28 C
Willemstad
• vrijdag 12 augustus 2022

Laatste reacties

AD | Wraking van hele Hof afgewezen

‘Hof heeft Jamaloodin reeds als moordopdrachtgever aangeduid’

Oud-minister George Jamaloodin werd in september na een lang
uitleveringsproces door de Venezolaanse autoriteiten overgedragen
aan het arrestatieteam op Curaçao | Foto Jason Lau-a-kien

Willemstad – Een wrakingsverzoek om het héle Hof, alle rechters dus, van de strafzaak van voormalig MFK-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin af te zetten is door hetzelfde Hof afgewezen, of zoals het officieel heet ‘buiten behandeling’ gesteld.

Advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran van Jamaloodin is van mening dat het Hof met een persbericht medio 2018 uitlatingen deed die neerkomen ‘op een uiterst grove schending van een fundamenteel rechtsbeginsel, namelijk de onschuldpresumptie’.

,,Het Hof heeft verzoeker zelfs met naam, toenaam en zelfs (ex)functie als moordopdrachtgever aangeduid.” En dit ‘zonder dat hij daarvoor ooit terecht heeft gestaan’.

Het betreft de zaak-Maximus naar de opdrachtgever( s) van de moord in mei 2013 op politicus Helmin Wiels (Pueblo Soberano). Het verzoek tot wraking van alle leden van het Hof werd, naar nu blijkt, op 19 februari ingediend door Jamaloodins advocaat. Op 20 februari gevolgd door uitspraak, namelijk een beschikking, waarna op 21 februari de terechtzitting van de strafzaken in eerste aanleg tegen Jamaloodin begon. Het verzoek tot wraking betreft ‘alle leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba’.

Door advocaat Sulvaran wordt één rechter specifiek genoemd: Stephan van Lieshout, aangezien hij de zaak behandelt. Jamaloodin wil wraking omdat naar zijn oordeel de rechterlijke macht ‘niet onpartijdig’ is. Zijn raadsman brengt in het bijzonder naar voren dat er door het Hof op 13 juli 2018 een persbericht is uitgegeven met daarin een ‘bijzondere uitdrukkelijke motivering over de schuld van de verzoeker’ in het onderzoek- Maximus en dat het Hof zich daarbij ‘al expliciet heeft uitgelaten over de door haar genomen conclusie’.

Dit levert volgens Sulvaran zwaarwegende aanwijzingen op voor het oordeel dat elke rechter van dit Hof, waartoe ook rechter Van Lieshout behoort, een vooringenomenheid koestert en een gebrek aan onpartijdigheid bezit. Volgens de geldende jurisprudentie dient een wrakingsverzoek gemotiveerd te zijn ten aanzien van iedere rechter op wie de wraking betrekking heeft.

,,Hieruit volgt dat een verzoek tot wraking van het hele Hof of van rechters die niet op de zaak zitten niet in behandeling wordt genomen”, aldus de beschikking. En wat Jamaloodin aanvoert bevat geen feiten of omstandigheden die rechter Van Lieshout in het bijzonder treffen, zodat het verzoek om hem te wraken ‘onvoldoende is gemotiveerd’.

‘Berechting van Jamaloodin een farce’

Ten aanzien van de strafzaak- Maximus geldt volgens advocaat Sulvaran ‘de belangrijke vraag’ of, vanwege de reeds door het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht (lees: Gemeenschappelijk Hof van Justitie) publiekelijk ingenomen standpunten over schuld van verdachte, het verenigbaar zou zijn met het verdragsrechtelijk gewaarborgde fundamentele recht op een eerlijk proces indien verzoeker ten overstaan van (een) rechter(s) van het Hof zou worden berecht.

Verwezen zij naar onder andere de volgende ‘onrechtmatige uitlatingen’ van het Hof, zijnde het vonnis van 13 juli 2018 in de genoemde zaak van een medeverdachte maar ook het verspreide persbericht van diezelfde dag, in het bijzonder de volgende passage:

,,Het Hof concludeert dat de verdachte (Burney ‘Nini’ Fonseca, red.) de moordopdracht van Jamaloodin heeft aangenomen, dat hij over het daarover te betalen bedrag met Jamaloodin is gaan onderhandelen, dat hij via Pretu een schutter (Kuwas) en een chauffeur (Bolle) heeft aangezocht, en dat hij het voor hen bestemde geld aan Pretu heeft (door)gegeven. De bijdrage van de verdachte aan het geheel is daarmee van zo wezenlijk belang dat sprake is van medeplegen van de moord op Wiels.”

Bovendien is volgens Sulvaran zowel het persbericht als het vonnis van het Hof ‘leugenachtig en onnodig belastend’ voor Jamaloodin.

,,Wat het geheel alleen maar erger maakt.”

Jamaloodin wordt in het persbericht met voornaam, achternaam en functie genoemd, terwijl de veroordeelde Fonseca – waar het persbericht om gaat – alleen met initialen wordt genoemd. In totaal wordt Jamaloodin maar liefst vijfmaal genoemd, zo heeft Sulvaran uitgerekend.

De verdediging voert als belangrijkste grondslag voor de wraking van het Hof aan dat het genoemde persbericht, ‘geheel onbegrijpelijk is’ en meer dan een zwaarwegende aanwijzing oplevert dat het Hof als instituut jegens verzoeker een vooringenomenheid koestert.

,,Verzoeker meent dat nu al geen sprake is van een eerlijk proces.”

Het gemeenschappelijk handelen van het Hof en het OM is naar de mening van Sulvaran ‘van instruerende en sturende aard’ en is door deze staatsorganen ‘onherstelbare schade aan het recht op een eerlijk proces aangebracht en is dus sprake van grof onrechtmatig handelen’.

Het is uitgerekend het Hof, vervolgt advocaat Sulvaran, dat als hoogste feitelijke instantie op de eilanden, over eerbiediging van de rechten van burgers en hun verdediging heeft te waken.

,,Welnu, die waakhondfunctie weigert het Hof in de onderhavige zaak klaarblijkelijk te vervullen. Een rechterlijke instantie die deze waakhondfunctie weigert te vervullen mist de noodzakelijke onbevangenheid voor haar taak, want daarmee wordt de berechting van verzoeker uiteraard een wassen neus, een farce.”

Namens Jamaloodin stelt de raadsman verder: ,,Dit nu kunnen we in een rechtsstaat niet accepteren en daarom is een groot vraagteken te plaatsen achter haar noodzakelijke onpartijdigheid en onbevooroordeeldheid. Wij hebben al te maken met een Hof dat teveel meegaat met de opvattingen van het OM in deze zaak. De verdediging is nu al door dit Hof op een behoorlijke onoverkomelijke achterstand geplaatst.”

Nu van kleur veranderen door dit Hof, zal de geloofwaardigheid van dit instituut in ernstige mate aantasten, meent Sulvaran. ,,Daar ligt het grootste gevaar voor verzoeker (Jamaloodin, red.).”

‘Vrouwe Justitia’ moge dan wel afgebeeld worden als een geblinddoekte vrouw, vervolgt hij zijn betoog, maar dat betekent volgens de verdediging van Jamaloodin niet dat het Hof al op voorhand blind en doof voor verdedigingsrechten behoort te zijn. Zoiets heeft zich nooit eerder voorgedaan, aldus Sulvaran.

,,Overigens ook de objectieve omstandigheden gelegen in de organisatorische aspecten van dit kleine Hof moeten meegewogen worden. Het is een kleine groep, in eenzelfde gebouw, waarbij er geen daadwerkelijke fysieke scheiding is tussen eerste aanleg en hoger beroep.”

Zijn pleidooi heeft niet mogen baten, drie rechters van het Hof oordeelden al snel het verzoek tot wraking ‘buiten behandeling’ te stellen. De stukken zijn in het bezit van het Antilliaans Dagblad.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...