AD | Steeds meer werkende vrouwen op Aruba

Minister Glenbert Croes van Aruba

Oranjestad – De participatie van vrouwen op de Arubaanse arbeidsmarkt blijft groeien. In het kader van Vrouwendag, morgen, geeft Directie Arbeid en Onderzoek een beeld in cijfers van vrouwen op de Arubaanse arbeidsmarkt.

Per november 2018 vormen vrouwen iets meer dan de helft (54 procent) van de populatie van Aruba. Meer dan de helft van de populatie is werkend (56,6 procent). Iets meer dan een derde van de populatie is inactief.

Er is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen bij de werkenden en werklozen. Er zijn wel meer vrouwen inactief, vergeleken met de mannen. Deze data zijn afkomstig van het Arbeidskrachtenonderzoek 2018 uitgevoerd door de Directie Arbeid en Onderzoek, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Bank van Aruba.

De resultaten laten zien dat de meeste werkende vrouwen het secundair onderwijs hebben afgerond, terwijl zestien procent een tertiaire opleiding heeft. Van de werkende vrouwen heeft twintig procent primair onderwijs of lager.

De bedrijfssector waar de meeste vrouwen werkzaam zijn is ‘Logies-, maaltijd- en drankverstrekking’ (vroeger genoemd Hotels en Restaurants). Deze sector is ook de grootste sector voor werkgelegenheid op de Arubaanse arbeidsmarkt. De participatiegraad van de vrouwen was in de laatste zeven jaren lager dan die van de mannen. In het jaar 2018 was er een daling in de deelname van de vrouwen op de arbeidsmarkt in vergelijking met 2017.

De hoogste participatiegraad van vrouwen was 64,6 in 2012. De laagste participatiegraad van vrouwen is te zien in het jaar 2018 met 56,9. De participatiegraad van Aruba is hoger dan van Curaçao, Costa Rica en Belize maar lager dan in Nederland, Bolivia en Engeland.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *