AD | Wiels’ strijd tegen de gokmachine: aanval op illegale lotenverkoop via sms

Wiels opende in laatste speech aanval op illegale lotenverkoop via sms

Wiels opende in laatste speech aanval op illegale lotenverkoop via sms

Helmin Wiels ‘Corruptie ondermijnt democratie’

Willemstad – Illegaliteit en corruptie ondermijnen de democratie, zei Helmin Wiels minder dan 24 uur voordat hij zou worden vermoord. Hij sprak bij het partijgebouw van Pueblo Soberano over de illegale verkoop van loten; al dan niet via de vele nummerverkooppunten langs de weg en via sms en de mobiele telefoon.

Het was zaterdagavond toen de voorman van de grootste regeringspartij Pueblo Soberano deze woorden sprak. ,,Ta basta ku illegalidat” (Het moet uit zijn met illegaliteit), nadat Wiels een betoog had gehouden over onwettige nummerverkoop waarmee de overheid op jaarbasis minimaal zo’n 30 miljoen gulden – waarvan 15 miljoen voor sportdoeleinden aangewend zou kunnen worden – aan inkomsten misloopt.

Hij kondigde aan minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling dringend te zullen verzoeken om het voltallige bestuur van de overheidsstichting Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) ontslag aan te zeggen en er de boel dicht te gooien.

Het bestuur van de overheidsstichting Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) wordt gevormd door voorzitter Marius Römer (advocaat), secretaris Clifford Marshall, penningmeester Elthon-Julieus Ider, bestuurslid Randall Brute, bestuurslid Robertico ‘Robbie’ Dos Santos en de commissarissen Nelson Farah en Tariq Abraham. Het moet afgelopen zijn met de ‘rotzooi’ bij FWNK, die Wiels een bolwerk noemt van politieke partij MFK van oudpremier Gerrit Schotte, waarmee Wiels tot en met september 2012 de coalitie MFK/PS/MAN vormde.

In het bestuur zitten in elk geval de twee grootste loterijhouders van Curaçao: Farah van Joe Black en Dos Santos van Robbie- ’s Lottery, die overigens hoofdverdachte is in de grootschalige Bientu-strafzaak. Waarnemend directeur tot 1 april was Sithree van Heydoorn, onder de vorige coalitie aangesteld als bestuurslid, maar na het gedwongen ontslag van FWNK-directeur César Prince – die de daaropvolgende rechtszaken glansrijk won – werd de door MFK benoemde

Van Heydoorn belast met de dagelijkse leiding. Een nieuwe waarnemer moet nog worden aangesteld. Wiels verklaarde zaterdagavond dat zijn partij, die na de verkiezingen eind vorig jaar de nieuwe PS/PAIS/PNP/Sulvaran- coalitie smeedde, ‘bewust buiten het bestuur van de loterijstichting wordt gehouden’.

Volgens Wiels is de formele omzet van 90 miljoen gulden van het legale deel van het loterijwezen veel te laag en moet het belastingaccountantsbureau SBAB er grondig onderzoek naar doen.

Hij schatte de werkelijke verkopen, als ook de illegale omzet wordt meegeteld, op ‘zeker 200 miljoen’. In dit kader plaatste de vermoorde PS-leider vraagtekens bij de rol van voormalig minister van Financiën, MFK’er George Jamaloodin, halfbroer van loterijbaas Dos Santos, die door Schotte een paar jaar terug werd genoemd als partijfinancier van MFK.

Wiels kan het niet verkroppen als er sterke aanwijzingen zijn dat sprake is van belastingontduiking, terwijl de bevolking onlangs te maken kreeg met forse bezuinigingen en lastenverzwarende maatregelen om de begrotingstekorten weg te werken.

,,Door corruptie verliest de overheid de meerinkomsten die het zou moeten kunnen genereren”, aldus Wiels, die aangaf dat het natuurlijk beter is om de illegaliteit en corruptie te bestrijden en daarmee meer gemeenschapsgelden over te houden dan om telkens maar de belastingen en premies voor de bevolking op te schroeven.

In het vervolg van zijn spreekbeurt voor zijn partijaanhang ging hij in op wat hij noemde ‘voorlopige bewijzen’ die hij heeft dat het netwerk van het nationale telecommunicatiebedrijf UTS wordt gebruikt of beschikbaar wordt gesteld voor het witwassen op grote schaal van de opbrengsten uit de illegale smsloterij.

Wiels noemde hier met naam en toenaam Robertico Antonio Dos Santos, die zou staan voor de afkorting Radcom Corporation nv. Ook in een reeks schriftelijke vragen, gedateerd 3 mei 2013 – zijn laatste als Statenlid, zou later blijken – aan vier ministers, noemt Wiels de naam van Dos Santos voluit.

Hij vraagt of de volgende rechtspersonen en/of natuurlijke personen betrokken zijn bij overtreding van de wetten en regels neergelegd in de Loterijverordening 1909, door gebruik te maken van het sms-net van UTS bij de verkoop van loten zonder vergunning: ,,Smartplay nv; UTS nv/Antelecom nv; Radcom Corportation nv; Robertico A. Dos Santos persoonlijk of onder de naam van Robbie’s Lottery Curaçao”.

Volgens Wiels is hier een offshore- constructie bedacht en gevonden vanuit Curaçao, via Sint Maarten naar Saint Kitts en de Bahama’s, waarbij willens en wetens geld wordt gewit; beltegoeden van individuele personen wordt omgezet in harde cash, waar UTS mogelijk bij betrokken is en medeplichtig aan is.

,,Ik heb altijd gestreden tegen gokken, zoals tegen de gokmachines bij de snackbars. Als sociaal werker heb ik gezien wat gokken en gokverslaving kunnen betekenen en teweegbrengen. Verslaving is verschrikkelijk en breekt alles af, brengt hele gezinnen te gronde.”

Wiels hield zijn toehoorders voor dat iemand die een casino bezoekt, daar echt naartoe moet; zich eerst zal opfrissen, netjes zal kleden en er naartoe rijdt. ,,Met die gokmachines is het anders; die komen naar jou toe; die komen in jouw directe buurt.

Ik heb er hard tegen gevochten, ook al toen ik Eilandsraadslid was en grote druk moest uitoefenen op de toenmalige gezaghebber om op te treden en niet langer te gedogen. Maar de eigenaren en uitbaters van de gokmachines werden steeds inventiever.”

De Soberano-politicus: ,,Nu bevindt de gokmachine zich in je hand, door middel van sms en de mobiele telefoon.” Nog dichter bij kwetsbare burgers dus. Volgens Wiels volstrekt illegaal; kopers van loten via sms krijgen geen bon of betalingsbewijs en er vindt totaal geen controle plaats, waardoor bijvoorbeeld minderjarigen er volop ten prooi aan vallen.

,,Esaki ta e kos mas kruel” (Dit is het meest wrede). ,,Terwijl hun eigen kinderen het gokspel niet mogen spelen, worden kinderen van anderen ertoe aangemoedigd.”

Onderwijl verwees Wiels in zijn pleidooi naar degenen die gebruik maken van de fiscale ‘inkeerregeling’; bekend is dat gedoeld wordt op Dos Santos – mede omdat voormalig minister van Justitie Elmer Wilsoe, een partijgenoot van Wiels – er in het verleden in verband met zijn gewraakte brief aan Washington om van bevriezing van de banktegoeden van Dos Santos in de Verenigde Staten op te heffen, melding van maakte.

,,Dit zijn geen mensen. Dit is duivels”, zo besloot Wiels zijn laatste wekelijkse betoog zaterdag.

De PS-politicus was zijn verhaal begonnen met de mededeling dat hij zelf wat veldwerk en onderzoek had gedaan naar illegale loterijverkoop op het eiland.

Zo kwam hij bij de Chinese snèk terecht, die hem – volgens Wiels terecht – wees dat hij ‘beter naar je eigen mensen’ kunt kijken. ,,De Chino had gelijk, daarom zei ik na de verkiezingen dat we een schone regering willen.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Gokken – casino’s & loterijen (FWNK, GCB & illegale loterijen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *