AD | Surseance De Winkel in Scharloo

Na verzoek Monumentenzorg om faillietverklaring

Willemstad – De besloten vennootschap De Winkel in Scharloo is onlangs voorlopig surseance van betaling verleend.

De Winkel bv, aan de Scharlooweg 74-76 achter bioscoopcomplex The Movies, is waar Skalo Office Center en horecagelegenheid District 1850 zijn gevestigd. De terreinen en gebouwen zijn eigendom van Stichting Monumentenzorg Curaçao, die het verhuurt aan de uitbaters.

Uit de beschikking van het Gerecht in eerste aanleg, waar het Antilliaans Dagblad over beschikt, blijkt dat de surseance het gevolg is van het verzoek tot faillietverklaring. Op grond van de wet, het Faillissementsbesluit, wordt het verzoek tot surseance eerst behandeld en wordt het faillissementsverzoek dan aangehouden.

Naar nu pas bekend is geworden heeft Monumentenzorg al op 20 maart het verzoekschrift ingediend om De Winkel failliet te verklaren. Vermoedelijk in verband met een (zeer) hoge huurachterstand. De Winkel heeft in antwoord hierop op 4 april bij het gerecht een verzoek neergelegd tot het aan haar verlenen van surseance van betaling; als bescherming tegen crediteuren door middel van uitstel van betaling.

Het is niet bekend hoe groot de vordering is van Monumentenzorg op De Winkel, maar aangezien de stichting die monumentale panden herstelt, beheert en verhuurt doorgaans niet snel overgaat tot een dergelijke vergaande maatregel als het verzoek om faillietverklaring, lijkt het aannemelijk dat het om een substantieel bedrag gaat.

Voorlopig heeft De Winkel even adem, want gelijktijdig met de surseance werd door het gerecht ook een afkoelingsperiode gelast. Dat betekent dat gedurende één maand schuldeisers geen bevoegdheid hebben tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van De Winkel bevinden.

In verband met de surseance heeft de rechter een bewindvoerder aangesteld, namelijk advocaat Barbara Nagelmakers. Zij zal samen met de directie van De Winkel het beheer over de bv voeren. Rechter Pieter de Kort is benoemd tot rechter-commissaris.

De uitspraak is al van 11 april, zo blijkt. De aankondiging van bewindvoerder Nagelmakers stond in de Curaçaosche Courant van 14 april. De afkoelingsperiode zal daarmee ook spoedig verlopen, tenzij er verlenging is/wordt gevraagd door de bewindvoerder en gegeven.

De Winkel werd, zo blijkt uit gegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), tien jaar geleden opgericht. In maart 2007. Het doet aan onroerend goed, het exploiteren van horeca-, kantoor- en vergaderruimtes en het uitvoeren van servicegerichte activiteiten.

De enige bestuurder momenteel ingeschreven bij de KvK is directeur Marcus Jansen, in 1966 geboren op Curaçao. In het Handelsregister komt onder De Winkel ook de naam Skaloko, gevestigd aan de Scharlooweg 72, 74 en 76, voor. Skaloko werd echter twee jaar geleden, in april 2015, als nevenvestiging opgeheven. Als (toenmalig) beheerder staat ingeschreven de in 1973 in Rotterdam geboren Kenneth Rolfast.

Voor Monumentenzorg trad advocaat Reno Saleh van het kantoor Spigt Dutch Caribbean op en namens De Winkel was dat advocaat André Small van SMS Attorneys at Law. Het was gisteren niet mogelijk aanvullend commentaar te krijgen van betrokken partijen.

Bron: Antilliaans Dagblad

8 Reacties op “AD | Surseance De Winkel in Scharloo

 1. Wilde daar ooit een evenement doen, maar die Marcus vertrouw ik niet. Zijn gladde praatjes deden mij twijfelen. Toen ben ik rond gaan vragen en velen waren klaar met deze vent. Altijd problemen met financiën, en hij komt zijn afspraken niet na. Hierdoor wist ik genoeg en heb mijn evenement elders gedaan.

  Naarmate ik vaker op het eiland ben hoor ik nooit een positief verhaal over Marc.

 2. Een ondernemer met goede reputatie neemt de juiste maatregelen als zijn zaak niet meer goed draait.

  Bijna al deze bedrijfjes draaien met 90% stagiaires meestal uit Nederland.

 3. Nu begin ik het te begrijpen. De Winkel is geen Winkel, maar een kroeg.
  Ja, als de eigenaar alle goede raad die hier wordt gegeven had opgevolgd, was het misschien wel eerder afgelopen geweest.

 4. Op een gegeven moment zijn je baten minder dan je lasten dan moet je in overleg met schuldeisers. Als je gewoon doorgaat.. Tevens zie je de mensen achter deze club wel met speedboaten op spaanse water en op dure reisjes dus geld is er wel.

  En bioscoop of niet. Curacao kent een Happy Hour cultuur. En 1850 deed daar niet aan mee. Resultaat weinig mensen. Mensen gaan wel op dinsdagavond of woensdagochtend naar bv Omundo men gaat wel naar St Tropez op vrijdagavond enz.

 5. Joep Meloen

  Ik denk dat het weinig met oplichting te maken heeft en alles met het ontbreken van klanten. In vroeger tijden, toen er nog slechts 1 bioscoop was, kwamen er veel mensen, was het ook gezellig druk. Tegenwoordig komen er steeds minder mensen naar de Movies en dus automatisch ook minder naar de horeca welke erachter ligt.
  Als ik The Movies tegenwoordig zie dan vraag ik me iedere keer af: ‘hoe lang nog ?’
  In ieder geval is het jammer, want de ontwikkeling en eventuele heropleving van Scharloo loopt op deze manier weer vertraging op.

 6. Ik heb de Kenneth Rolfast en Marcus Janssen daar nooit zien rondlopen. Wel andere lieden..

 7. Deze faillissement ruikt naar Hollandse methode van oplichterij

 8. En zo gaat af en toe eens een bedrijf failliet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *