30 C
Willemstad
• woensdag 21 april 2021 16:25

PBC | Overheid neemt besluit avondklok pas op 3 mei

Persbureau Curacao De maatregelen die gisteren zijn ingesteld of verlengd duren tot maandag 3 mei. Eerder had de overheid 30 april aangehouden. Dat wordt nu dus over het...

PBC | Curaçao is het snelst vaccinerende land ter wereld

Persbureau Curacao Curaçao is op dit moment het land waar de meeste vaccins worden gezet. Met 13,44 prikken per 100 bewoners is Curaçao volgens De Volkskrant het snelst...

PBC | Advocaten en Notarissen hebben weer ontheffing

Persbureau Curacao Weer is de lijst met ontheffingen aangepast. Vanaf vandaag staan onder andere advocaten en notarissen weer op de lijst van vitale functies en processen maar ook...

Democracy now! | Wednesday April 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 21 april 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Zon vanmiddag recht boven Curaçao

Vanmiddag om precies 12.34 uur zal de zon recht boven Curaçao staan, het zogenaamde zenit. Dit verschijnsel komt slechts twee keer per jaar voor. Dat meldt de Meteorologische...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAD | Ys: 'Giro niet nu pas in de problemen'

AD | Ys: ‘Giro niet nu pas in de problemen’

Voorzitter RvC neemt het op voor zittende RvB van CBCS | Extra

Willemstad – Dat Girobank dusdanig ernstig in de problemen kwam dat in december tijdelijke sluiting van de bank noodzakelijk was gevolgd door een moratorium voor tegoeden boven de 10.000 gulden, is zeker niet alleen iets van de afgelopen paar maanden.

 

Dat zei Etienne Ys, voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van de Centrale Bank CBCS, waarmee hij het eigenlijk opneemt voor de zittende raad van bestuur (RvB) dat eind 2017 aantrad en de facto begin 2018 aan de slag ging.

De problemen bij Giro speelden al veel langer, vanaf 2014 toen na implementatie van de noodregeling in december 2013 goed zichtbaar werd dat de bank kampte met een negatief vermogen van 300 miljoen. Het is niet gebruikelijk dat de RvC, het intern toezichthoudend orgaan van de CBCS, naar buiten treedt.

Maar Ys meent dat het, gezien de commotie vanaf eind 2019, goed is een ‘completer historisch perspectief’ te schetsen. Juist de huidige directie van de Centrale Bank heeft in 2018/2019 een traject bewandeld om de kosten van het structureel verlieslatende Giro drastisch te verlagen en deze verliezen substantieel te verminderen, ‘waardoor er medio vorig jaar voor het eerst licht aan het eind van de tunnel was’.

Dit lopende proces werd echter door de bank-run van voor 10 december verstoord, volgens Ys veroorzaakt door negatieve publiciteit waardoor het vertrouwen van de 27.000 rekeninghouders als sneeuw voor de zon verdween. Inmiddels kunnen 25.000 mensen weer over hun tegoeden beschikken. Over wie verantwoordelijk zijn voor die negatieve berichten en hoe die de wereld in werden geholpen, daarover zei Ys niets.

Maar het is bekend dat onder meer de toenmalige minister van Financiën van Sint Maarten, Perry Geerlings, in verband met zijn contacten met de onlangs vroegtijdig zelf opgestapte interim- president Bob Traa en hun omstreden gezamenlijk reis naar Miami, tijdens een door Geerlings belegde persconferentie in Philipsburg publiekelijk zinspeelde op het ‘omvallen’ van Giro op Curaçao; daar wilde Sint Maarten niet de dupe van worden.

Dat heeft toen erg veel losgemaakt. Ys gaf aan wat normaliter de mogelijkheden zijn bij een (commerciële) bank die in financiële moeilijkheden verkeert: proberen deze te verkopen, waarbij de koper de schulden en tekorten overneemt. Dat is erg lastig gebleken, getuige het feit dat het gedurende zes jaar niet is gelukt.

Een bail-out, waarbij de overheid fors bijspringt, ligt evenmin voor de hand gezien de precaire overheidsfinanciën. Tot slot een depositogarantiestelsel: dat bestaat echter nog niet en zou bij invoering op dit moment geen soelaas bieden omdat hiervoor de overige banken grotendeels zouden moeten opdraaien.

De huidige RvB van de CBCS, bestaande uit financieel-economisch directeur José Jardim (sinds het vertrek van Traa aangesteld als president ad interim) en directeur-secretaris Leila Matroos- Lasten, zijn in 2018 begonnen bij Giro te snijden in de uitgaven. Veel personeel werd afgevloeid, filialen gingen dicht en de vestiging op Bonaire werd gesloten.

Tegelijkertijd werd de leningenportefeuille gesaneerd. Giro werd volgens Ys gekenmerkt door veel ‘ongezonde leningen’ (veelal verstrekt door voormalig bankdirecteur Eric Garcia, die na de noodregeling ontslagen werd en inmiddels in een andere zaak is veroordeeld, red.) die moesten worden afgeschreven. Maar ook werd vanaf 2018 de incasso, waar eerder weinig aandacht voor was, geïntensiveerd.

Verder werd bij Giro het management vervangen er werd in Amerika een rechtszaak gevoerd tegen grootaandeelhouder IIG Capital (die het debacle grotendeels heeft veroorzaak en sindsdien niet thuis geeft, red.) en ook werden de regering van Curaçao en Nederland benaderd met de vraag of en hoe het negatieve kapitaal kan worden aangevuld.

Hier veel van kunnen leren

Ondanks de sterk teruggebrachte verliezen bleef het liquiditeitstekort aanhouden en daarmee ook de schulden aan de CBCS, die al die tijd overbruggingskrediet verstrekte (tot zo’n 270 miljoen of meer, red.). Een bail-out bleek nauwelijks een optie en de toenemende slechte berichten deden het vertrouwen snel slinken.

,,We hebben hier ook veel van kunnen leren”, aldus Ys, die spreekt van een ‘leermoment’. Zo had de communicatie van de CBCS eerder en beter gekund, aldus de president-commissaris, waarmee veel van het drama had kunnen worden voorkomen.

,,Ik weet dat er zijn die er belang bij hebben om een ander beeld te schetsen, maar zó is het gegaan. Dit zijn de feiten. De ander aanwijzen als schuldige helpt niet, zeker niet als de vinger in de verkeerde richting wordt gewezen”, zei Ys, zonder aan te geven wie hiermee wordt bedoeld.

Mogelijk doelt hij op oud-president Emsley Tromp, die veelvuldig in de media verscheen en zijn kritiek op CBCS liet horen. Ys begrijpt echter de pijn en emotie, die het gebeuren bij Giro bij velen heeft veroorzaakt. ,,De analyses worden nog gedaan en de RvB zal meer proactief communiceren.”

Maar de RvC wilde niet veel langer wachten om naar de buitenwacht toe iets te vertellen over de achtergronden, om het beeld weg te nemen dat de directie de afgelopen twee jaar heeft zitten nietsdoen. Wat betreft een depositogarantiestelsel – waarover het Antilliaans Dagblad eind 2019 vragen stelde en in afwachting is van antwoorden van de CBCS – verklaarde de RvC-voorzitter dat er een voorstel in voorbereiding is en dat dit eind januari aan de regering van Curaçao en Sint Maarten zal worden aangeboden.

Eigenlijk betreft het niets nieuws, er wordt al sinds een decennium regelmatig over gepraat, maar het moet er nu – gedragen door de bancaire sector – van komen.

Ys kreeg het tijdens de persconferentie lastig in de vragenronde van de media. Vanuit twee hoeken kreeg de president- commissaris vragen over de mogelijk vermeende rol van directeur-secretaris Matroos- Lasten bij het voortijdig informeren van haar broer Yamil Lasten, die bij Curoil directeur is, over de uit de hand lopende problemen bij Giro. Curoil zou de pomphouders een mededeling hebben gestuurd met het verzoek om hun betalingen niet meer via de bankrekening van Curoil bij Giro te laten lopen, maar bij andere commerciële banken. Mede daardoor kwam Giro met nog meer cashtekort te zitten.

Curoil ontkende aantijgingen overigens. In een verklaring stelde de brandstofdistributeur twee pompstations te hebben gevraagd bepaalde betalingen te doen via een andere bankrekening dan die bij Giro; dat zou te maken hebben met betalingen die gedaan moeten worden voor de import van producten voor de lokale en internationale markt. Het betrof een bankrekening bij een bank die gebruikt wordt voor internationale betalingen ‘eenvoudigweg omdat op die rekening het merendeel van de inkomsten binnenkomen’.

Desondanks stelden twee verslaggevers hierover gisteren vragen aan Ys. Die pareerde met twee tegenvragen:

,,Heeft u het aan mevrouw Matroos-Lasten van de directie zelf gevraagd? En: heeft u concrete indicaties?”

Maar de journalisten hielden aan en brachten in herinnering dat Matroos-Lasten al eerder in de fout ging met het uitbrengen van vertrouwelijke CBCS-gegevens over kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia. Het imago en de perceptie alleen al zijn schadelijk voor Centrale Bank en betreffende persoon, aldus de vragenstellers, die vroegen of het RvB-lid wel kan aanblijven.

Ys antwoordde dat de RvC heeft aangetoond niet na te laten disciplinair op te treden als dat nodig is, zoals vorig jaar in de zaak-Neysa, waarbij Matroos- Lasten officieel voorlopig een waarschuwing kreeg en mogelijk meer afhankelijk wat het lopende onderzoek door het Openbaar Ministerie in deze oplevert. Maar in verband met voorkennis en daarmee vermeende preferentiële behandeling van Curoil zijn volgens Ys op dit moment ‘geen indicaties’.

,,En we gaan niet speculeren. We gaan alles analyseren zonder daarbij personen bij voorbaat aan te wijzen.”

Een andere verslaggever die zijn vraag volgens de RvC-voorzitter over (de bekostiging van) het afscheidsfeestje van Traa niet kon onderbouwen, kreeg het nadrukkelijke verzoek zijn ‘huiswerk beter te doen’.

Bron: Antilliaans Dagblad van 11 januari 2020

16 reacties

 1. Voor iemand @Trui, die voortdurend erg luid is over de spelkunst van het papiaments en de domheid van anderen, maak je best wel notoire grammaticale fouten in je eigen taal.

  En dan hebben we het niet eens over typo’s.
  Een depositostelsel ….”die” ?

  Domineer je eigen taal nou eerst eens goed voor dat je de schrijfstijlen van andere talen (en personen) op de korrel neemt.

 2. @Trui:
  “Ongezin”…… “ONGEZIN??????????????”
  Heb er even de hele dikke van Dale erbij gehaald, maar dat woord staat er niet in hoor…….. Heb voor de zekerheid ook even gegoogeld: weer nul op het rekest….
  De alwetende Trui, die alle tegenstanders van haar eigen opvattingen (en die van haar medestanders natuurlijk) naar het leven stond met flauwe grammaticale correcties, is dus toch maar een mens gebleken, en geen grammaticale “Goddelijkheid…” Tja…… Zo zie je maar weer…….
  Whuahauahauahauahaaaaaaaaa

 3. ,We hebben hier ook veel van kunnen leren”
  De enige in deze affaire die veel heeft kunnen leren is Bob Traa die met de juiste intenties naar Curacao kwam, maar er al snel achterkwam met een boevenbende te maken te hebben.

 4. Ik was in een winterslaap, maar er wordt hier zoveel ongezin gedebiteerd door notoire domoren dat ik even ben ontwaakt.

  Een depositostelsel, beste mensen, betalen we zelf want uiteraard rekenen de banken die volledig aan ons door. En daar zitten we niet op te wachten.

  Nee, het is veel belangrijker om de Stephen Capellas en de Neysa Isenias van deze wereld uit directiestoelen weg te houden (screening) en mochten ze er onverhoopt toch op terecht komen hen er snel weer vanaf te halen.

  En daarin heeft, en hierin steunen La Stiwz en Joep Meloen mij, de Centrale Bank gefaald.

 5. ,,We hebben hier ook veel van kunnen leren”, aldus Ys, die spreekt van een ‘leermoment’. Zo had de communicatie van de CBCS eerder en beter gekund, aldus de president-commissaris, waarmee veel van het drama had kunnen worden voorkomen.

  Ys en vriendjes zijn financieel onafhankelijk dus merken er weinig van. Duizenden YDK zijn hun geld kwijt of kunnen niet aan het geld komen.
  Makkelijk praten!

 6. ,,……”We hebben hier ook veel van kunnen leren”, aldus Ys, die spreekt van een ‘leermoment”…..

  Leermoment? Lopen Ys, Lasten en Jardim stage bij de CBCS ofzo. Trial & error management ?

  Zou meneer Ys een vliegtuig instappen met een piloot die geen vliegersbrevet heeft en nog “on the job” moet leren?

  Waarom worden we bestuurd door mensen als Ys etc die van alles uitproberen maar niets voor elkaar krijgen, en dan op de radio een uurlang vertellen wat ze allemaal hebben ondernomen, maar niet uitleggen waarom niets gelukt 8s?

  Leermoment? Een hele dure dan, Ys, Jardim en L. Lasten zijn de duurste stagiaires van Curaçao.

 7. Leermoment….

  Dat doe je op school en wanneer je net in een nieuwe baan zit.
  Niet wanneer je een Central Bank van een land draait.

  Compleet brevet van onvermogen wordt afgegeven door deze mensen.

  Vervolgens worden de belastingdruk almaar hoger en ook de kosten van levensonderhoud stijgen door.
  Bij de overheid geen enkele bezuiniging van betekenis. Nog wel met kerst vrije dagen aan de ambtenaren ter compensatie van bonus….

 8. Ya die er dagelijks uitziet of hij z’n laatste oor heeft versnoept en dat terwijl hij zijn zakken op onbeschofte wijze heeft weten te vullen, neem ik niet meer serieus!
  Eigenlijk niemand meer van deze club.

 9. ……”Tot slot een depositogarantiestelsel: dat bestaat echter nog niet en zou bij invoering op dit moment geen soelaas bieden omdat hiervoor de overige banken grotendeels zouden moeten opdraaien”……

  En waarom bestaat de deposito garantie regeling nog niet? Dit had allang geregeld moeten zijn!
  Schandalig. Niet alleen van de CBCS + politiek, maar ook de Banken. Als er grote winsten worden gemaakt, gaat dat naar de zakken van de banken, als de banken grote brokken maken, wordt dat uit de zakken van de burgers betaald.
  De banken, die zich zogenaamd je vriend” noemen, die zie helemaal niet zijn, hebben niet de civiele decency om een deposito garantie regeling te bewerkstelligen, komen er steeds mee weg, en slappe politici en corrupte CBCS directeuren die kijken al 30 jaar toe. De burger krijgt de rekening.

 10. Dit is inherent aan een kaste systeem in basis is het systeem gesloten (buitenstaanders zijn niet echt welkom) het in opspraak raken en daarop volgende bescherming van een kaste lid leverd een schuld op van het lid en is daardoor eerder een asset dan een liability en hij kan dus met vertouwen worden doorgeschoven naar een andere positie. Het is een soort van mafia, of eigen het is mafia. Hoe kom je er in? Op uitnodiging van een lid en daarna door acceptatie, of familie banden. Hoe kom je er uit. Vrijwillig met ouderdom of exmegratie. gevangenisstraf is een opschorting .of door overlijden maar de kaste zorgt voor je (zolang jij voor de kaste zorgt)

  Dit kom uit een andere post maar het past bij bijna elke. Want het is steeds het zelfde liedje/senario

 11. ‘brachten in herinnering dat Matroos-Lasten al eerder in de fout ging met het uitbrengen van vertrouwelijke CBCS-gegevens over kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia.’

  Wat een onzin. Matroos Lasten heeft hiermee voorkomen dat de niet integer en niet voor een directiefunctie geschikt bevonden Neysa Schoop minister werd.

  Maar waarom geen woord over de vervolging van Garcia, Capella en Schoop voor mismanagement?

  Idem voor commissarissen als van der Veen en Cijntje.

  Dat Capella bij een zwaar verlieslijdende bank een bonus van honderden miljoenen krijgt, met goedkeuring van de ‘renumeratie commissie’ (wie zaten daar in?!) en laffe commissarissen als van der Veen en Cijntje is een grote schande.

  Dat die bonus vervolgens door Capella wordt overgemaakt naar een bankrekening in Panama op naam van zijn moeder met als omschrijving ‘aankoop software’ vonden van der Veen en Cijntje natuurlijk ook heel normaal.

  Vervolgen al deze ratten!

 12. Meneer Ys heeft een hele “passieve” slaperige uitstraling.
  Wekt niet de indruk dat hij erg beslissingsvaardig of daadkrachtig is.
  Niet echt een doener, maar eerder iemand die “gesetteld” is, en het verder allemaal wel prima vindt zo. De boel de boel laat.

 13. Meneer Ys welke maatregelen zijn er toen en daarna getroffen .
  Volgens mij niks en nada .
  We sluiten heel vaak onze ogen en slapen rustig verder .
  Nos dushi hendenan .
  Wat nu meneer YS , wat nu .

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties