AD | ‘Veiligheid moet op alle scholen’

Dit jaar stond de conferentie in het teken van veiligheid in en rondom scholen

Willemstad – Alle scholen moeten over een veiligheidsplan beschikken. Hiervoor kan de school samenwerken met de buurt, de politie en andere relevante partijen om de veiligheid rond en in de school structureel te verbeteren.

Dat zei minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) gisteren bij de conferentie ter ere van de opening van het nieuwe schooljaar. Dit jaar stond de conferentie in het teken van veiligheid in en rondom scholen. Hiervoor werd gisteren ook en samenwerkingsprotocol getekend tussen de minister van OWCS, die van Justitie en het Openbaar Ministerie.

Tijdens haar openingstoespraak benadrukte de minister dat veiligheid van groot belang is ‘op de scholen op Curaçao en zeker bij de openbare scholen’.

,,Leerlingen en medewerkers moeten zich tijdens hun verblijf op onze scholen veilig kunnen voelen”, aldus Alcalá-Wallé. Deze veiligheid betreft – aldus de minister – zowel fysieke als sociale veiligheid. De fysieke veiligheid betreft de gebouwen en de inrichting ervan (een brandblusser die het doet, bewaakte toegang tot de school, een nooduitgang die niet geblokkeerd is, meubilair dat stevig is en verkeersveiligheid rond de school). ,,Dit houdt tevens in dat er voor de scholen bijvoorbeeld ontruimingsplannen zijn, die regelmatig moeten worden gecontroleerd en beproefd. Ook moet er aandacht zijn voor veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen en andere zaken die we minder snel in verband brengen met veiligheid, zoals bijvoorbeeld brandstichting, inbraken en vernieling. Die kunnen ook een doorslaggevende invloed hebben op de veiligheid en met name het veiligheidsgevoel op school.”

De sociale veiligheid duidt op het gevoel van bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in en rondom de school (tijdens de lessen, in de pauze en tussenuren, de contacten met de leerkracht, de leerling, de mentor, de ouders, tijdens pauzes en tussenuren). Sociale veiligheid heeft te maken met tal van zaken zoals het bestrijden en voorkomen van pesten, agressie, seksuele intimidatie en mentaal en fysiek geweld, vandalisme, wapenbezit, diefstal, insluiping en drugs- en drankgebruik.

Een ander fenomeen waar de minister tijdens haar toespraak bij stilstond: ‘happy slapping’. ,,Het bewust provoceren van gevechten en drama’s om later via sociale media te pesten. Ook dit leidt tot een gevoel van onveiligheid”, aldus de bewindsvrouw.

,,Wij moeten samen een school waarborgen met een sociaal veilige leeromgeving: offline én online. Een sociaal veilige leeromgeving is een omgeving waarin iedere leerling en professional zich gerespecteerd en aanvaard voelt, ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid, en waar men gevrijwaard is van ongeoorloofd gedrag en geweld. Bovendien biedt de leeromgeving een zodanige kwaliteit dat veilig leren gewaarborgd is (fysieke veiligheid).”

Er moet volgens Alcalá-Wallé dus een sociaal veilige omgeving zijn voor de hele schoolpopulatie. ,,Dit laat de onderwijsprestaties bij de leerlingen stijgen”, zo stelt de minister. Die veiligheid op school moet door alle actoren gecreëerd worden: de regering, de scholen, de buurt, het onderwijzend en ondersteunend personeel, de ouders, de leerlingen, maar ook eenieder die betrokken is bij de school.

,,Wij hebben allen een taak in dezen”, aldus de minister. De regering draagt bijvoorbeeld zorg voor de wetgeving op Curaçao; de scholen moeten over een veiligheidsplan beschikken; en ook de ouders hebben een rol. ,,Al deze exercities kunnen we niet geïsoleerd doen, maar in breder verband.”

Bron: Antilliaans Dagblad

5 Reacties op “AD | ‘Veiligheid moet op alle scholen’

 1. Ik zie enkele vette koeien daar op de achtergrond.
  Teveel truck di pan.

 2. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

 3. Als het toch om veiligheid gaat, denk ik dat Wladimir Kleinmoedig in geval van brand als laatste moet vluchten anders blokkeert hij de nooduitgang met zijn dikke reet.

 4. Curacao revisited

  lijkt mij handig dat Walle nog eens naar een veiligheidsbeurs in het buitenland gaat om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelen, uiteraard in het belang van de gehele gemeenschap

 5. Een tijd geleden heeft Asjes een vriend van de partij voor veel geld tot coördinator veiligheid benoemd.

  Hij kan toch van zijn luie reet opstaan en dit regelen? Het is altijd hetzelfde verhaal ministers hebben niets te doen en overdrijven vaak hun eigen rol bij dit soort simpele zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *