AD | Zerotolerance in justitiële keten

Zerotolerance in justitiële keten | Jeu Olimpio

Willemstad – De regering wil in de komende regeerperiode toe naar een zerotolerancebeleid binnen de justitiële keten, zowel in de preventie als in de repressie.

,,Er moet ter preventie verder gegaan worden met het inzetten van veiligheidscamera’s op strategische plekken. Ook het invoeren van een zerotolerancebeleid met betrekking tot de kleine criminaliteit moet de zwaardere criminaliteit voorkomen. Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt instructies om meer alternatieve straffen op te leggen”, zo staat in het regeerakkoord tussen PAR, MAN en PIN.

Ten aanzien van de repressie staat geschreven: ,,Ook bij de controlerende instanties moet er een zerotolerancebeleid gelden. De politie moet meer op straat te zien zijn en zichtbaarder controles uitvoeren, behalve op wapens en drugs ook op illegaliteit. De politie moet verder meer proactief handelen op basis van verkregen informatie, de zogenoemde informatiegestuurde politie.”

Een ander belangrijk punt uit het regeerakkoord op preventief en repressief gebied is dat de regering de mogelijkheden onderzoekt om de geldigheidsduur van een strafblad te verlagen. ,,De reden hiervoor is dat een strafblad in het nadeel werkt van iemand die weer wil werken en resocialiseren”, aldus het akkoord.

Buurtcentra moeten ook een grotere rol krijgen in het voorkomen van criminaliteit door bewoners van de wijken te vormen en van de straat te houden, zo staat geschreven.

Om vooral de criminaliteit onder de jeugd aan te pakken, zullen er meer leerwerktrajecten opgezet worden die op een militaire leest geschoeid zijn.

Er zal een effectiever beleid uitgestippeld worden om gewelddadige roofovervallen tegen te gaan en om specifiek seksueel geweld tegen minderjarigen aan te pakken. Ook corruptie moet steviger aangepakt worden.

Verder wordt aandacht besteed aan mensenhandel en het uitbuiten van mensen in verschillende sectoren van de samenleving, waaronder de prostitutie. Tot slot zal het beleid van het criminaliteitsfonds geëvalueerd worden en zullen er nieuwe procedures ingevoerd worden voor dit fonds.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *