30 C
Willemstad
• vrijdag 22 september 2023

Democracy now! | Thursday, September 21, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 21 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NTR | ‘Nederland wil geld verdienen aan Aruba’

John Samson Den Haag en Aruba hebben nog geen deal bereikt over hoe de corona-leningen terug te betalen. Wel klinken opnieuw felle verwijten: Nederland wil geld verdienen aan...

CC | Silvania proud of World Poker Tour to celebrate new gambling legislation

WILLEMSTAD - The WTP Curacao Invitational Poker Tournament in Curacao is scheduled for September 25th. Minister Javier Silvania of Finance announced a few weeks ago that he...

DH | Accomplice of drug lord ‘Nuto’ Wawoe voluntarily extradited

AMSTERDAM/SANTO DOMINGO--The Dominican authorities have now extradited Dutch citizen Terence Ángelo Richard De Vries to the Netherlands. Local media previously reported that he had given up his...

Ingezonden | Kaping werk eilandsraad Bonaire

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...
- Advertisement -spot_img

AD | Uitgedund jaarverslag CBCS

HomeMediaAD | Uitgedund jaarverslag CBCS
Op herhaalde vragen van het Antilliaans Dagblad over de achterliggende redenen hiervan bleef het grootste deel vooralsnog onbeantwoord

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft onlangs een aanzienlijk uitgedunde versie van het jaarverslag gepubliceerd. Al twee jaar bevat de jaarlijkse verantwoording slechts vijf van de twaalf hoofdstukken.

Op herhaalde vragen van het Antilliaans Dagblad over de achterliggende redenen hiervan bleef het grootste deel vooralsnog onbeantwoord.

Eén van de hoofdstukken die in het 2017-jaarverslag ontbreekt betreft de ‘Yearly financial statements’ met informatie over het door de CBCS behaalde financiële resultaat; de balans plus de winst- en verliesrekening. Hierop geeft de Centrale Bank wel een uitleg: ,,Met ingang van 2016 is besloten dit document pas te publiceren na afgifte van de accountantsverklaring en goedkeuring van de ministers van Financiën. De ‘financial statement’ over 2016 is als apart document gepubliceerd op onze website. De ‘financial statement’ over 2017 zullen wij naar verwachting volgende maand publiceren.”

Twee andere vragen – van de in totaal twaalf – werden eveneens beantwoord, zij het dat voor één daarvan wordt verwezen naar een nog te houden presentatie in oktober. Op de andere vraag, waarom er dit jaar geen persconferentie werd gegeven bij de publicatie van het jaarverslag, luidt het antwoord dat het voorbereidend werk daarvoor niet was afgerond.

,,De directie heeft aangegeven dat zij naast een presentatie over de economische ontwikkelingen in 2017 ook verslag wil doen van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2018. De onderzoeken hiertoe worden deze maand afgerond.” Daarom, aldus de toelichting, werd gekozen voor een ‘soft-launch’ van het jaarverslag op de CBCS-website en volgt de nadere uitleg, inclusief risicoanalyses, later deze maand.

De redactie van deze krant liet daarop weten dat er, los van bovenstaande onderzoeken en analyses, toch nog verscheidene vragen onbeantwoord blijven. Namelijk negen. Vragen die grotendeels betrekking hebben op beleid, met andere woorden: op reeds genomen beslissingen van de directie. Opnieuw werd door CBCS verwezen naar de presentatie in oktober, waarbij dan zal worden ingegaan op ‘verschillende factoren die een risico vormen voor de groei in de monetaire unie’.

Geen antwoorden dus. In het kader van de transparantie publiceert het Antilliaans Dagblad de vragen die gesteld zijn en de bondige reactie van de CBCS daarop integraal (editie 14 september 2018, p. 10/11).

Bron: Antilliaans Dagblad

2 reacties

 1. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn de prijzen alleen maar gestegen. Ook de overheidsuitgaven op Curaçao blijven stijgen doordat er niet wordt bezuinigd op personeel. Daarentegen hebben de inwoners hun inkomens niet zien stijgen terwijl het steeds duurder wordt om rond te komen. Sparen levert weinig tot niets op daar de rente werd verlaagd om de economie aan de praat te kunnen houden. In 2008 geloofden politici, toezichthouders en banken niet dat het geheel kon vastlopen. Op Curaçao, anno 2018, wordt de ernst van de huidige recessie wederom onderschat. Het lijkt erop dat onze “experts” niet begrijpen hoe het financiële stelsel onderling verbonden is.

  Het is de vraag of er een een volledige inventarisatie is gemaakt van van de risico’s waarmee financiële instellingen momenteel geconfronteerd worden. Er is een wijsheid dat aangeeft dat de belangrijkste taak van de Centrale Bank (als financiële regelgever) is om ‘de punch bowl weg te nemen voordat het feest op volle gang komt’. Niet zo op Curaçao, daar viert men vollop mee tot vroeg in de ochtenduren en probeert daarna ook nog de ‘after-party’ gezellig te maken.

  Curaçao kent momenteel veel problemen in de financiële markt, onderliggende activa verliezen waarde. Zie over-leverage van Kura Hulanda die leningen (Korpodeko moet Aqualectra rekening betalen) eingenlijk niet kan veroorloven. Werkeloosheid stijgt, moegelijkheden tot financiering ‘drogen op’, consumentenvertrouwen is in een neerwaartse spiraal, bedrijfsresultaten (omzet) dalen en menig bedrijf houdt zelfs op te bestaan. Andere ondernemingen stellen investeringen uit. Belastinginkomsten lopen terug en geld dat de overheid in bedrijven steekt (InselAir) om mogelijk groei aan te zwengelen , leiden tot grotere teleurstellingen. Leveranciers eisen nu ‘up-front’, in contant, betalingen. En er zijn geen technologische ontwikkelingen (vernieuwingen) die mogelijk voor het creëren van nieuwe soorten banen zorgt.

  Problemen bij Girobank, Ennia enz. scheppen geen vertrouwen dat de bredere sector aan financiële diensten op orde zijn. Ook laat de regering angstvallig doorschemeren dat extra bezuinigingen nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Echter, hoe deze overheid risicobeheersing met het stimuleren van groei zal balanceren blijft de vraag? Daarnaast is het de vraag hoe de overheid ervoor zorgt dat er geen groepen achterblijven? Als je voormalige ministers als bestuurder van de Centrale Bank zet dan moet men niet versteld staan te kijken dat angst (fear) regeert, bij de Centrale Bank, bij het Ministerie van Financiën, bij het Ministerie van Economie enz. Opereren in een complexe en dynamische omgeving vloeit angst vooral voort uit het feit dat onvoldoende duidelijk is gemaakt wat er nodig is om te sturen. De angst voor transparantie (inzicht ) is ongegrond.

 2. Ongetwijfeld heeft het AD niet gevraagd of de nieuwe directie de politieke benoeming van Taco Tara Asjes gaat terugdraaien (benoemd zonder vacature, zonder sollicitatieprocedure en met een super slecht CV),

  Ook heeft het AD zeker niet gevraagd naar de politieke benoeming door tiran Tromp van zijn nicht Zus de Lannoy, en wat de nieuwe CBCS directie daar aan gaat doen.

  Vooralsnog zijn Lasten en Jardim wat Ruggenaath in de regering is: een grote teleurstelling.

  Misschien hebben ze een masterclass corporate governance bij Karel Frielink gevolgd?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties