30 C
Willemstad
• donderdag 30 mei 2024

Extra | Journaal 28 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 27, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Verdediging Schotte: Kiesrecht is heilig

HomeMediaAD | Verdediging Schotte: Kiesrecht is heilig
In kern draait het om behoud status, salaris en gevangenis-privileges | Jeu Olimpio

Willemstad – Het recht te worden verkozen en vervolgens als volksvertegenwoordiger het land te dienen, is een heilig grondrecht. En dat recht mag door niemand worden weggenomen.

Zo voerde de verdediging van oud-premier Gerrit Schotte kortgezegd gisteren aan in de rechtszaak waarin het vervallen van het lidmaatschap van Schotte in de Staten werd behandeld.

Na het arrest van de Hoge Raad van 27 november, waarmee het vonnis in de zaak Babel tegen Schotte werd bevestigd en als zodanig onherroepelijk werd, is het lidmaatschap van Schotte in de Staten komen te vervallen. Schotte trad in beroep tegen dit besluit en stelde gisteren bereid te zijn tot het Europese Hof in Straatsburg te gaan om het besluit om zijn lidmaatschap in te trekken, aan te vechten.

,,In de eerste plaats wordt hiermee de uitoefening van zijn passief kiesrecht aangetast. Dit recht wordt zowel verdragsrechtelijk als constitutioneel gewaarborgd. Zoals bekend, is Schotte in 2017 voor vier jaar gekozen tot Statenlid. Die vier jaren zijn duidelijk nog lang niet voorbij”, zo voerde het verdedigingsteam, bestaande uit Lizaima da Costa Gomez en Rutsel Martha, aan.

Wat, behalve het ‘heilig recht’ te worden verkozen en als Statenlid het land dienen, een rol speelt, is het salaris van Schotte dat met het vervallen van zijn Statenlidmaatschap niet langer wordt uitgekeerd. ,,Immers, als gevolg van de mededeling wordt het salaris van Schotte niet langer uitbetaald en zal hij de rest van de zittingsperiode waarvoor hij werd gekozen ook geen salaris krijgen. Aldus is zijn verdragsrechtelijk gewaarborgde recht op ongestoord genot van zijn vermogen in gedrang geraakt”, aldus de verdediging.

Volgens Schotte kan hij vanuit zijn cel de werkzaamheden van parlementariër zoals gebruikelijk voortzetten, hij heeft immers ‘alle tijd van de wereld’. Aan de infrastructuur zou een en ander gewijzigd moeten worden, zodat hij via bijvoorbeeld videostreaming aanwezig kan zijn bij Statendebatten.

Schotte, die op dit moment in afwachting van uitsluitsel over het beroep nog altijd Statenlid is namens de MFK, meent verder dat de Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap Staten niet kan dienen om zijn lidmaatschap in het parlement te doen vervallen.

,,De grondslag voor de Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap Staten is te vinden in artikel 45, derde lid van de Staatsregeling”, zo voert de verdediging aan. ,,Dit artikellid bepaalt dat bij landsverordening regels kunnen worden gesteld voor de vervallenverklaring van het lidmaatschap van een Statenlid, dat wegens het begaan van een delict bij onherroepelijk rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf. De tweede volzin van dit artikellid bepaalt tevens dat de landsverordening de misdrijven regelt waarvoor het lidmaatschap van de Staten vervallen kan worden verklaard alsmede de beroepsmogelijkheid van het betrokken Statenlid bij het Hof van Justitie.”

Met andere woorden, zo stelt de verdediging: de Staatsregeling voorziet niet in het van rechtswege vervallen van het lidmaatschap in geval van een onherroepelijke veroordeling tot een vrijheidsstraf.

,,De Staatsregeling laat het aan de formele wetgever over om te bepalen of zij een dergelijke regeling wenst in te voeren en de inhoud daarvan te bepalen.” Tegen deze achtergrond betoogt Schotte dat de genoemde landsverordening zowel staatsrechtelijk als verdragsrechtelijk gezien niet kan dienen om zijn lidmaatschap in de Staten te doen vervallen.

,,Immers, ingevolge artikel 6 van de landsverordening treedt deze in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. Met andere woorden, zolang dat landsbesluit niet is vastgesteld en het daarin genoemde tijdstip niet is bereikt, kan de voorzitter van de Staten geen beroep doen op die landsverordening om aan Schotte mede te delen dat hij is opgehouden lid van de Staten te zijn”, aldus de verdediging.

De vraag is nu of er zo’n landsbesluit van de landsverordening is uitgevaardigd en, zo ja, of het tijdstip voor de inwerkingtreding bereikt is. Ja en ja, meent raadsman Michael Bonapart, de raadsman die de Staten vertegenwoordigt. Want, zo voert de advocaat aan: Voor 10 oktober 2010 is een hele lading conceptwetgeving voorbereid met daarin een clausule opgenomen dat deze wetten in werking treden bij een nader te volgen landsbesluit. Dit landsbesluit kon pas volgen na 10 oktober 2010 wanneer het Land Curaçao zelf de bevoegdheid zou hebben om een landsverordening af te kondigen.

,,De wetten werden geïdentificeerd – het gaat om een stuk of 40 of 50 wetten – en werden vervolgens in één lading bij Rijkswet verklaard dat ze per 10 oktober 2010 van kracht zijn. Dat geldt ook voor de wet waar de verdediging naar verwijst”, aldus Bonapart tegenover deze krant.

De rechter doet over uiterlijk twee weken uitspraak in deze zaak.

Bron: Antilliaans Dagblad

6 reacties

 1. Wel leuk om te lezen hoe Schotte nu zelf bedonderd wordt door mooie praatjes maar nu door z. ‘n eigen advocaten. Die prima weten dat ze geen poot hebben om op te staan. En een onzin verhaal in elkaar draaien Kaal plukken maar.

 2. Ok, laten we even praktisch zijn.

  Hij wil vanuit zijn cel deelnemen aan de Statenvergaderingen, wil zijn zegje kunnen doen en wil ook meestemmen. Dat zou allemaal via bv video conferencing kunnen. Een groot scherm in de staten en een klein scherm voor in de cel. Die cel is tenslotte groot genoeg om er ook nog een bureau neer te zetten waarop het kleine scherm staat. Daar moet niet een 65″ scherm op zetten, want dan heeft hij geen plaats meer op het bureau om te schrijven cq zijn laptop te plaatsen. Dan moet er dus ook een internet kabel komen. Neem aan dat UTS die wel kan aanleggen. Daarover kan dan gelijk een VOIP telefoon aangesloten worden waarmee hij direct contact heeft met de mede parlementariërs, maar ook naar buiten kan bellen om naar z’n dushi’s, naar ‘Pik’ en de pers. Daarnaast alle zenders via UTS om op te hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in de wereld. Moet allemaal kunnen, omdat hij dat recht heeft als parlementariër. Dat is zijn grondrecht.
  Verder heeft hij natuurlijk moeite met de taal, om te begrijpen en te schrijven. Dus moet er een secretaresse komen die af en toe de boel komt doorspreken. Met al die spullen in zijn cel moet hij natuurlijk ook bewaking hebben, want als nu zijn kleine scherm wordt gestolen dan kan hij niet meer zijn goede werk als parlementariër doen. Dan wordt hij in zijn grondrecht aangetast.
  Verder moet hij natuurlijk ook als parlementarier met het ‘volk’ kunnen praten, dus moet er een bezoekregeling komen. Zowel op locatie als in zijn cel, hoewel die natuurlijk inmiddels te klein is geworden. Dus zal ie een eigen kantoorruimte eisen, wat je als parlementariër niet ontzegt kan worden. Verder heeft hij natuurlijk geen tijd om schoon te maken en zijn bed op te maken. Dus, je voelt ‘m al aankomen, een poetsvrouw erbij. Omdat hij natuurlijk keihard werkt moet er minimaal een airco komen. Allemaal heilige grondrecht…….

  SDKK, zorg nu eindelijk eens voor dat deze meneer zijn heilige grondrecht wordt geëerbiedigd en dat hij z’n zeepje krijgt. Houdt hij eindelijk op met zeuren.

 3. Waar is top advocaat Knoops met zijn aangetrouwde dwergvrouwtje gebleven, is er geen geld meer, of heeft hij de handdoek in de ring gegooid, met deze hopeloze zaak en hoppe loos Loser vazal figuur.

 4. Overigens is die Martha bijna net zo’n grote engerd als die andere ratvocaat kontenlikker van Schotte, Douwe Boersema.

  Deel reactie verwijderd wegens strijd met onze spelregels (KKC red.)

 5. Hoopte even dat hiermee de ogen van het volk zouden opengaan, een crimineel Statenlid dat tur tur pa pueblo doet maar in de gevangenis door datzelfde pueblo doorbetaald wil worden.

  Maar natuurlijk ziet ons volk van mondi monkeys dat niet.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties