binnenkwam van een gewonde flamingo, ging oprichter en dierenarts Odette Doest direct op redding uit. Ze kreeg het...

AntilliaansDagblad | Capriles Kliniek met zaak tegen overheid

Willemstad - De Capriles Kliniek begint een rechtszaak tegen de Curaçaose overheid. De inzet zal zijn dat de tarieven worden aangepast en dat de geleden schade wordt...

AntilliaansDagblad | Einde Tayer Soshal

Willemstad - De sociale werkplaats in Landhuis Groot Santa Martha sluit definitief de deuren. De Fundashon Tayer Soshal is in staat van liquidatie gesteld. De negentien werknemers...

AntilliaansDagblad | Minister overleeft, maar diep door het stof

Willemstad - MFK-minister Dorothy Pietersz-Janga van GMN heeft het Statendebat overleefd met ‘slechts’ een motie van afkeuring, maar moet voortaan wel het parlement tijdig informeren over ‘welke...
- Advertentie -